Facebook

Úvod > Zdravé město a MA21 > Strategické plánování > Implementační část

Implementační část


Implementační část zahrnuje:

  • řešení nejdůležitějších problémů
  • sestavení akčního plánu
  • vytvoření databáze projektových záměrů, naplňujících opatření

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
10.02.2020Zápis z VI. schůzky PS pro implementaci SPM na léta 2019 -2022 (typ: PDF, velikost: 242.75 Kb)
28.01.2020Zápis z V.schůzky PS pro implemenraci SPM na léta 2019-2022 (typ: PDF, velikost: 158.94 Kb)
21.11.2019Zápis ze IV.schůzky PS pro implementaci SPM pro roky 2019-2022 (typ: PDF, velikost: 209.15 Kb)
12.09.2019Zápis z II.jednání pracovní skupiny pro implemtaci SPM na roky 2019 -2022 (typ: PDF, velikost: 147.23 Kb)
26.06.2019Zápis ze vstupního jednání pracovní skupiny pro implementaci strategického plánu pro období 2019-2022 (typ: PDF, velikost: 326.46 Kb)
03.06.2019Seznam členů pracovní skupiny pro implementaci Strategického plánu města Jilemnice na období 2019 -2022 (typ: PDF, velikost: 197.73 Kb)
06.02.2015Seznam členů pracovní skupiny pro implementaci Strategického plánu města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 103.12 Kb)
seznam členů PS pro implementaci strategie města (2008 -2025) jmenovaných radou města dne 28.1.2015 (pro dané volební období)
06.02.2015Pozvánka na I. jednání pracovní skupiny (typ: PDF, velikost: 110.17 Kb)
Sejdeme se 25.února od 15:00 v zasedací místnosti
07.01.2013Akční plán města Jilemnice na období 2012 - 2014 (typ: XLS, velikost: 67.00 Kb)
23.11.2011Členové implementační skupiny (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
seznam členů implementační skupiny jmenovaných starostou města v říjnu 2011 (pro dané volební období)
23.11.2011Zápis ze vstupního jednání implementační skupiny (typ: DOC, velikost: 253.00 Kb)
23.11.2011Návrh vyhodnocení akčního plánu 2008 -2011 (typ: XLS, velikost: 57.50 Kb)
Pracovní materiál v tabulkové podobě
04.11.2008Akční plán města Jilemnice na léta 2008 - 2010 (typ: XLS, velikost: 44.50 Kb)
schváleno v ZM dne 29.10.2008
07.07.2008Formulář pro zadání projektů do Databáze projektů při Strategickém plánu (typ: DOC, velikost: 38.50 Kb)
projektová fiše pro vyplnění základních údajů o projektu
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.