Facebook

Úvod > Videodokumenty

Dětské fórum města Jilemnice

07.04.2014

Třetí ročník Dětského fóra Zdravého města Jilemnice se uskutečnil 7. dubna 2014 v zasedací síni městské radnice za přítomnosti především dětí z Jilemnice, které zastupovaly spolužáky a kamarády na společném jednání. Děti se aktivně vyjádřily a hledaly řešení v oblastech životního prostředí, školství a kultury, sociální a zdravotnictví, veřejného pořádku a dopravy a v neposlední řadě ve využití volného času.

Garantem tohoto jednání je dětský parlament města a jeho činnost není nahodilá.

V průběhu jednání byly definovány největší problémy, které nejsou dětem lhostejné. Tyto projednané body pak jistě budou také podkladem pro jednání městského zastupitelstva.

Na smysl těchto setkání dětí jsme se zeptali přímo zástupce Národní sítě Zdravých měst České republiky.

Setkání bylo součástí projektu „Jilemnice – zdravé město“, jehož cílem je identifikovat aktuální potřeby místních obyvatel, zapojit je do veřejného života a zkvalitnit tak podmínky pro život ve městě.

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.