Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Program nejen v Jilemnici

Únor

 • 13. 2. – 4. 9.:
  ÚOP v Liberci – Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. Edukativní projekt vznikl pod patronací Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Liberci s Územní památkovou správou na Sychrově s cílem rozšířit povědomí žáků základních a středních škol o regionální památky a lokální historii. Výstupem projektu je výstava v Krajské vědecké v knihovně v Liberci a na státním zámku Frýdlant. (www.npu.cz/cs/uop-liberec)

Březen

 • 9. 3.:
  Městská knihovna Špindlerův Mlýn – Přednáška Jan Nepomuk hrabě Harrach: Turistika a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec. Od 16 hodin. (www.knihovnamestospindleruvmlyn.webk.cz)
 • 14. 3.:
  Městská knihovna Česká Lípa – Přednáška Jan hrabě Harrach a jeho nejbližší potomci. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec. (www.knihovna-cl.cz)
 • 16. 3.:
  Městské muzeum v Jaroměři – Přednáška Zámek Hrádek u Nechanic – kousek Anglie ve východních Čechách. Přednáška kastelána zámku Mgr. Martina Rejmana v rámci přednáškového cyklu Mezi řádky. Pořadatelem je ÚOP v Josefově. (www.npu.cz/cs/uop-josefov)
 • 28. 3.:
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Kariéra Otty Bedřicha hraběte Harracha v době třicetileté války. Přednáší Ondřej Capoušek. Erbovní sál, od 17 hodin. (www.kmjilemnice.cz)
 • do 4. 9.:
  ÚOP v Liberci – Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. (www.npu.cz/cs/uop-liberec)

Duben

 • 1. 4.:
  Státní zámek Hrádek u Nechanic – Slavnostní zahájení sezony, projektu Po stopách šlechtických rodů 2023 a křest nové publikace o rodu Harrachů. Prohlídky základní trasy s velikonoční výzdobou za asistence kostýmovaných kustodů, nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů, v případě příznivých klimatických podmínek prohlídky věže. Křest nové publikace o rodu Harrachů s autogramiádou autorů. Otevřena bude také zámecká kavárna a historická kuchyně. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
 • 1. 4. – 31. 10.:
  Hospitál Kuks – Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork. (www.hospital-kuks.cz)
 • 5. 4.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky se konají od 19 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • 14. 4.:
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Beseda s autory knihy Harrachové – Vznešenost zavazuje. Autoři publikace: PaedDr. Jan Luštinec, Mgr. Petr Nosek a Mgr. Adam Rejha. Erbovní sál. (www.kmjilemnice.cz)
 • 19. 4.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky se konají od 19 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • 22. 4.:
  Klub česko-slovenských turistů v Rakousku – Komentovaná procházka Vídní po stopách Harrachů. Organizuje Klub česko-slovenských turistů v Rakousku; provází na pozvání KČT PaedDr. Jan Luštinec.
 • 25. 4.: 
  Generální ředitelství NPÚ – Hovory s kastelány – Hrádek u Nechanic. Přednáší Mgr. Martin Rejman, kastelán zámku Hrádek u Nechanic. Realizace v Mázhausu – Liliová 5, Praha 1, vždy v čase 17:00–18:30. Cyklus přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu. (www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu)
 • 26. 4.:
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Navzdory osudu: Vzestupy a pády rodu Harrachů v 17. století (Arnošt Vojtěch a Ferdinand Bonaventura z Harrachu). Přednáší Mgr. Petr Nosek, zástupce kastelána zámku Hrádek u Nechanic. Erbovní sál, od 17 hodin. (www.kmjilemnice.cz)
 • 27. 4.:
  Krajská vědecká knihovna v Liberci – Přednáška Jan hrabě Harrach a rozvoj turistiky a lyžování. Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik a přední odborník na harrachovskou problematiku. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.kvkli.cz;)
 • 29. 4. – 8. 5.:
  státní zámek Hrádek u Nechanic – Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
 • do 4. 9.:
  ÚOP v Liberci – Výtvarný projekt pro školy: Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. (www.npu.cz/cs/uop-liberec)

Květen

 • 1. 5. – 1. 10.:
  státní zámek Hradec nad Moravicí – Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu. (www.zamek-hradec.cz)
 • 2.–29. 5.:
  Krajská vědecká knihovna v Liberci – Výstava k výtvarnému projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.kvkli.cz)
 • 3. 5.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky se konají od 19 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • 4. 5.:
  ÚOP v Josefově – Přednáška Moderní dokumentační metody a jejich využití na příkladu dokumentace interiéru SZ Hrádek u Nechanic a dalších památek. Přednáší Mgr. Marek Pacák, památkář ÚOP v Josefově. (www.npu.cz/cs/uop-josefov)
 • 6. 5.:
  státní zámek Sychrov – Harrachové a Rohanové a hudba přelomu 19. a 20. století. Přednáška spojená s koncertem. Přednáší PhDr. Miloš Kadlec; soprán: Zdena Kloubová, klavírní doprovod: Ahmad Hedar. Na programu budou díla A. Dvořáka, J. B. Foerstera, Z. Fibicha, V. Nováka. (www.zamek-sychrov.cz)
 • do 8. 5.:
  státní zámek Hrádek u Nechanic – Květiny pro lesk a slávu Harrachů. Květinová výstava na hlavních prohlídkových trasách. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
 • 9. 5.: 
  Generální ředitelství NPÚ – Přednáška Harrachovské hospodářské dvory. Přednáší Ing. Jan Žižka, ředitel ÚOP středních Čech. Realizace v Mázhausu – Liliová 5, Praha 1, v čase od 17:00. (www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu)
 • 9. 5.:
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: František Arnošt hrabě Harrach: Aristokrat, stavebník, podnikatel a cestovatel v kontextu dějin 19. století. Přednáší PhDr. Filip Binder, historik Historického ústavu AV ČR. Erbovní sál, od 17 hodin. (www.kmjilemnice.cz)
 • 17. 5.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky konají od 19 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • 20. 5.:
  státní zámek Janovice u Rýmařova – Požehnání aleje nově vysazené u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje. Tisková konference k představení projektu. Koncert pro veřejnost. (www.zamek-janoviceurymarova.cz)
 • 20. 5.: 
  státní zámek Opočno – Harrachovské letohrádky. První zámecký dětský den, který přenese děti, jejich rodiče i prarodiče do období raného baroka a vyzkouší si různé disciplíny na stanovištích zaměřených na období poloviny 17. století, kdy v zámeckém parku vznikl letohrádek, který k zábavám šlechty i šlechtických dětí sloužil. (www.zamek-opocno.cz)
 • 21. 5.:
  státní hrad Šternberk – Zábavné kratochvíle rodu Harrachů – lukostřelba. Ve spolupráci s oddílem lukostřelby UP Olomouc nabídneme možnost vyzkoušet si tento tradiční sport na našem hradě pod vedením zkušených instruktorů. V areálu hradního parku vznikne lukostřelnice, kde si všichni návštěvníci od dětí po seniory mohou vyzkoušet a naučit se základní techniku střelby ze sportovních i tradičních luků. (www.hrad-sternberk.cz)
 • 23. 5.:
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Přednáškový cyklus Osobnosti Harrachů: Poslední Harrachové u nás (Jan, Otto a Antonín z Harrachu). Přednáší PaedDr. Jan Luštinec, historik. Erbovní sál, od 17 hodin. (www.kmjilemnice.cz)
 • 25. 5. – 16. 7.:
  Květná zahrada v Kroměříži - Panelová výstava Zahrady a zahradníci rodu HarrachůPutovní panelová výstava představující zahradní umění a zahradnické řemeslo na panstvích rodu Harrachů u nás i v dalších částech monarchie. Výstava přinese krátkou obecnou informaci o rodu Harrachů a jejich působení v Habsburské monarchii a také o jejich hlavních sídlech. Samostatné panely budou věnovány barokní zahradě u vídeňského paláce, barokní úpravě zahrady Mirabelle v Salcburku, krajinářskému parku a skleníkům u sídla Prugg. Z objektů na našem území bude samostatný panel věnován, Hrádku u Nechanic, panstvím v Krkonoších, Kunínu a dalším moravským sídlům. (www.npu.cz/cs/uop-kromeriz/metodicke-centrum-zahradni-kultury; www. kvetnazahrada-kromeriz.cz/)
 • 26.–28. 5.:
  státní zámek Hrádek u Nechanic – Kultura pod hvězdami. Letní kulturní open air. (www.kulturapodhvezdami.cz; www.zamek-hradekunechanic.cz)
 • 30. 5.: 
  Generální ředitelství NPÚ – Hovory s kastelány – Janovice u Rýmařova. Přednáší Mgr. Markéta Janáková, kastelánka zámku Janovice u Rýmařova. Realizace v Mázhausu – Liliová 5, Praha 1, vždy v čase 17:00–18:30. Cyklus přednášek pro veřejnost – správce objektu seznámí v průběhu přednášky posluchače s historickými souvislostmi zámku a s vybranými osobnostmi z rodu Harrachů, kteří jsou s objektem neochvějně spjati. Pohovoří o svém osobním příběhu a představí aktuální kulturní, případně edukační aktivity na objektu.  (www.npu.cz/cs/generalni-reditelstvi-npu)
 • 31. 5.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky se konají od 19 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • do 31. 10.:
  hospitál Kuks – Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork. (www.hospital-kuks.cz)

Červen

 • červen:
  Město Harrachov – Přednáška PaedDr. Jana Luštince – Hrabě Harrach a Krkonoše.
  (www.harrachov.cz)
  Zámek Náměšť na Hané – Koncert k připomenutí odkazu rodu Harrachů. (www.zamek.namestnahane.cz)
 • červen–listopad: 
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Výstava Harrachové a Krkonoše. Výstava u příležitosti projektu Harrachové – vznešenost zavazuje se zaměří na rod Harrachů a jejich vztah a působení v Krkonoších. Výstavní síň v zámku v č. p. 75. (www.kmjilemnice.cz)
 • 1. 6. – 4. 9.:
  státní hrad a zámek Frýdlant – Výstava k výtvarnému projektu Děti památkám, památky dětem. Rok se šlechtickým rodem Harrachů. Výtvarně historický projekt propojí výtvarné dovednosti žáků prvního i druhého stupně základních škol, nižšího stupně víceletých gymnázií i středních škol z celého Libereckého kraje. Tématem letošního roku jsou nejen regionální památky, ale především šlechtický rod Harrachů, jenž se stal celoročním vlajkovým tématem na všech objektech Národního památkového ústavu. (www.npu.cz/cs/uop-liberec; www.zamek-frydlant.cz)
 • 3. 6.:
  Českoslovanský zpěvácký spolek LUMÍR a Tamburašský spolek ADRIA Koncert na počest „Otce vídeňských Čechů“ Jana Nepomuka Harracha. V prostorách „Slovanské besedy“, Drachengasse 3, 1010 Vídeň. (www.lumir.at ; www.tamburizzaadria.webnode.at)
 • 5.–8. 6.:
  státní zámek Hrádek u Nechanic – Romantický festival Hrádek – pocta Josephu Haydnovi. Joseph Haydn se narodil v městě Rohrau, kde se nachází rodové sídlo rodu Harrachů, kteří ho v hudební činnosti významně podporovali. V rámci zahajovacího večera bude prohlídka soukromých apartmánů v ceně koncertu. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
 • 9.–11. 6.:
  Muzeum Velké Meziříčí – Setkání zástupců rodu Harrachů na zámku ve Velkém Meziříčí. (www.muzeumvm.cz)
 • 13. 6.:
  státní zámek Hrádek u Nechanic – Hrádkem křížem krážem. Speciální prohlídky nepřístupnými prostory včetně nahlédnutí do obnovovaných hostinských pokojů k poctě položení základního kamene. (www.zamek-hradekunechanic.cz)
 • 14. 6.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky se konají od 20 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • 17. 6.:
  Harrachovská hrobka Horní Branná – Zpřístupnění hrobky s komentovanou prohlídkou. Prohlídky se uskuteční od 14, 15 a 16 hodin. (www.hbrabba.cz)
 • 17. 6.:
  Město Jilemnice – Přivítání hraběte Harracha a jeho družiny v Jilemnici. Příjezd hraběte Harracha do Jilemnice parním vlakem z Martinic v Krkonoších, sborové přivítání; kostýmovaný historický průvod v čele s bryčkou, která poveze hraběte Harracha na Masarykovo náměstí; řemeslné tržiště na náměstí – představení jilemnických spolků a řemesel (Sokol, Český krkonošský spolek SKI, školy, dále kováři, košíkáři, hrnčíři a další), dobové občerstvení; slavnostní přivítání hraběte v zámku a komentovaná prohlídka expozice věnované rodu Harrachů (ve spolupráci s Krkonošským muzeem Jilemnice). Pořadatel: město Jilemnice ve spolupráci se Spolkem železniční historie Martinice v Krkonoších. ( www.mestojilemnice.cz)
 • 17. 6.:
  Krkonošské muzeum v Jilemnici – Muzejní noc – Harrachové. Zámek, od 18 hodin. (www.kmjilemnice.cz)
 • 28. 6.:
  státní zámek Konopiště – Večerní prohlídky „Vznešenost zavazuje.“ Tematické večerní prohlídky se konají od 20 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • 28. 6.:
  státní zámek Konopiště – Zádušní mše k výročí sarajevského atentátu a výstava fotografií „Cestou na radnici a zpět vstříc osudu v autě hraběte Harracha.“ Začátek mše v 18 hodin. (www.zamek-konopiste.cz)
 • do 1. 10.:
  státní zámek Hradec nad Moravicí – Po stopách Hanse Albrechta Graf von Harracha. Prezentace sochaře Hanse Albrechta von Harrach prostřednictvím díla a výstavního panelu v rámci hlavního prohlídkového okruhu. (www.zamek-hradec.cz)
 • do 31. 10.:
  hospitál Kuks – Výstava Konojedská preludia. Výstava 18 banerů věnovaných klášteru servitů v Konojedech, který založil František Karel Rudolf hrabě Swéerts-Špork. (www.hospital-kuks.cz)

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
3
28
6
29
3
30
4
31
3
1
2
2
4
3
2
4
4
5
3
6
3
7
5
8
3
9
4
10
3
11
3
12
2
13
4
14
3
15
5
16
4
17
3
18
3
19
3
20
3
21
3
22
3
23
5
24
4
25
5
26
3
27
4
28
4
29
3
30
3

Kalendář svozu odpadů

Červen 2024
Po Út St Čt So Ne
27
28 29
30 31 1 2
3
4
5
6 7 8 9
10
11 12
13 14 15 16
17
18 19
20 21 22 23
24
25 26
27 28 29 30

Odstávka elektřiny

ČEZ Distribuce – Plánované odstávky

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru