Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

ZELENÉ KRKONOŠE – rozvoj turistické infrastruktury měst v polsko-českém pohraničí: Jilemnice, Karpacz a Kowary – zajištění TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
  • Předpokládaná hodnota: 100 000 Kč
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 02.06.2011 - 24.06.2011

Předmětem veřejné zakázky je zajištění TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA pro část projektu „ZELENÉ KRKONOŠE – rozvoj turistické infrastruktury měst v polsko-českém pohraničí: Jilemnice, Karpacz a Kowary“.  Technický dozor bude zabezpečovat odbornou investorskou a inženýrskou činnost při zajišťování koordinace sadovnických a stavebních prací dle projektové dokumentace „Revitalizace rekreačně-sportovního areálu“ zpracované Ing. Gabrielou Čížkovou, Lánov 342, 543 41 Lánov, v listopadu 2009. Výkon TDI bude zajišťovat dohled nad revitalizací sokolského parku – sadové úpravy (kácení, dosadby), opravy pěších cest, terénní úpravy, drobné stavby, dětské hřiště a instalace fit stezky. Bližší specifika jsou uvedeny v projektové dokumentaci.Technický dozor investora bude dále zajišťovat: zabezpečení přejímky a kontroly dokončených dílčích výkonů a prací, kontrolu kvality prováděných prací, kontrolu dodržování časového harmonogramu prací, kontrolu cenové správnosti a faktur, svolávání kontrolních dnů, účast na předepsaných kontrolách či zkouškách.

 

Dokumenty ke stažení

Dokument
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (typ: DOC, velikost: 151.00 Kb) - Prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladech dle § 53 odst. 1 písm. c),d), e), f), g), h), i), j) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zadávací dokumentace (typ: DOC, velikost: 219.50 Kb) - Projekt: ZELENÉ KRKONOŠE – rozvoj turistické infrastruktury měst v polsko-českém pohraničí: Jilemnice, Karpacz a Kowary - zajištění TECHNICKÉHO DOZORU INVESTORA
Harmonogram a rozpočet stavební části projektu (typ: DOC, velikost: 31.00 Kb)
Návrh smlouvy (typ: DOC, velikost: 203.50 Kb) - Mandátní smlouva

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.