Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Cykloturistický okruh

Cykloturistický okruh "Jilemnice křížem krážem"

Okruh zve do zajímavého a malebného prostředí mikroregionu Jilemnicko, podhůří našeho nejvyššího pohoří Krkonoš. Pomyslný začátek cyklookruhu nalezneme v Jilemnici u rozcestníku "U Labutě".

Popis okruhu:

km: 0,0
m n. m.: 480
popis místa: Cykloturistický okruh začíná u rozcestníku nedaleko penzionu "U Labutě", kam nás z jilemnického náměstí dovede červená pěší trasa Valdštejnskou ulicí. Okruh začíná prudkým stoupáním po úzké asfaltové silničce zeleně značenou cyklotrasou. Ta nás povede kolem kapličky sv. Anny, mineme hotel Vyhlídka

km: 0,9
m n. m.: 560
popis místa: s možností občerstvení, k vyhlídce na Kozinci. Odtud je krásný výhled na hlavní hřeben západních Krkonoš (Žalý s rozhlednou, Kotel, Krkonoš a Černá hora). Dále pokračujeme po úzké lesní cestě stále po zelené cyklotrase. V těchto místech na Kozinci se ve středověku těžily měděné rudy. Těžba tu byla naposledy obnovena za I. světové války. Z nadcházejících míst se nám opět naskytne možnost rozhlédnout se po okolí. Nelze přehlédnout kopec Strážník, Kozákov a malebnou vesničku Mříčnou s kostelíkem sv. Kateřiny. Tímto směrem se od dalšího rozcestníku vydáme po modré cyklotrase.

Mříčná – kostel sv. Kateřiny


km: 2,2
m n. m.: 550
popis místa: Lesní cestičkou se dostaneme k rozcestníku Pod Kozincem. Modré značení, po kterém nyní pojedeme, začíná u 3,6 km vzdáleného Peřimovského mostu přes řeku Jizeru. tento most je chráněný jako technická památka, má jediný široký oblouk a je to jedna z prvních železobetonových mostních konstrukcí u nás. Náš cyklookruh pokračuje opačným směrem. Vlevo od cesty v lese se nám ukrývá kaplička sv. Isidora, kam bychom se mohli podívat po odbočení

km: 3,4
m n. m.: 500
popis místa: na pěší naučnou stezku vedoucí Jilemnicí. Po překonání silnice II. třídy mezi

km: 5,9
m n. m.: 450
popis místa: Jilemnicí a Mříčnou, trasa pokračuje zase po polních cestách až k rozcestníku "U obrázku". Zde přejedete silnici III. třídy z Jilemnice do Mříčné, po které vede cyklotrasa č. 4171 značená silničním značením. Okruh dále pokračuje

Cykloturistika Mříčná
km: 8,6
m n. m.: 510
popis místa: lesními cestami na silnici mezi Jilemnicí a Roztoky. Z této silnice je krásný výhled na krkonošské podhůří s dominantním Táborem. Po silnici nás modré značení dovede na okraj obce Roztoky, kde odbočí vlevo a stále po silnici nás zavede do Martinic. Přejedeme frekventovanou silnici a podjedeme železniční trať.

km: 10,6
m n. m.: 480
popis místa: Od rozcestníku v Martinicích pojedeme po modrém značení místní asfaltovou komunikací k hrázi nového rybníka (Mlýnský rybník). Právě Lesy ČR se rozhodly obnovit na lesním potůčku vodní retenční nádrž. Můžeme zde odbočit k němu a pokochat se pohledem na hladinu 3. hektarového rybníka.

Cykloturistika – lesní cesta
km: 15,4
m n. m.: 480
popis místa: Dále pojedeme lesem stále po lesní asfaltce a dorazíme až do Horní Branné, kde si můžete prohlédnout místní zámek a jiné zajímavosti této malé obce. Modrá značka končí u rozcestníku a náš okruh pokračuje po zeleném značení. To nás povede po silnici směrem na Jilemnici a táhlým stoupáním až

km: 17,3
m n. m.: 510
popis místa: k rozcestníku Bohdanka, kde zelená značka odbočuje vpravo na místní komunikaci mezi pole a louky. Pojedeme po úzké asfaltové cestě stále po zeleném cykloznačení na kopec nad obec Valteřice, odkud je opět výhled na

km: 19,0
m n. m.: 550
popis místa: malebnou krajinu Krkonoš. Na rozcestí odbočíme vlevo polní a lesní cestou.

Cykloturistika
km: 21,8
m n. m.: 500
popis místa: Žlábkem zpět k Jilemnici. Před vjezdem do města Jilemnice okruh ještě odbočí vpravo a my pojedeme po místních komunikacích, kolem bývalých

km: 23,0
m n. m.: 450
popis místa: a dnes již zatopených lomů do Hrabačova, u benzinové pumpy zabočíme vlevo a vydáme se po luční cestě za rodinnými domky. Poté přejedeme přes frekventovanou silnici a za ní odbočíme vlevo. Projedeme kolem hrabačovské zvoničky a domku, ve kterém žil Bohumil Hanč, a dorazíme

km: 24,3
m n. m.: 480
popis místa: do výchozího bodu celé cyklotrasy "Jilemnickem křížem krážem" k rozcestníku "U Labutě".

Cyklotrasa křížem krážem


Pro zvětšení klikni na mapu

Návštěvní řád

 • Pozorní a ohleduplní cyklisté dávají vždy přednost pěším turistům, protože v některých místech jde souběžně pěší stezka (dávají upozornění zvonkem).
 • Rychlost jízdy přizpůsobujte kvalitě cesty!
 • Pro tuto cyklotrasu jsou vhodnější horská kola.
 • Některé úseky trasy přejíždějí přes frekventované silnice. Opatrnosti není nikdy nazbyt při vjezdech na tyto komunikace!
 • Na cestách v malebné krajině krkonošského podhůří se nesluší odhazovat odpadky jinam než na místa určená.
 • Vzhledem k nedotčené přírodě v této oblasti nesjíždějte mimo trasy.
Zajímavosti na trase
 1. Kaple sv. Anny na úbočí vrchu Kozince byla vysvěcena roku 1908 a stála tehdy ještě daleko v polích. Již v devatenáctém století bychom tu našli kříž. Lípy před vchodem do kaple za bezmála sto let existence této půvabné drobné stavby zmohutněly a přetvořily celé místo ve významnou krajinnou dominantu.
 2. Vyhlídka na Kozinci nabízí působivý pohled na hrabačovské údolí. Nás však zaujmou především krkonošské hřebeny – Kotel, Krkonoš, charakteristická kupa Žalého s rozhlednou a Černá Hora.
 3. Měděné doly se nacházely na nejvyšším bodě Jilemnice – Kozinci, jsou však veřejnosti z bezpečnostních důvodů nepřístupné. Měděné doly jsou na Jilemnicku doloženy již ve středověku. Těžba tu byla naposledy obnovena za I. světové války.
 4. Peřimovský most – v Dolní Sytové se na silnici do Peřimova klene přes řeku Jizeru most, chráněný jako technická památka. Byl ostaven roku 1912, má jediný široký oblouk a je to jedna z prvních železobetonových mostních konstrukcí u nás.
 5. Kaple sv. Isidora, patrona rolníků, byla postavena v roce 1719. O jejím barokním původu svědčí zbytky dvou postranních schodišť vedoucích ke sklípku s kdysi mohutným pramenem vody.
 6. Mříčná leží v nadmořské výšce 431 m. n. m. v údolí potoka Olšiny, pod vrchem Strážníkem (610 m. n. m.). V obci nalezneme klasickou krkonošskou lidovou architekturu a mj. i barokní kostel sv. Kateřiny z r. 1716. Obec je rodištěm propagátora turistiky a lyžování v Krkonoších Jana Buchara (1859–1932).
 7. Martinice leží v předhůří Krkonoš s krásnými panoramatickými výhledy na jejich část – od Černé hory přes Žalý po Kotel. Je důležitou železniční křižovatkou, nabízí však i příležitosti pro zimní sporty (lyžařský vlek, kluziště) a v létě možnost rybolovu na místním rybníce.
 8. Mlýnský rybník se nachází polevé straně cesty z Martinic do Horní Branné. Lesy České republiky (LČR) se rozhodly vybudovat na lesním potůčku, bezejmenném levostranném přítoku Jilemky, vodní retenční nádrž. Slovo "vybudovat" není přesné, neboť jde o obnovu bývalého rybníčku. V této lokalitě, stejně jako na dalších šesti místech v branském lese, se totiž už dříve umělé vodní plochy nacházely.
 9. Jiránkova studánka – ukrývá se v lese mezi Martinicemi a Horní Brannou. Pramení zde natolik čistá a zdravá voda, že si pro nechal posílat hrabě Harrach, který vlastnil zámek v Horní Branné.
 10. Horní Branná – vesnička malá rozlohou, ale velká důležitou rolí v naší historii. Z řady osobností, které se zapsaly do jejich dějin, je určitě významnou postavou Jan Ámos Komenský, který zde prožíval poslední měsíce svého života ve vlasti. Na paměť jeho pobytu je v hornobrannském zámku malé muzeum – Památník J. A. Komenského. Kromě zámku můžeme v horní Branné najít i rodinnou hrobku sv. Kříže (rodu Harrachů), která byla vystavěna v byzantském a renesančním slohu, a dále harrachovský špitál a kostel.
 11. Hrabačovská zvonička – její proslulý půvab z poloviny 19. století svědčí o tom, jak citlivě naši předkové dokázali objekt zasadit do krajiny. Zvuk zvonku se odtud krásně nese celým širokým údolím na soutoku Jizerky a Jilemky.
 12. Dům, kde žil Bohumil Hanč – nejslavnější český lyžařský závodník žil v hrabačovském domku se svou ženou v období před 1. světovou válkou. Odtud odešel 23. března 1913 na závod v běhu na lyžích na 50km, kde tragicky zahynul ve sněhové vánici.
 13. Jilemnice – město v centru naší cyklotrasy nabízí spoustu zajímavostí i možností vyžití. Krkonošské muzeum (zámek Harrachů), Zvědavá ulička, unikátní opakovací hodiny na radniční věži, sportovní centrum s krytým bazénem, lyžařský vlek, upravované běžecké lyžařské tratě, dráha pro kolečkové brusle atd.
Pozvání

Právě Vás, vyznavače cykloturistiky, pěší turistiky a milovníky přírody a památek, zveme do zajímavého a malebného mikroregionu Jilemnicko. Rozkládá se v podhůří našeho nejvyššího pohoří Krkonoš.

Příjezd na trasu

Pomyslný začátek cyklookruhu nalezneme v Jilemnici u rozcestníku "U Labutě". Najet na tuto trasu nebo naopak sjet z ní a zkrátit si tak 24km trasu lze však v několika místech, např. na rozcestníku Pod Kozincem je odbočka k Peřimovskému mostu, ale i zpět do Jilemnice, z rozcestí "U obrázku" a Bohdanky se také lze vrátit po asfaltové silnici do Jilemnice.

Služby pro cyklisty
 • INTERSPORT Jilemnice – servis na počkání, tel. 481 543151
 • Cyklo-Ski – Ruda Špicar, tel. 481 545 068
 • Sport bazar + cyklo servis – Milan Urbanec, tel. 481 522 385, 777 001 456

Cyklotrasa vznikla s laskavým svolením vlastníků pozemků.
Na vzniku cyklotrasy se podíleli: Město Jilemnice, ČKS SKI Jilemnice, Informační středisko v Jilemnici, KČT a Lesy ČR, Obce Mříčná, Martinice v Krkonoších, Horní Branná.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
6
29
3
30
4
31
3
1
2
2
4
3
2
4
4
5
3
6
3
7
5
8
3
9
4
10
3
11
3
12
2
13
4
14
4
15
5
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
5
24
4
25
5
26
3
27
4
28
4
29
3
30
3

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29
30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru