Město Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/ Město Jilemnice Město Jilemnice 1970-01-01T01:00:00+01:00 hourly 4 150 Upozornění na dočasné změny v provozu odboru životního prostředí. http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10735/upozorneninadocasnezmenyvprovozuodboruzivotnihoprostredi.docx 2018-10-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zrušení úředního dne - pátek 26.10.2018 (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10739/ud26.10.2018.doc Zrušení úředního dne - pátek 26.10.2018 (evidence obyvatel, občanské průkazy a cestovní doklady)2018-10-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z 38. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10759/zm38a.pdf zápis a schválená usnesení2018-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis ze 108.schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10761/rm108a.pdf zápis a schválená usnesení2018-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10764/stanovenipupbehjilemnicezaly.pdf 2018-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10765/drazebni-vyhlaska-nv-elektronicka-drazba-1-kolo-2018-09-12-09-19-46-531142.pdf 2018-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10766/cup1675-ex-649817-53-dtr20180917-6088787230463998053-531142.pdf 2018-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva obce http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10754/img20180920-09154213.pdf 2018-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu ČR http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10755/img20180920-09214968.pdf 2018-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Záměr pronájmu pozemku http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10756/img20180920-12104513.pdf 2018-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Záměr výpůjčky pozemků http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10757/img20180920-12124855.pdf 2018-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Záměr pronájmu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10758/img20180920-12142844.pdf 2018-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Martinice v Krkonoších http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10752/vv-mart-lets-stanoveni-pup-293-prejezd-p4504.pdf 2018-09-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení o uzavření centrální pokladny http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10732/oznameniouzavrenicentralnipokladny.docx Oznámení o uzavření centrální pokladny2018-09-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10751/rekonstrukcemistnikomunikace.pdf 2018-09-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení o zrušení VŘ http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10748/oznameniozrusenivr.pdf 2018-09-14T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výběrové řízení - právník/právnička http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10749/vr-pravnik.pdf 2018-09-14T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- Jilemnice, ul. Čsl. Legií http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10744/vv-jilm-colassavoz-stanoveni2-pup-human-csl-legii.pdf 2018-09-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Krkonoše - svazek měst a obcí - Závěrečný účet za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10745/zaverecnyucet-svazek.pdf 2018-09-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh programu 38. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10743/zm38na.pdf 2018-09-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10738/img20180907-08353327.pdf 2018-09-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Program regenerace - informace o průběhu administrace programu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10721/web-info-regenerace-2019.docx Podrobné informace o průběhu administrace Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón pro rok 2019, pokyny pro vlastníky kulturních památek2018-08-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informace o počtu a sídle volebních okrsků http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10717/infoopoctuasidleokrsku-zoasenat2018.pdf 2018-08-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.7/2018 , schválené 15.8.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10710/rozpoctoveopatrenirmc.7-2018schvalenedne15.8.2018.docx 2018-08-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č. 7/2018, schválené 15.8.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10711/rozpoctoveopatrenizmc.7-2018schvalenedne15.8.2018.docx 2018-08-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhlášení popisu věci - č. j. KRPH-13961-185/TČ-2018-051071-MH http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10689/img20180813-08041538.pdf 2018-08-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice Spojené cestovní služby - informace - ochrana klientů při nákupu zájezdu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10670/spojenecestovnisluzby.pdf Spojené cestovní služby - informace - ochrana klientů při nákupu zájezdu2018-07-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10647/verjnopravnismlouva4-2018-gpppdotacerkc.pdf příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela2018-07-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10648/verejnopravnismlouva6-2018-svazekpodvecery.pdf 2018-07-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.6/2018 , schválené 9.7.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10628/rozpoctoveopatrenirmc.6-2018schvalenedne9.7.2018.docx 2018-07-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10622/zaverecnyucet2017schvaleny.docx 2018-07-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2017, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10623/zaverecnyucet2017.xlsx 2018-07-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Sestava závěrečný účet za rok 2017 – plné členění podle rozpočtové skladby http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10624/zaverecnyucet-vykaz2017.pdf 2018-07-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10625/zpravaoprezkoumanihospodarenizerok2017.pdf 2018-07-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č.3/2018 - 6/2018, schválené 27.6.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10619/rozpoctoveopatrenizmc.3-6-2018schvalenedne27.6.2018.docx 2018-07-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.5/2018 , schválené 27.6.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10621/rozpoctoveopatrenirmc.5-2018schvalenedne27.6.2018.docx 2018-07-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.07.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10662/zmeny-ve-vydavani-cestovnich-pasu-od-1.-cervence-2018-1.pdf Změny ve vydávání cestovních dokladů od 01.07.20182018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10661/zmeny-ve-vydavani-obcanskych-prukazu-od-1.-cervence-2018.pdf Změny ve vydávání občanských průkazů od 01.07.20182018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Evidence obyvatel http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10684/evidenceobyvatel.doc Evidence obyvatel2018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - " e-Občanka" http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10663/opskontaktnimelektronickymcipeme-obcanka.pdf Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - " e-Občanka"2018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice EasyGO - systém samoobslužného odbavení cestujících -Letiště Václava Havla http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10683/easygo.pdf EasyGO - systém samoobslužného odbavení cestujících -Letiště Václava Havla, Terminál 12018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - E-Občanka a elektronické funkce - informace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10665/informaceke-obcance.pdf Občanský průkaz s kontaktním elektronickým čipem - E-Občanka a elektronické funkce - informace2018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Cestovní doklady od 01.07.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10682/cestovnidokladyod01.07.2018.docx Cestovní doklady od 01.07.20182018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra Praha - převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10671/pracoviste-mv-pro-vyrizeni-dokladu-ve-zrychlenych-lhutach-uredni-hodiny.pdf Úřední hodiny pracoviště Ministerstva vnitra Praha - převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách2018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice MV Praha - pracoviště OP a CP pro převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách - trasa http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10672/pracovistemvproprevzetidokladuvezkracenychlhutach.pdf MV Praha - pracoviště OP a CP pro převzetí dokladů ve zkrácených lhůtách - trasa2018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Občanské průkazy od 01.07.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10678/obcanskeprukazyod01.07.2018.doc Občanské průkazy od 01.07.20182018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poučení pro držitele cestovního e-pasu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10680/pouceni-pro-drzitele-e-pas.pdf Poučení pro držitele cestovního e-pasu2018-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh programu 102. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10601/rm102na.pdf 2018-06-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10570/zaverecnyucet2017navrh.docx 2018-06-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2017, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10571/zaverecnyucet2017.xlsx 2018-06-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10574/zpravaoprezkoumanihospodarenizerok2017.pdf 2018-06-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2017 - Sestava závěrečný účet za rok 2017 – plné členění podle rozpočtové skladby http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10573/zaverecnyucet-vykaz2017.pdf 2018-06-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.4/2018 , schválené 30.5.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10564/rozpoctoveopatrenirmc.4-2018schvalenedne30.5.2018.docx 2018-05-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Grantový program města Jilemnice na rok 2018 - schválené dotace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10509/granty2018schvalenegranty.xlsx Grantový program města Jilemnice na rok 2018 - schválené dotace2018-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.3/2018 , schválené 25.4.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10504/rozpoctoveopatrenirmc.3schvalenedne25.4.2018.docx 2018-04-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oddávací dny a poplatky za uzavření manželství pro rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10492/oddavacidnyapoplatkypror.2018.doc Oddávací dny a poplatky za uzavření manželství pro rok 20182018-04-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10487/verejnopravnismlouva4-2018-nike.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2018-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10488/verejnopravnismlouva3-2018-tjjilemnice.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2018-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření ZM č.1/2018 a 2/2018, schválené 11.4.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10485/rozpoctoveopatrenizmc.1a2-2018schvalenedne11.4.2018.docx 2018-04-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Ministerstvo zemědělství upozorňuje vlastníky lesů na nutnost včasného výkonu opatření v ochraně lesa proti kůrovci. http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10475/kurovcovasituacebudevroce2018mimoradneneprizniva.docx 2018-04-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o zveřejnění schváleného dokumentu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10473/img20180409-10062910.pdf 2018-04-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10460/vcasne-vyrizeni-dokladu-pred-letni-sezonou-2018-1.pdf Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou 20182018-04-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dovolená a cestování 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10461/dovolenacestovanidokladykulk2018.pdf Dovolená a cestování 20182018-04-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.1/2018 a 2/2018, schválené 28.3.2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10456/rozpoctoveopatrenirmc.1a2-2018schvalenedne28.3.2018.docx 2018-04-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10423/verejnopravnismlouva1-2018icm.pdf 2018-03-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10418/komentarkrozpoctu2018.docx 2018-03-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10419/rozpocet2018schvalenykvyveseni.xlsx 2018-03-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10404/cj-uzsvm-hsm-668-2018-hsmm-1-504785-001.pdf 2018-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - program http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10393/program-dotace-pamatky-2018.doc Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10394/vyzva-mesto-dotace-pamatky-2018.doc výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - formulář žádosti http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10396/zadost-dotace-grant-pamatky-2018.doc žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice2018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10397/vzor-smlouva-dotace-pamatky-2018.doc Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10398/zaver-vyucto-form-2018.doc formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10357/informace-o-zverejneni-rozpoctu-vhs-turnov-na-rok-2018-501938-001.pdf 2018-02-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2017, návrh rozpočtu na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10350/rozpocet2018zm.xlsx 2018-02-12T00:00:00+01:00Město Jilemnice Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10331/oznameni-o-zverejneni-dokumentu-rozpoctovneho-hospodareni-500115.pdf 2018-02-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10327/vyzva-zadosti-orp-2018.doc 2018-01-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Formulář žádosti o zařazení do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10328/formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-orp-2018-opr.docx 2018-01-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10310/souhrnnazprava2017.pdf 2018-01-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10311/souhrnnazprava2017.pdf 2018-01-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10275/oznameniozverejnenijilemnicko-svazekobci.pdf 2018-01-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10243/poplatekzaodpady2018.doc Poplatek za komunální odpad 20182017-12-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10229/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs-zizkova-dodatekc1.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"2017-12-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválení pravidla rozpočtového provizoria na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10230/pravidlarozpoctovehoprovizoria2018.docx 2017-12-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10180/vyzva-zadosti-reg-souhr-pre-2018-naweb.pdf 2017-12-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10181/zadost-zarazeni-do-programu-regenerace-realizace-2018.doc 2017-12-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10116/kotlikovedotacevlibereckemkrajiii..docx 2017-11-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10066/zapisovysledkuhlasovanimistnireferendum-2017.pdf 2017-10-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z 81. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10031/rm81.pdf zápis a schválená usnesení2017-10-13T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z 80. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10021/rm80.pdf zápis a schválená usnesení2017-10-06T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9997/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs-batovka.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"2017-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9999/schvalenystrednedobyvyhledrozpoctunaroky2018-2021.pdf Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/172017-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9995/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-investice-dodatek.pdf 2017-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9996/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacetjjilemnicenarok2017.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2017-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis ze 75. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9848/rm75.pdf zápis a schválená usnesení2017-07-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9784/zm28-pr4.pdf žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál2017-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9779/zm28-pr2e.pdf výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu2017-06-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9872/5vsdiakonievrchlabi2017.pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí2017-06-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9757/metodickynavodprouzivaniidentifikacnihocislazarizeniicp.pdf při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění2017-06-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9758/prehledzarizeniopravnenychknakladanisodpadynauzemiorpjilemnice.docx 2017-06-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Kam se starým elektrem http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9749/stareelektro.docx 2017-06-06T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9721/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-jok-bozimuka.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"2017-05-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9689/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-jilemnicko-so-krakonosovypodvecery.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"2017-05-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9680/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-cinnost.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže2017-05-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9681/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-investice.