Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Dotace na obnovu kulturních památek a nemovitostí na území města


Finanční podpora obnovy kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón MK ČR

Vlastníci kulturních památek na území městské památkové zóny Jilemnice mohou čerpat finanční prostředky na obnovu svých kulturních památek z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Ministerstva kultury ČR. Na podpoře se podle pravidel programu zároveň podílí i město Jilemnice.

Státní dotace/příspěvek na obnovu kulturní památky poskytnutý prostřednictvím MK ČR může dosáhnout až 50% ceny obnovy kulturní památky (počítáno z uznatelných nákladů akce). Povinný příspěvek města je vždy minimálně 10% z celkové ceny obnovy, povinný podíl vlastníka tedy činí vždy minimálně 40% ceny obnovy.

Aktuální znění zásad programu, formuláře příloh a mnoho užitečných příloh je zveřejněných na stránkách Ministerstva kultury ČR: https://www.mkcr.cz/program-regenerace-mestskych-pamatkovych-rezervaci-a-mestskych-pamatkovych-zon

Podrobnosti o administraci Programu regenerace MPR a MPZ v Jilemnici

Finanční podpora obnovy objektů na území města Jilemnice

Město Jilemnice poskytuje ze svého rozpočtu dotace na obnovu objektů na území města (dále jen „dotace“) již od roku 2004. Dotace jsou poskytovány vlastníkům nemovitostí, které se nacházejí v katastrálním území Jilemnice a Hrabačov. U objektů, které jsou na území památkové zóny, popř. jsou kulturními památkami ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, směřuje podpora k úhradě zvýšených nákladů spojených s údržbou, opravami, stavebními nebo jinými úpravami objektů. V ostatních případech se dotace vztahuje na podporu  úhrady nákladů spojených s údržbou, opravami atd. Minimální finanční podíl žadatele musí činit 40 % z celkových nákladů akce. Podané žádosti posuzuje pracovní skupina pro program regenerace městské památkové zóny, která rovněž navrhuje rozdělení a výši dotací. O poskytnutí dotace a jeho výši rozhoduje zastupitelstvo města, resp. rada města. Dotace může být přiznána i nižší, než bylo požadováno. Při posuzování žádostí jsou preferovány takové žádosti, které směřují ke zlepšení prostřední městské památkové zóny i města, podporovány jsou zejména práce v exteriéru domů, tj.  opravy a nátěry venkovních omítek a roubení domů, opravy a nátěry střech, výměny, opravy a nátěry okenních a dveřních výplní apod. Rovněž je při hodnocení žádostí kladen důraz na zachování prvků kulturní a stavebně-historické hodnoty objektů, navrhované materiály, způsob provedení prací, které by měly korespondovat s prostředím památkové zóny.

Dne 17. 12. 2019 schválilo zastupitelstvo města Jilemnice na svém zasedání nové znění pravidel Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice. Součástí pravidel jsou i upravený formulář žádosti a upravený formulář závěrečného vyúčtování. Účel podpory, okruh žadatelů, základní podmínky a podíly se oproti minulým rokům nemění. Podrobněji viz zápis ze zasedání ZM (3.29 MB).

Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice

 

Finanční podpora obnovy kulturních památek – další možnosti

Na obnovu kulturních památek je možné získat finanční podporu z různých zdrojů, které se v čase proměňují. Každoročně jsou vyhlašované dotační programy Ministerstva kultury. Kromě Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón administruje Ministerstvo kultury i několik dalších programů, o kterých podrobně informuje na svých internetových stránkách: https://www.mkcr.cz/dotacni-programy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
6
29
3
30
4
31
3
1
2
2
4
3
2
4
4
5
3
6
3
7
5
8
3
9
4
10
3
11
3
12
2
13
4
14
3
15
5
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
5
24
4
25
5
26
3
27
4
28
4
29
3
30
3

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29
30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru