Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Změna způsobu vytápění bytového domu č.p. 476, 477 ul. Poštovní, Jilemnice

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 775000 Kč
  • Číslo zakázky: 05/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 16.04.2018 - 04.05.2018

Předmětem veřejné zakázky je změna způsobu vytápění bytového domu č.p. 476, 477 ul. Poštovní v Jilemnici (dům s pečovatelskou službou). Stávající vytápění elektrickými akumulačními kamny a přímotopy bude nahrazeno teplovodním vytápěním převážně deskovými otopnými tělesy s napojením na tlakově závislou předávací stanici pro zásobování teplem umístěnou v č.p. 328 ul. Havlíčkova. Objekty jsou vzájemně stavebně propojeny. Stavební práce spojené s realizací výrazně nezasahují do nosných stavebních konstrukcí. Způsob užívaní se nemění. Předávací stanice byla projektována na toto připojení. Je zde provedena příprava na napojení objektu uzavíratelným odbočením v předávacím místě kotelny za hlavními přípojkovými uzávěry. Provoz vytápění č.p. 328 tím nebude nijak omezen. Regulace vytápění objektu bude s možností dálkového ovládání stejného druhu, jako stávající předávací stanice. Analogicky je řešen taktéž způsob měření a sběr dat odběru tepla.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf.)

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Zmena zpusobu vytapeni c.p. 476, 477 (typ: PDF, velikost: 3.29 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 275.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.17 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: XLS, velikost: 49.00 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 90.00 Kb)
Priloha c.6 (PD, vykresy v pdf) (typ: ZIP, velikost: 5.33 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 703.24 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 829.32 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 367.34 Kb)
Smlouva o dílo (typ: PDF, velikost: 749.37 Kb)
Dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 483.54 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.