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky2017-05-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9235/poplatekzaodpady2017.doc Poplatek za komunální odpad 20172017-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9501/verejnopravnismlouva-2017-icm.pdf Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 20172017-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9502/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"2017-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9454/seznamzadostiovydanizavaznychstanovisekkumisteniaprovozovaninevyjmenovanychstacionarnichzdrojuznecistovaniovzdusiod1.1.2017.doc 2017-02-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9455/seznamzadostiovydanizavaznychstanovisekkumisteniaprovozovaninevyjmenovanychstacionarnichzdrojuznecistovaniovzdusiod1.1.2016.doc 2017-02-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9505/dopravniobsluznost2017-2019.pdf 2017-01-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8934/sml-reg-cp-118-zverej.pdf 2016-08-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8936/smlouvakostelmalba2016scan.pdf 2016-06-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8935/sml-jilem-zver-01-2016-gp-pp-cp-134.pdf 2016-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8793/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacepauldance2-2016.pdf Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla2016-05-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8791/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotaceski1-2016.pdf Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí2016-05-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Asistenční služby SČVK http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8567/asistencnisluzba.pdf pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem2016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8568/dopravniobsluznost2016.pdf Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 20162016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8569/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacecmj2016.pdf Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 20162016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8570/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacevhs2016.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"2016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8571/udrzbalyzarskychtrati2016.pdf Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 20162016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8384/smlouvasuchardadodatek.pdf 2015-12-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8284/smlouvasucharda.pdf 2015-10-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8211/dotacejilemnicehotel.pdf 2015-09-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8137/smlouva-grant-pamatky-cp-148-2015-web.pdf 2015-07-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8098/skjilemnice-2015.docx 2015-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výsledky grantového programu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8079/vysledkygrantovehoprogramumestajilemniceproposkytovanidotacivroce2015.docx 2015-06-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Upozornění občanům http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8017/upozorneniobcanum.doc na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej2015-06-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice Kontrolní výbor 21.1.2014 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7728/zapiszkvdne21.1..doc Zápis z KV dne 21.1.20142015-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7729/zpravaoprovedenychkontrolach2014.doc Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici2015-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7580/stehujise-letaka4.pdf 2014-10-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7258/oznameniovyhlaseniverejnevyzvypamvr.pdf 2014-05-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Posuzování vlivů na životní prostředí - KÚLK http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7067/zjistovacirizeni.pdf Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - 1.etapa2014-02-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Posuzování vlivů na životní prostředí - MŽP http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7066/posuzovanivlivunazp.pdf Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 20202014-02-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Záměr prodeje http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6897/zamerprodejekujilemnice.pdf Záměr prodeje pozemku v kú Jilemnice2013-11-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informační zpráva OSSZ Semily http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6850/informacnizprava.pdf O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í2013-10-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Doplňující informační sdělení OSSZ Semily http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6851/doplnujiciinfor.sdeleniprojizpodavajici.pdf 2013-10-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Usnesení - KÚLK http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6811/usneseni-kulk.pdf USNESENÍ - Přerušení odvolacího řízení2013-09-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Záměr prodeje http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6806/zamerprodejek.u.hrabacov.pdf Záměr prodeje - část ppč. 983/4, kú Hrabačov2013-09-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6503/setrenispokojenostisposkytovanymisluzbamimestskehouradujilemnice.doc 2013-05-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5327/unor12zapis.doc 2012-02-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5179/doporuceniproohlasovanivoh2012.pdf 2012-01-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4703/zapiszdopravnikomisec3.doc Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka2011-06-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4648/zapiszdopravnikomisec2.doc Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích2011-06-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4309/jednaci-rad-zm-jilemnice.doc 2011-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4174/znalecke-posudky-vyzva.doc Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.2010-11-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/3619/odkaz-na-portal-verejne-spravy.doc 2010-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rádce občana v oblasti životního prostředí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/2638/radce.doc stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí2009-01-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení - Evropské sociální fondy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/2350/oznameni-evropske-socialni-fondy.doc 2008-06-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice Program rozhoje Libereckého kraje 2007-2013 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/1426/posuzovani-vlivu1 Str.12007-07-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice