Město Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/ Město Jilemnice Město Jilemnice 1970-01-01T01:00:00+01:00 hourly 4 125 Poplatek za komunální odpad 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10937/poplatekzaodpady2019.doc Poplatek za komunální odpad 20192019-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výběrové řízení - STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE JILEMNICE http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11019/img20190220-15000495.pdf 2019-02-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výběrové řízení - referent/referentka odboru sociálních věcí - terénní sociální pracovník/pracovnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11020/img20190220-15072953.pdf 2019-02-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výběrové řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky MŠ Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11015/vyberoverizeni.pdf 2019-02-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11013/vv-jilm-mesto-navrh-stanoveni-mup-ve-vrbickach.pdf 2019-02-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11014/vv-jilm-novotny-navrh-mup-parking.pdf 2019-02-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z 6. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11012/rm6.pdf zápis a schválená usnesení2019-02-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh programu 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10995/zm5n-a.pdf 2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 1a k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10996/zm5-pr1a.xlsx Rozpočet 2018 - hospodaření 2018 - rozpočet 20192019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 1b k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10997/zm5-pr1b.docx Rozpočet města Jilemnice na rok 20192019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2a k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10998/zm5-pr2a.docx Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2b k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10999/zm5-pr2b.docx Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2c k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11000/zm5-pr2c.docx Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 3 k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11001/zm5-pr3.docx Smlouva o poskytnutí vyrovnávací platby2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4a k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11002/zm5-pr4a.doc Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4b k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11003/zm5-pr4b.doc Výzva k podávání žádosti o dotaci2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4c k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11004/zm5-pr4c.doc Žádost o dotaci2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4d k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11005/zm5-pr4d.doc Smlouva o poskytnutí dotace2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4e k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11006/zm5-pr4e.doc Závěrečné vyúčtování a vyhodnocení realizace akce2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 5 k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11007/zm5-pr5.pdf grafický snímek2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 6 k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11008/zm5-pr6.pdf grafický snímek2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 7 k 5. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11009/zm5-pr7.pdf grafický snímek2019-02-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10982/rozpocet2019zm.xlsx 2019-02-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stavební povolení pro stavbu: Snížení energetické náročnosti budovy Ambrožova č.p. 1211 - 1213, Jilemnice na pozemku pozemková parcela parcelní číslo 839/66 v katastrálním území Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10968/sv-1211-1212-1213-ro.pdf 2019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhlášení Grantového programu SPORT 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10969/grantysport2019schvalene.docx Vyhlášení Grantového programu SPORT 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhlášení Grantového programu Zdravého města 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10970/grantyzdravehomesta2019schvalene.docx Vyhlášení Grantového programu Zdravého města 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10979/zadostoposkytnutidotace2019zgrantovehoprogramusport.xlsx Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o poskytnutí dotace z Grantového gramu Zdravého města 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10972/zadostoposkytnutidotace2019zgrantovehoprogramuzdravemestoama21.xlsx Žádost o poskytnutí dotace z Grantového gramu Zdravého města 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Záměr pronájmu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10961/img20190118-08353145.pdf 2019-01-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice výzva k podávání žádostí o dotaci z programu MK ČR - ORP 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10939/vyzva-zadosti-orp-2019.pdf Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 20192019-01-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.12/2018 - 13/2018, schválené 19.12.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10929/rozpoctoveopatrenirmc.12-13-2018schvalenedne19.12.2018.docx 2018-12-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhláška 2/2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10926/ozv-2-2018.pdf kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady2018-12-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválená pravidla rozpočtového provizoria na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10917/pravidlarozpoctovehoprovizoria2019.docx 2018-12-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č.10/2018 - 12/2018, schválené 12.12.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10918/rozpoctoveopatrenizmc.10-12-2018schvalenedne12.12.2018.docx 2018-12-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10888/verejnopravnismlouva2018vhsmetysovaulicedodatekc1.pdf 2018-11-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č.8/2018 - 9/2018, schválené 21.11.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10881/rozpoctoveopatrenizmc.8-9-2018schvalenedne21.11.2018.docx 2018-11-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.11/2018 , schválené 14.11.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10867/rozpoctoveopatrenirmc.11-2018schvalenedne14.11.2018.docx 2018-11-14T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.10/2018 , schválené 24.10.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10839/rozpoctoveopatrenirmc.10-2018schvalenedne24.10.2018.docx 2018-10-29T00:00:00+01:00Město Jilemnice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10834/img20181026-09023969.pdf 2018-10-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.9/2018 , schválené 3.10.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10774/rozpoctoveopatrenirmc.9-2018schvalenedne3.10.2018.docx 2018-10-03T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.8/2018 , schválené 19.9.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10769/rozpoctoveopatrenirmc.8-2018schvalenedne19.9.2018.docx 2018-09-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice- prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10812/verejnopravnismlouva2018vhsvodovodakanalizacepodlomem.pdf 2018-08-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10813/verejnopravnismlouva2018vhsmetysovaulice.pdf 2018-08-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.7/2018 , schválené 15.8.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10710/rozpoctoveopatrenirmc.7-2018schvalenedne15.8.2018.docx 2018-08-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č. 7/2018, schválené 15.8.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10711/rozpoctoveopatrenizmc.7-2018schvalenedne15.8.2018.docx 2018-08-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10647/verjnopravnismlouva4-2018-gpppdotacerkc.pdf příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela2018-07-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10648/verejnopravnismlouva6-2018-svazekpodvecery.pdf 2018-07-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.6/2018 , schválené 9.7.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10628/rozpoctoveopatrenirmc.6-2018schvalenedne9.7.2018.docx 2018-07-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č.3/2018 - 6/2018, schválené 27.6.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10619/rozpoctoveopatrenizmc.3-6-2018schvalenedne27.6.2018.docx 2018-07-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.5/2018 , schválené 27.6.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10621/rozpoctoveopatrenirmc.5-2018schvalenedne27.6.2018.docx 2018-07-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh programu 102. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10601/rm102na.pdf 2018-06-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o schválení ZÚ a kontroly hospodaření za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10523/informace-o-schvaleni-zu-a-kontroly-hospodareni-za-2017-512403.pdf 2018-05-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10487/verejnopravnismlouva4-2018-nike.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2018-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10488/verejnopravnismlouva3-2018-tjjilemnice.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2018-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č.1/2018 a 2/2018, schválené 11.4.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10485/rozpoctoveopatrenizmc.1a2-2018schvalenedne11.4.2018.docx 2018-04-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10473/img20180409-10062910.pdf 2018-04-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.1/2018 a 2/2018, schválené 28.3.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10456/rozpoctoveopatrenirmc.1a2-2018schvalenedne28.3.2018.docx 2018-04-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10423/verejnopravnismlouva1-2018icm.pdf 2018-03-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10418/komentarkrozpoctu2018.docx 2018-03-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10419/rozpocet2018schvalenykvyveseni.xlsx 2018-03-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - program http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10393/program-dotace-pamatky-2018.doc Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10394/vyzva-mesto-dotace-pamatky-2018.doc výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - formulář žádosti http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10396/zadost-dotace-grant-pamatky-2018.doc žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice2018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10397/vzor-smlouva-dotace-pamatky-2018.doc Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10398/zaver-vyucto-form-2018.doc formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10357/informace-o-zverejneni-rozpoctu-vhs-turnov-na-rok-2018-501938-001.pdf 2018-02-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10327/vyzva-zadosti-orp-2018.doc 2018-01-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Formulář žádosti o zařazení do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10328/formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-orp-2018-opr.docx 2018-01-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10310/souhrnnazprava2017.pdf 2018-01-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10311/souhrnnazprava2017.pdf 2018-01-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10243/poplatekzaodpady2018.doc Poplatek za komunální odpad 20182017-12-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10229/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs-zizkova-dodatekc1.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"2017-12-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10180/vyzva-zadosti-reg-souhr-pre-2018-naweb.pdf 2017-12-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10181/zadost-zarazeni-do-programu-regenerace-realizace-2018.doc 2017-12-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10116/kotlikovedotacevlibereckemkrajiii..docx 2017-11-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10066/zapisovysledkuhlasovanimistnireferendum-2017.pdf 2017-10-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9997/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs-batovka.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"2017-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9999/schvalenystrednedobyvyhledrozpoctunaroky2018-2021.pdf Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/172017-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9995/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-investice-dodatek.pdf 2017-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9996/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacetjjilemnicenarok2017.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2017-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis ze 75. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9848/rm75.pdf zápis a schválená usnesení2017-07-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9784/zm28-pr4.pdf žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál2017-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9779/zm28-pr2e.pdf výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu2017-06-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9872/5vsdiakonievrchlabi2017.pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí2017-06-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9757/metodickynavodprouzivaniidentifikacnihocislazarizeniicp.pdf při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění2017-06-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9758/prehledzarizeniopravnenychknakladanisodpadynauzemiorpjilemnice.docx 2017-06-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Kam se starým elektrem http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9749/stareelektro.docx 2017-06-06T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9721/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-jok-bozimuka.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"2017-05-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9689/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-jilemnicko-so-krakonosovypodvecery.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"2017-05-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9680/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-cinnost.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže2017-05-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9681/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-investice.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky2017-05-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9235/poplatekzaodpady2017.doc Poplatek za komunální odpad 20172017-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9501/verejnopravnismlouva-2017-icm.pdf Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 20172017-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9502/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"2017-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9454/seznamzadostiovydanizavaznychstanovisekkumisteniaprovozovaninevyjmenovanychstacionarnichzdrojuznecistovaniovzdusiod1.1.2017.doc 2017-02-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9455/seznamzadostiovydanizavaznychstanovisekkumisteniaprovozovaninevyjmenovanychstacionarnichzdrojuznecistovaniovzdusiod1.1.2016.doc 2017-02-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9505/dopravniobsluznost2017-2019.pdf 2017-01-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8934/sml-reg-cp-118-zverej.pdf 2016-08-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8936/smlouvakostelmalba2016scan.pdf 2016-06-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8935/sml-jilem-zver-01-2016-gp-pp-cp-134.pdf 2016-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8793/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacepauldance2-2016.pdf Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla2016-05-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8791/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotaceski1-2016.pdf Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí2016-05-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Asistenční služby SČVK http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8567/asistencnisluzba.pdf pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem2016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8568/dopravniobsluznost2016.pdf Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 20162016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8569/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacecmj2016.pdf Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 20162016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8570/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacevhs2016.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"2016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8571/udrzbalyzarskychtrati2016.pdf Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 20162016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8384/smlouvasuchardadodatek.pdf 2015-12-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8284/smlouvasucharda.pdf 2015-10-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8211/dotacejilemnicehotel.pdf 2015-09-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8137/smlouva-grant-pamatky-cp-148-2015-web.pdf 2015-07-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Kontrolní výbor 21.1.2014 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7728/zapiszkvdne21.1..doc Zápis z KV dne 21.1.20142015-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7729/zpravaoprovedenychkontrolach2014.doc Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici2015-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7580/stehujise-letaka4.pdf 2014-10-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informační zpráva OSSZ Semily http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6850/informacnizprava.pdf O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í2013-10-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Doplňující informační sdělení OSSZ Semily http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6851/doplnujiciinfor.sdeleniprojizpodavajici.pdf 2013-10-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6503/setrenispokojenostisposkytovanymisluzbamimestskehouradujilemnice.doc 2013-05-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5327/unor12zapis.doc 2012-02-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5179/doporuceniproohlasovanivoh2012.pdf 2012-01-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4703/zapiszdopravnikomisec3.doc Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka2011-06-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4648/zapiszdopravnikomisec2.doc Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích2011-06-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4309/jednaci-rad-zm-jilemnice.doc 2011-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4174/znalecke-posudky-vyzva.doc Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.2010-11-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rádce občana v oblasti životního prostředí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/2638/radce.doc stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí2009-01-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení - Evropské sociální fondy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/2350/oznameni-evropske-socialni-fondy.doc 2008-06-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice