Facebook

Úvod > Zdravé město a MA21 > Strategické plánování > Analytická část

Analytická část


Analytická část zahrnuje:

  • vyhodnocují stávajících dokumentů, navázání na koncepční práce v regionu
  • zhodnocení zájmového území a širších vazeb
  • profil města
  • průzkum podnikatelského prostředí, investičních příležitostí
  • průzkum neziskových organizací v regionu
  • názorový průzkum veřejnosti
  • analýza sociogeografických, demografických, ekonomických, enviromentálních jevů a procesů

 

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
02.05.2008Profil města Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.47 MB)
Schválená verze SPM - Profil města Jilemnice
07.03.2008Profil města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 7.24 MB)
pracovní verze k připomínkování
07.03.2008Přípomínkový list k profilu města (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
předepsaný formulář
07.03.2008Vyhodnocení dotazníkového průzkumu neziskového sektoru (typ: DOC, velikost: 3.45 MB)
pracovní verze k připomínkování do 21.3.2008
07.03.2008Připomínkový list k vyhodnocení NNO (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
předepsaný formulář
07.03.2008Připomínkový list k vyhodnocení dotazníku pro veřejnost (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
předepsaný formulář
07.03.2008Prezentace při 2. jednání KS (typ: PPT, velikost: 569.00 Kb)
prezentace společnosti CEP při jednání koordinační skupiny
07.03.2008Seznam stakeholderů (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
seznam osob vytypovaných při 1.jednání KS pro práci v komisích
07.03.2008Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v podnikatelském prostředí (typ: DOC, velikost: 3.07 MB)
pracovní verze k připomínkování do 21.3.2008
07.03.2008Připomínkový list k vyhodnocení průzkumu v podnikatelském prostředí (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
předepsaný dokument k připomínkám do 21.3.2008
07.03.2008Připomínkový list k SWOT analýze (typ: DOC, velikost: 48.50 Kb)
předepsaný formulář k připomínkování do 21.3.2008
07.03.2008SWOT analýza (typ: DOC, velikost: 76.00 Kb)
pracovní verze silných a slabých stránek, příležitostí a hrozeb po zpracovaném profilu města a provedených dotazníkových šetřeních - k připomínkám do 21.3.2008
07.03.2008Zápis 2. KS (typ: DOC, velikost: 23.00 Kb)
zjednodušený zápis z 2. jednání koordinační skupiny
04.03.2008Pracovní verze vyhodnocení dotazníku pro veřejnost (typ: DOC, velikost: 439.00 Kb)
21.12.2007Dotazník pro veřejnost (typ: DOC, velikost: 116.00 Kb)
úplné znění dotazníku pro veřejnost ke stažení
21.12.2007Dotazník NNO (typ: DOC, velikost: 88.00 Kb)
Znění dotazníku pro NNO
21.12.2007Dotazník pro podnikatelské subjekty (typ: DOC, velikost: 175.00 Kb)
znění pro podniketslké subjekty
16.10.2007Analýza prostředí - obecné informace (typ: DOC, velikost: 152.00 Kb)
Obsahové zaměření situační analýzy - dílčí činnosti, které předcházejí zpracování profilu města.
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.