Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Kurátor pro mládež

Webové stránky OSPOD byly vytvořeny v roce 2014 z dotace projektu „Standardizace OSPOD v Jilemnici“, registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061. Uvedený projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sociální kuratela pro mládež

Sociální kuratelu vykonává kurátor pro mládež, který se zabývá výchovnými problémy a trestnou činností dětí mladších 15let a mladistvých od 15 do 18let, rovněž se zaměřuje na děti, vyžadující zvýšenou pozornost. Jedná se zejména o děti, které vedou zahálčivý nebo nemravný život, spočívající v tom, že:

 • zanedbávají školní docházku,
 • nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy,
 • požívají alkohol nebo návykové látky, jsou ohroženy závislostí,
 • živí se prostitucí,
 • spáchaly trestný čin, nebo čin jinak trestný (jde-li o dítě mladší 15 let),
 • opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití,
 • opakovaně se dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických či právnických osob odpovědných za výchovu.  

Kurátor pro mládež

 • analyzuje situace v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže a navrhuje preventivní opatření, vykonává preventivní a poradenskou činnost,
 • má povinnost zpracovat na základě vyhodnocení situace dítěte a jeho rodiny individuální plán ochrany dítěte,
 • zaměřuje se na výchovné problémy mládeže a rizikové chování, v rámci své kompetence může využít  výchovná opatření – napomenutí, stanovení dohledu, uložit omezení či povinnost,
 • zprostředkovává a doporučuje klientům služby jiných fyzických a právnických osob podle jejich potřeb,
 • v rámci své činnosti spolupracuje s příslušným střediskem Probační a mediační služby, soudy, státními zastupitelstvími, Policií ČR, městskou policií, pedagogicko - psychologickými poradnami, školami, školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, pediatry, psychology, psychiatry, neziskovými organizacemi a dalšími odborníky, zabývajícími se prací s mládeží či péčí o ohroženou mládež,
 • zajišťuje pravidelnou kontrolu případů, sociální šetření,
 • doporučuje dobrovolný diagnostický pobyt ve středisku výchovné péče, případně ve vhodném zdravotnickém zařízení,
 • může navrhnout soudu, aby dočasně odejmul dítě z péče rodičů nebo jiné osoby odpovědné za výchovu dítěte,
 • účastní se přestupkového řízení vedeného proti mladistvému,
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní výchovou, uloženou ochrannou výchovou, děti vzaté do vazby a děti ve výkonu trestního opatření odnětí svobody, rovněž navštěvuje rodiče těchto dětí,
 • v případě trestné činnosti dětí mladších 15 let se kurátor účastní řízení u soudu a podává soudu informace o poměrech v rodině dítěte a navrhuje uložení vhodného opatření,
 • trestný čin spáchaný mladistvým (15 - 18 let) se označuje jako provinění, trestního řízení se kurátor pro mládež účastní po celou dobu (tj. výslechů na PČR i soudního jednání), soudu předává informace o rodinných a osobních poměrech mladistvého, navrhuje vhodná opatření,
 • pomáhá dětem po propuštění z ochranné nebo ústavní výchovy a po propuštění z výkonu trestního opatření odnětí svobody s cílem působit k obnovení jejich narušených sociálních vztahů, jejich začlenění do rodinného a sociálního prostředí a k zamezení opakování protiprávní činnosti,
 • koordinuje, případně vytváří podmínky pro preventivní aktivity.
 • při výkonu sociální kurately se prokazuje zvláštním oprávněním vydaným obecním úřadem obce s rozšířenou působností.

Cílem sociální kurately je provádění opatření směřujících k odstranění, zmírnění nebo zamezení prohlubování nebo opakování poruch psychického, fyzického a sociálního vývoje dítěte. Cílem preventivní činnosti je minimalizovat počty ohrožených dětí. 

 

Podrobnější informací naleznete v Metodice standardů OSPOD nebo se můžete dotázat sociální pracovnice orgánu siciálně-právní ochrany dětí vykonávající sociální kuratelu pro mládež.

 

 • Mgr. Ivo Papoušek - kurátor pro mládež (kancelář č. 254)
  tel.: 481 565 253, mobil: 734 311 472, e-mail: papousek@mesto.jilemnice.cz

  Správní obvod:Jilemnice, Benecko, Horní Branná, Jablonec nad Jizerou, Jestřabí v Krkonoších, Poniklá, Víchová nad Jizerou, Vítkovice, Peřimov, Mříčná, Paseky nad Jizerou, Roztoky u JilemniceRokytnice nad Jizerou, Studenec, Bukovina, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Kruh, Svojek, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
3
29
3
30
3
31
4
1
1
2
1
3
3
4 5
2
6
1
7
2
8
2
9
2
10
5
11
1
12
4
13
1
14
2
15
3
16
4
17
4
18
2
19
3
20
3
21
5
22
7
23
1
24
3
25
1
26
4
27
2
28
2
29
4
30
1
1
3

Kalendář svozu odpadů

Září 2023
Po Út St Čt So Ne
28
29 30
31 1 2 3
4
5 6
7 8 9 10
11
12 13
14 15 16 17
18
19 20
21 22 23 24
25
26 27
28 29 30 1

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru