Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka - II. a III. realizační celek

  • Způsob zadání: otevřené řízení
  • Předpokládaná hodnota: 13800000 Kč
  • Číslo zakázky: 01/VZe/2017
  • ISVZUS: Z2017-001339
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 17.01.2017 - 21.02.2017

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající ve výstavbě vrchních staveb obslužných objektů volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon. Výstavba vlastního areálu byla sjednána v rámci jiného samostatného zadávacího řízení, v současné době je uzavřena smlouva s dodavatelem, předáno staveniště, stavební práce budou zahájeny 04/2017. Vybraný dodavatel této VZ je povinen před započetím prací přezkoumat stav spodních objektů a upozornit na případné nedostatky bránící provedení požadovaných stavebních prací.

Vzhledem k omezeným finančním možnostem zadavatele je předmět veřejné zakázky rozdělen na 2 samostatné realizační celky: Realizační celek II - vrchní stavba obslužných objektů B, C a D; Realizační celek III - vrchní stavba obslužného objektu A.

Zadavatel nepřipouští podání nabídky pouze na část veřejné zakázky. Rozčlenění stavby na 2 realizační celky je pouze z finančních důvodů na straně zadavatele. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nemá v současné době dostatek finančních prostředků k úhradě veřejné zakázky v celém rozsahu. Zadavatel bude žádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Liberecký kraj o poskytnutí dotace na úhradu části veřejné zakázky. Pokud takovouto finanční dotaci od poskytovatele zadavatel v průběhu roku 2017 nezíská, vyloučí z předmětu plnění realizační celek II a bude realizovat pouze realizační celek III.

Tuto veřejnou zakázku administruje RTS a.s., divize Veřejné zakázky, Lazaretní 13, 615 00 Brno, web: www.rts.cz . Kontaktní osoba je Pavel Mitáš, tel.: + 420 545 120264, e-mail: pavel.mitas@rts.cz .

Dokumenty ke stažení

Dokument
SVAZEK 1 - Podminky a pozadavky (typ: PDF, velikost: 184.86 Kb)
SVAZEK 1 - Priloha c.1 - Formular Kryci list nabidky (typ: DOC, velikost: 86.00 Kb)
SVAZEK 1 - Priloha c.2 - Formular pro uvedeni podilu poddodavatelu (typ: DOC, velikost: 41.00 Kb)
SVAZEK 2 - Kvalifikacni dokumentace (typ: PDF, velikost: 161.30 Kb)
SVAZEK 2 - Priloha c.1 - Formular pro uvedeni referencnich staveb (typ: DOC, velikost: 52.50 Kb)
SVAZEK 3 - Obchodni podminky formou navrhu smlouvy o dilo (typ: DOCX, velikost: 95.34 Kb)
SVAZEK 4 - Technicke podminky, zpracovani nabidkove ceny (typ: PDF, velikost: 153.67 Kb)
SVAZEK 5 - Projektova dokumentace, RC-II_2017_01 (typ: ZIP, velikost: 41.98 MB)
SVAZEK 5 - Projektova dokumentace, RC-II_2017_02 (typ: ZIP, velikost: 61.42 MB)
SVAZEK 5 - Projektova dokumentace, RC-III_2017_01 (typ: ZIP, velikost: 52.63 MB)
SOUPISY PRACI - vykazy vymer (typ: ZIP, velikost: 376.83 Kb)
Vysvetleni zadavaci dokumentace c.1 (typ: PDF, velikost: 98.70 Kb)
Vysvetleni zadavaci dokumentace c.2 (typ: PDF, velikost: 94.68 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 2.58 MB)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 417.04 Kb)
Oznameni rozhodnuti zadavatele o vyberu (typ: PDF, velikost: 122.90 Kb)
Smlouva o dilo c. 01-VZe-2017 (typ: PDF, velikost: 6.44 MB)
Pisemna zprava zadavatele (typ: PDF, velikost: 88.34 Kb)
DODATEK c.1 ke smlouve o dilo 01-VZe-2017 (typ: PDF, velikost: 436.81 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.