Menu
Město Jilemnice
MěstoJilemnice

Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici


Město Jilemnice v rámci předkládaného projektu pořizuje sběrné nádoby na separaci biologicky rozložitelných odpadů (BRO), kovů a plastů, doplňuje sběrná místa na tříděný odpad o chybějící nádoby, které zajistí potřebnou kapacitu pro sběr těchto tříditelných složek (kovy, plast), v rámci posouzení stavu sběrných míst jsou tři sběrná místa určena také k rekonstrukci zpevněné plochy pod kontejnery. Pro zajištění materiálového využití bude v rámci projektu pořízen také štěpkovač, mezi doplňkové aktivity pak patří vydání informační brožury v nákladu 1 500 ks. Projekt je zaměřen na cílovou skupinu bydlících obyvatel města Jilemnice.

Separace BRO

Bude pořízeno celkem 500 ks hnědých nádob na bioodpad, které budou v majetku města, současné nádoby jsou pouze klasické hnědé nádoby bez jakéhokoliv provzdušňování, záměrem je pořízení kompostejnerů s intenzivním provzdušňováním o objemu 240 l, jejichž technické provedení zajišťuje komplexní aerobní poměry v nádobě. S občany budou sepsány smlouvy o výpůjčce, které by vymezily umístění nádob. Pro zabezpečení svozu bioodpadu v lokalitách se zvýšenou poptávkou bude navýšena kapacita o 3 ks velkoobjemových kontejnerů na zelený odpad (tj. celkem bude na území města 6 kontejnerů), tyto kontejnery budou umístěny na veřejně přístupném místě, objem nádob 12 m3, tj. 12 000 l. Rozšíření počtu nádob a kontejnerů umožní snížit množství bioodpadu, který nyní kvůli nedostatku nádob končí ve směsném komunálním odpadu. Pořizovaný štěpkovač (1 ks) umožní větve z velkoobjemových kontejnerů zpracovat přímo v místě, seštěpkovaný materiál bude dále použit k dalšímu materiálovému zpracování na komunitní kompostárně a dále bude využit městskou zahradnicí pro umístění ve veřejném prostoru (mulčovací kůra). Nově pořízené nádoby budou označeny samolepkami (co do nádob patří).

Separace využitelných složek odpadů

Systém sběru využitelných složek odpadů bude doplněn o 15 ks nádob na plasty o objemu 1,1 m3, tj. 1 100 l. K separaci kovu bude pořízeno 5 ks nádob o objemu 1,1 m3, tj. 1 100 l. Tyto nádoby budou sloužit především k separaci drobného kovu, jako jsou plechovky, konzervy apod. Nově pořízené nádoby budou označeny samolepkami (co do nádob patří). Pro zvýšení komfortu a vzhledu stanovišť byla vytipována 3 stanoviště, u kterých bude provedeno zpevnění plochy pod nádobami (osazení obrubníků a zámkové dlažby).

Osvětová činnost

V rámci projektu bude vydána informační brožura v nákladu 1 500 ks, která bude shrnovat informace o odpadovém hospodářství města. Obsahem této brožury bude i detailní popis nádob, jejich umístění, popis odpadu, které odpady do nádob patří včetně názorných ilustrací.

Nákup sběrných nádob na využitelné složky komunálních odpadů a bioodpad poskytne občanům města rozšíření kapacity pro způsob likvidace těchto složek odpadů. Zvýšením kapacity u sběru odpadů dojde ke snížení množství biologicky rozložitelného odpadu a využitelných složek komunálních odpadů v běžných nádobách na komunální odpad, zvýší se tím tak materiálové využití odpadů.

Název projektu: Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici

Registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003371

„Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.“

Logo EUMŽP
 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1
3
2
3
3
3
4
4
5
4
6
3
7
6
8
3
9
5
10
4
11
4
12
5
13
5
14
7
15
4
16
5
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
4
28
5
29
3
30
3
31
3
1
3
2
3
3
3
4
3

Kalendář svozu odpadů

Srpen 2022
Po Út St Čt So Ne
1
2 3
4 5 6 7
8
9 10
11 12 13 14
15
16 17
18 19 20 21
22
23 24
25 26 27 28
29
30 31
1 2 3 4

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

nahoru