Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Zlepšení tepelně technických vlastností objektu - Bytový dům č.p. 482 a 483, ul. Jaroslava Havlíčka, Jilemnice

  • Způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • Předpokládaná hodnota: 7000000 Kč
  • Číslo zakázky: 01/VZe/2014
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 20.06.2014 - 08.07.2014

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební úpravy v objektu bytového domu č.p. 482 a 483 - zateplení fasád objektu vč. nového barevného řešenní, odvodnění základové spáry drenážemi a sanace zdiva v suterénu, zhotovení a oprava okapového chodníku okolo objektu, zateplení půdního prostoru a části krovu vč. výměny oplechování římsy, okapů a svodů, výměna okenních a dveřních výplní vč. nových venkovních a vnitřních parapetů. Dále pak úprava elektroinstalace a hromosvodu související se zateplením v rozsahu a rekonstrukce topné soustavy.

Tuto veřejnou zakázku administruje INGENIRIG KRKONOŠE a.s., Pražská 135, 541 01 Trutnov, web: www.ingeniring.cz. Kontaktní osoba je Ing. Ludvík Blažek, tel.: 499 828023, e-mail: info@ingeniring.cz

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva k podání nabídky (typ: DOCX, velikost: 44.03 Kb)
Zadávací dokumentace (typ: PDF, velikost: 2.40 MB)
Příloha č. 1 - krycí list nabídky (typ: DOC, velikost: 82.50 Kb)
Příloha č. 2 - prohlášení dle § 53 (typ: DOC, velikost: 35.50 Kb)
Příloha č. 3 - prohlášení dle § 68 (typ: DOC, velikost: 27.50 Kb)
Příloha č. 4 - referenční zakázky (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
Příloha č. 5 - návrh smlouvy o dílo (typ: DOC, velikost: 100.50 Kb)
Příloha č. 6 - PD (formát pdf.) (typ: ZIP, velikost: 42.11 MB)
Příloha č. 7 - výkaz výměr_A (typ: XLS, velikost: 358.00 Kb)
Příloha č. 7 - výkaz výměr_B (typ: XLS, velikost: 72.00 Kb)
Dodatečné informace č. 1 (typ: PDF, velikost: 121.15 Kb)
Podani namitky - CORRIDOR PROJECT (typ: PDF, velikost: 310.96 Kb)
Oznameni o rozhodnuti zadavatele o podane namitce (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
Rozhodnuti o vylouceni uchazece_A (typ: PDF, velikost: 727.22 Kb)
Rozhodnuti o vylouceni uchazece_B (typ: PDF, velikost: 424.95 Kb)
Rozhodnuti o vylouceni uchazece_C (typ: PDF, velikost: 442.40 Kb)
Rozhodnuti zadavatele o vyberu (typ: PDF, velikost: 423.84 Kb)
Podani namitky - CORRIDOR PROJECT (typ: PDF, velikost: 735.24 Kb)
Rozhodnuti zadavatele o namitce uchazece (typ: PDF, velikost: 1.76 MB)
Jilemnice_oznameni o namitce vc. rozhodnuti (typ: PDF, velikost: 93.76 Kb)
Smlouva o dilo c. 01-VZe-2014 (typ: PDF, velikost: 16.09 MB)
Pisemna zprava zadavatele (typ: PDF, velikost: 1.17 MB)
Dodatek c. 1 k SoD c. 01-VZe-2014 (typ: PDF, velikost: 345.65 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.