Město Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/ Město Jilemnice Město Jilemnice 1970-01-01T01:00:00+01:00 hourly 4 131 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11381/jilmmesto-stanovenipupnamkpoutovyfarmarskytrh.pdf 2019-07-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Svoz bioodpadu mimořádně v sobotu! http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11378/svozbioodpadu.png 2019-07-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z 18. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11379/rm18.pdf zápis a schválená usnesení2019-07-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11375/woxi-stanovenipupopravapoklopuvhs.pdf 2019-07-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Krajská veterinární správa - Nařízení mimořádných veterinárních opatření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11373/img20190712-12125737.pdf 2019-07-12T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh programu 18. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11371/rm18n.pdf 2019-07-12T00:00:00+01:00Město Jilemnice Krajská veterinární správa - Nařízení mimořádných veterinárních opatření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11374/img20190712-12141467.pdf 2019-07-12T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11370/jilmmesto-stanovenipupkrakonosovyletnipodvecery.pdf 2019-07-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - Oznámenení o VŘ č. HSM/04/2019 na pronájem majetku v k.ú. Harrachov http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11368/img20190709-09061400.pdf 2019-07-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Roztoky u Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11362/roujobec-stanovenipupkrakonosovatrznice.pdf 2019-07-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11363/jilmmesto-stanovenimupnamkul.doleni.pdf 2019-07-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Krajská veterinární správa - Nařízení mimořádných veterinárních opatření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11364/img20190704-08501988.pdf 2019-07-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11354/smlouvacksskigp-2019.pdf Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na provozní náklady a údržbu majetku vč. dlouhodobých pronájmů v roce 20192019-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11355/smlouva2cksskigp-2019.pdf Poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice, z.s. na sportovní činnost v roce 20192019-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11356/smlouvaklubbiatlonugp-2019.pdf Poskytnutí dotace Klubu biatlonu Jilemnice, z.s. na provoz sportovního areálu Hraběnka v roce 20192019-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11357/smlouvatjsokolgp-2019.pdf Poskytnutí dotace Tělocvičné jednotě Sokol Jilemnice, z.s. na projekt "Udržujeme naši Sokolovnu" v roce 20192019-07-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Zdravého města a MA21 města Jilemnice na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11346/smlouvaoblastnicharitagp-2019.pdf Poskytnutí dotace Oblastní charitě na spolufinancování sociálního automobilu2019-06-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11347/smlouvapaul-dancegp-2019.pdf Poskytnutí dotace Paul Dance, z.s. na celoroční sportovní činnost v roce 20192019-06-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11348/smlouvasknikegp-2019.pdf Poskytnutí dotace Sportovnímu klubu NIKÉ Jilemnice, z.s. na zajištění plateb nájemného za jilemnický bazén2019-06-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.4/2019, schválené 26.6.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11351/rozpoctoveopatrenirmc.4-2019schvalene26.6.2019.docx 2019-06-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z grantového programu Sport na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11340/smlouvatjjilemnicegp-2019.pdf Poskytnutí dotace TJ Jilemnice - zabezpečení sportovních ploch2019-06-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dražební vyhláška http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11333/img20190621-09245851.pdf 2019-06-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dražební vyhláška http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11334/img20190621-09270938.pdf 2019-06-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený závěrečný účet města Jilemnice za rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11325/zaverecnyucet2018schvaleny.docx 2019-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2018, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11326/zaverecnyucet2018.xlsx 2019-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Sestava závěrečný účet za rok 2018 – plné členění podle rozpočtové skladby http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11327/zaverecnyucet2018-vykaz.pdf 2019-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11328/zpravaoprezkoumanihospodarenizarok2018.pdf 2019-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2020- 2023 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11329/rozpoctovyvyhled-2020-2023zmschvaleny.xlsx Schváleno ZM dne 19.6.2019 pod č. usn. 44/192019-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.5 ze dne 11.6.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11320/zapisc.5zedne11.6.2019.pdf 2019-06-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11285/img20190605-08192859.pdf 2019-06-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Exekutorský úřad Praha 7 - Dražební vyhláška http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11286/img20190605-08231253.pdf 2019-06-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Jilemnice na roky 2020 - 2023 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11281/rozpoctovyvyhled-2020-2023zm.xlsx 2019-06-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh závěrečného účtu města Jilemnice za rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11257/zaverecnyucet2018navrh.docx 2019-05-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č.1 k závěrečnému účtu města Jilemnice - Přehled příjmů a výdajů za rok 2018, přehled hospodaření příspěvkových organizací a společností založených městem a údaje o jejich majetku za rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11258/zaverecnyucet2018.xlsx 2019-05-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Sestava závěrečný účet za rok 2018 – plné členění podle rozpočtové skladby http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11259/zaverecnyucet2018-vykaz.pdf 2019-05-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 3 k závěrečnému účtu města Jilemnice za rok 2018 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Jilemnice za rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11260/zpravaoprezkoumanihospodarenizarok2018.pdf 2019-05-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2019 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11251/verejnopravnismlouva1-2019-cmjsdodatkem.pdf 2019-05-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Krkonoše - svazek měst a obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11243/img20190520-08404322.pdf 2019-05-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.3/2019, schválené 15.5.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11239/rozpoctoveopatrenirmc.3-2019schvalene15.5.2019.docx 2019-05-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 4 ze dne 29.4.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11208/zapisc.4zedne29.4.2019.pdf 2019-05-06T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10937/poplatekzaodpady2019.doc Poplatek za komunální odpad 20192019-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jilemnicko - svazek obcí - Návrh závěrečného účtu 2018, Návrh na střednědobý rozpočtový výhled 2020 - 2024 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11201/zasilka-mlf6wkj74kz82g3r.zip 2019-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.2/2019, schválené 24.4.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11186/rozpoctoveopatrenirmc.2-2019schvalene27.4.2019.docx 2019-04-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2019 - Poskytnutí dotace na akci \ http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11174/verejnopravnismlouva4-2019svazek-krakonosovypodvecery-2019.pdf 2019-04-16T00:00:00+01:00Město Jilemnice Ministerstvo zemědělství - Opatření obecné povahy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11153/img20190404-09075839.pdf 2019-04-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rozpočtové opatření RM č.1/2019, schválené 27.3.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11135/rozpoctoveopatrenirmc.1-2019schvalene27.3.2019.docx 2019-03-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č. 2 ze dne 19.3.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11125/zapisc.2zedne19.3.2019.pdf 2019-03-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jilemnicko - svazek obcí - Návrh rozpočtu na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11060/2019-navrhrozpoctujilemnicka-svazkuobcikezverejneni.pdf 2019-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11044/img20190305-07495123.pdf 2019-03-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Mysliveckému spolku Jilemnice na rok 2019 - poskytnutí dotace zatřešení objeku spolku http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11036/verejnopravnismlouva3-2019mysliveckyspolek.pdf 2019-03-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.1 ze dne 19.2.2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11040/zapiskomisetvasportu-unor2019.pdf 2019-03-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice VHS Turnov - Informace o zveřejnění dokumentů http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11027/img20190225-08492433.pdf 2019-02-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený rozpočet města Jilemnice na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11029/rozpocet2019schvalenykvyveseni.xlsx 2019-02-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Komentář ke schválenému rozpočtu města Jilemnice na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11030/komentarkrozpoctu2019.docx 2019-02-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o poskytnutí individuální dotace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11024/zadostoposkytnutiindividualnidotace2019.xlsx Žádost o poskytnutí individuální dotace2019-02-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o poskytnutí individuální dotace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/11025/zadostoposkytnutiindividualnidotace2019.xlsx Žádost o poskytnutí individuální dotace2019-02-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Přehled hospodaření města Jilemnice za rok 2018, návrh rozpočtu na rok 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10982/rozpocet2019zm.xlsx 2019-02-04T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhlášení Grantového programu SPORT 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10969/grantysport2019schvalene.docx Vyhlášení Grantového programu SPORT 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhlášení Grantového programu Zdravého města 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10970/grantyzdravehomesta2019schvalene.docx Vyhlášení Grantového programu Zdravého města 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10979/zadostoposkytnutidotace2019zgrantovehoprogramusport.xlsx Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu SPORT 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o poskytnutí dotace z Grantového gramu Zdravého města 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10972/zadostoposkytnutidotace2019zgrantovehoprogramuzdravemestoama21.xlsx Žádost o poskytnutí dotace z Grantového gramu Zdravého města 20192019-01-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice výzva k podávání žádostí o dotaci z programu MK ČR - ORP 2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10939/vyzva-zadosti-orp-2019.pdf Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 20192019-01-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Vyhláška 2/2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10926/ozv-2-2018.pdf kterou se mění OZV 8/2017 o místním poplatku za odpady2018-12-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10888/verejnopravnismlouva2018vhsmetysovaulicedodatekc1.pdf 2018-11-26T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice- prodloužení vodovodu a kanalizace v lokalitě Pod Lomem III http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10812/verejnopravnismlouva2018vhsvodovodakanalizacepodlomem.pdf 2018-08-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci Jilemnice - obnova hospodářských sítí v Metyšově ulici http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10813/verejnopravnismlouva2018vhsmetysovaulice.pdf 2018-08-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2018 ev.č4/2018/GP/PP http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10647/verjnopravnismlouva4-2018-gpppdotacerkc.pdf příjemce Římskokatolická farnost - děkanství Jilemnice - restaurování 3 křížů u východního průčelí kostela2018-07-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Jilemnicko-svazek obcí na rok 2018 - Poskytnutí dotace na akci "Krakonošovy letní podvečery 2018" http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10648/verejnopravnismlouva6-2018-svazekpodvecery.pdf 2018-07-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návrh programu 102. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10601/rm102na.pdf 2018-06-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK NIKÉ na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10487/verejnopravnismlouva4-2018-nike.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2018-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10488/verejnopravnismlouva3-2018-tjjilemnice.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2018-04-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2018 - Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10423/verejnopravnismlouva1-2018icm.pdf 2018-03-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - program http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10393/program-dotace-pamatky-2018.doc Program na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - výzva k podávání žádostí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10394/vyzva-mesto-dotace-pamatky-2018.doc výzva k podávání žádostí do Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - formulář žádosti http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10396/zadost-dotace-grant-pamatky-2018.doc žádost o dotaci z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice2018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10397/vzor-smlouva-dotace-pamatky-2018.doc Vzor veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z Programu obnovy nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice městský grant 2018 - závěrečné vyúčtování http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10398/zaver-vyucto-form-2018.doc formulář závěrečného vyúčtování dotace poskytnuté z Programu na obnovu nemovitostí, objektů nebo jejich prostředí, které se nacházejí na území města Jilemnice 20182018-03-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výzva k podání žádostí o dotaci na obnovu kulturních památek prostřednictvím ORP na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10327/vyzva-zadosti-orp-2018.doc 2018-01-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Formulář žádosti o zařazení do programu "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP" na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10328/formular-zadosti-o-zarazeni-do-programu-orp-2018-opr.docx 2018-01-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10310/souhrnnazprava2017.pdf 2018-01-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice ORP 2017 - souhrnná zpráva o realizaci dotačního programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností v roce 2017 za ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10311/souhrnnazprava2017.pdf 2018-01-25T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jilemnicko - svazek obcí - Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10275/oznameniozverejnenijilemnicko-svazekobci.pdf 2018-01-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10243/poplatekzaodpady2018.doc Poplatek za komunální odpad 20182017-12-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 -2018 - dodatek č. 1 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10229/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs-zizkova-dodatekc1.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici - dodatek č.1\"2017-12-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Výzva k podávání žádostí o zařazení do Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10180/vyzva-zadosti-reg-souhr-pre-2018-naweb.pdf 2017-12-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Žádost o zařazení do programu regenerace městské památkové zóny Jilemnice v roce 2018 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10181/zadost-zarazeni-do-programu-regenerace-realizace-2018.doc 2017-12-11T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informace ke Kotlíkovým dotacím v Libereckém kraji II. http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10116/kotlikovedotacevlibereckemkrajiii..docx 2017-11-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis místní komise o výsledku hlasování v místním referendu http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/10066/zapisovysledkuhlasovanimistnireferendum-2017.pdf 2017-10-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 č.2 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9997/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs-batovka.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci \"Jilemnice-Zkapacitnění vodního zdroje Bátovka\"2017-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Schválený střednědobý výhled rozpočtu města Jilemnice na roky 2018-2021 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9999/schvalenystrednedobyvyhledrozpoctunaroky2018-2021.pdf Schváleno ZM dne 13.9.2017 pod č. usn. 78/172017-09-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 - dodatek č.1 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9995/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-investice-dodatek.pdf 2017-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9996/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacetjjilemnicenarok2017.pdf Poskytnutí dotace na úhradu nákladů sportovních služeb spojených s užíváním sportovišť provozovaných Sportovním centrem Jilemnice, s.r.o2017-09-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis ze 75. schůze RM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9848/rm75.pdf zápis a schválená usnesení2017-07-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 4 k 28. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9784/zm28-pr4.pdf žádost o poskytnutí příplatků mimo základní kapitál2017-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Příloha č. 2e k 28. zasedání ZM http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9779/zm28-pr2e.pdf výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu2017-06-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozočtu města Jilemnice číslo IDZS 5/2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9872/5vsdiakonievrchlabi2017.pdf Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice poskytovateli sociální služby osobní asistence Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí2017-06-09T00:00:00+01:00Město Jilemnice Metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (IČP) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9757/metodickynavodprouzivaniidentifikacnihocislazarizeniicp.pdf při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění2017-06-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Přehled zařízení oprávněných k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9758/prehledzarizeniopravnenychknakladanisodpadynauzemiorpjilemnice.docx 2017-06-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Kam se starým elektrem http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9749/stareelektro.docx 2017-06-06T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnickému okrašlovacímu spolku na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9721/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-jok-bozimuka.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Obnovení božích muk v Jilmu u čp. 521"2017-05-22T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP Jilemnicko-svazek obcí na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9689/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-jilemnicko-so-krakonosovypodvecery.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu na akci "Krakonošovy letní podvečery 2017"2017-05-15T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9680/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-cinnost.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na činnost dětí a mládeže2017-05-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z GP ČKS SKI Jilemnice na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9681/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotacegp-2017-ski-investice.pdf Poskytnutí dotace z grantového programu 2017 na investici - nákup čtyřkolky2017-05-10T00:00:00+01:00Město Jilemnice Poplatek za komunální odpad 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9235/poplatekzaodpady2017.doc Poplatek za komunální odpad 20172017-04-30T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9501/verejnopravnismlouva-2017-icm.pdf Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 20172017-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2017 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9502/verejnopravnismlouvaoposkytnutidotace-2017-vhs.pdf Poskytnutí investiční dotace na akci "Jilemnice-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace v Žižkově ulici"2017-03-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2017) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9454/seznamzadostiovydanizavaznychstanovisekkumisteniaprovozovaninevyjmenovanychstacionarnichzdrojuznecistovaniovzdusiod1.1.2017.doc 2017-02-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Seznam žádostí o vydání závazných stanovisek k umístění a provozování nevyjmenovaných stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší (od 1.1.2016) http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9455/seznamzadostiovydanizavaznychstanovisekkumisteniaprovozovaninevyjmenovanychstacionarnichzdrojuznecistovaniovzdusiod1.1.2016.doc 2017-02-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na roky 2017-2019 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/9505/dopravniobsluznost2017-2019.pdf 2017-01-19T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8934/sml-reg-cp-118-zverej.pdf 2016-08-05T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8936/smlouvakostelmalba2016scan.pdf 2016-06-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8935/sml-jilem-zver-01-2016-gp-pp-cp-134.pdf 2016-06-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Asistenční služby SČVK http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8567/asistencnisluzba.pdf pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem2016-03-08T00:00:00+01:00Město Jilemnice Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8384/smlouvasuchardadodatek.pdf 2015-12-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8284/smlouvasucharda.pdf 2015-10-23T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8211/dotacejilemnicehotel.pdf 2015-09-17T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/8137/smlouva-grant-pamatky-cp-148-2015-web.pdf 2015-07-31T00:00:00+01:00Město Jilemnice Kontrolní výbor 21.1.2014 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7728/zapiszkvdne21.1..doc Zápis z KV dne 21.1.20142015-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7729/zpravaoprovedenychkontrolach2014.doc Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici2015-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/7580/stehujise-letaka4.pdf 2014-10-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Informační zpráva OSSZ Semily http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6850/informacnizprava.pdf O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í2013-10-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Doplňující informační sdělení OSSZ Semily http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6851/doplnujiciinfor.sdeleniprojizpodavajici.pdf 2013-10-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/6503/setrenispokojenostisposkytovanymisluzbamimestskehouradujilemnice.doc 2013-05-20T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5327/unor12zapis.doc 2012-02-27T00:00:00+01:00Město Jilemnice Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/5179/doporuceniproohlasovanivoh2012.pdf 2012-01-18T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4703/zapiszdopravnikomisec3.doc Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka2011-06-21T00:00:00+01:00Město Jilemnice Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4648/zapiszdopravnikomisec2.doc Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích2011-06-01T00:00:00+01:00Město Jilemnice Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4309/jednaci-rad-zm-jilemnice.doc 2011-01-28T00:00:00+01:00Město Jilemnice Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/4174/znalecke-posudky-vyzva.doc Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.2010-11-24T00:00:00+01:00Město Jilemnice Rádce občana v oblasti životního prostředí http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/2638/radce.doc stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí2009-01-07T00:00:00+01:00Město Jilemnice Oznámení - Evropské sociální fondy http://www.mestojilemnice.cz/data/jil_files/2350/oznameni-evropske-socialni-fondy.doc 2008-06-02T00:00:00+01:00Město Jilemnice