Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka

  • Způsob zadání: otevřené řízení
  • Předpokládaná hodnota: 55400000 Kč
  • Číslo zakázky: 02/VZe/2016
  • ISVZUS: 641790
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 30.08.2016 - 10.10.2016

Předmětem VZ je výstavba volnočasového sportovního areálu se zaměřením na biatlon. V souladu s § 99 zákona si zadavatel vyhrazuje právo na další stavební práce-opční právo. Toto právo bude využito v případě potřeby zadavatele a dle jeho rozpočtových možností. Tyto nové stavební práce budou případně využity do 36 měsíců ode dne uzavření smlouvy na původní veřejnou a budou zahrnovat stavební práce na vrchní stavbě objektů A, B, C, D. Opční právo je rozčleněno na dva realizační celky, a to realizační celek II. zahrnující vrchní stavby objektů B, C, D a realizační celek III. zahrnující vrchní stavbu objektu A. Pokud zadavatel opční právo či část opčního práva uplatní, bude při sjednání ceny a podmínek pro nové stavební práce dle opčního práva postupovat podle ustanovení § 23 odstavec 7 písmeno b) zákona či dle právních předpisů platných v době uplatnění opčního práva.  Předpokládaná hodnota opčního práva činí 12 mil. Kč bez DPH (realizační celek II. 7 mil. Kč a realizační celek III. 5 mil. Kč).

Základní orientační údaje o celkové projektu jsou následující: dráhy - zpevněné plochy 10 700 m2, nezpevněné plochy 5 400 m2, zemní těleso 7 500 m2; střelnice - 20 střeleckých stavů, zpevněné plochy 500 m2, nezpevněné plochy 1 000m2, zemní těleso 1 500 m2, zatravnění 3 100 m2; manipulační plocha - zpevněné plochy 150 m2, nezpevněné plochy 250 m2, zemní těleso 50 m2; parkoviště - kapacita 44 stání, zpevněné plochy 950 m2, nezpevněné plochy 80 m2, zemní těleso 100 m2; obslužné objekty - zastavěná plocha 860 m2, zatravněná plocha 100 m2, zpevněné plochy 400 m2.

Tuto veřejnou zakázku administruje RTS a.s., divize Veřejné zakázky, Lazaretní 13,615 00 Brno, web: www.rts.cz . Kontaktní osoba je Roman Hlaváč, tel.: + 420 545 120 289, e-mail: roman.hlavac@rts.cz . 

Dokumenty ke stažení

Dokument
svazek1-podminkyapozadavkyprozpracovaninabidky.pdf (typ: PDF, velikost: 205.68 Kb)
svazek1priloha-krycilistnabidky.doc (typ: DOC, velikost: 80.50 Kb)
svazek1priloha-vzorcestnehoprohlasenio68odstavec3zakona.doc (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
svazek1priloha-formularprouvedenisubdodavatelu.doc (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
svazek2-pozadavkyzadavatelenakvalifikacidodavatele.doc (typ: DOC, velikost: 316.50 Kb)
svazek2priloha-formularprouvedenireferencnichstaveb.doc (typ: DOC, velikost: 71.00 Kb)
svazek3-obchodnipodminkyformounavrhusmlouvyodilo.docx (typ: DOCX, velikost: 94.14 Kb)
svazek4-podminkyapozadavkyprojednotnyzpusobzpracovaninabidkoveceny.doc (typ: DOC, velikost: 141.50 Kb)
rekapitulacecelkovenabidkoveceny.xlsx (typ: XLSX, velikost: 21.90 Kb)
soupisy-hrabenka.xlsx (typ: XLSX, velikost: 1.06 MB)
projekt.zip (typ: PDF, velikost: 384.75 MB)
Dodatecne informace c.1 - k zadavacim podminkam (typ: PDF, velikost: 121.52 Kb)
Priloha c.1 - soupisy Hrabenka (revize ze dne 6.9.2016) (typ: XLSX, velikost: 1.05 MB)
Dodatecne informace c.2 - k zadavacim podminkam (typ: PDF, velikost: 109.12 Kb)
Dodatecne informace c.3 - k zadavacim podminkam (typ: PDF, velikost: 145.17 Kb)
Priloha c.1 - soupisy Hrabenka (revize ze dne 19.9.2016) (typ: XLSX, velikost: 1.05 MB)
Dodatecne informace c.4 - k zadavacim podminkam (typ: PDF, velikost: 106.57 Kb)
Protokol o prvnim jednani komise (typ: PDF, velikost: 2.41 MB)
Zprava o posouzeni a hodnoceni nabidek (typ: PDF, velikost: 1.28 MB)
Oznameni o vylouceni dodavatele_A (typ: PDF, velikost: 81.90 Kb)
Oznameni o vylouceni dodavatele_B (typ: PDF, velikost: 88.73 Kb)
Oznameni rozhodnuti zadavatele o vyberu (typ: PDF, velikost: 108.14 Kb)
Smlouva o dilo c. 02-VZe-2016 (typ: PDF, velikost: 17.68 MB)
Pisemna zprava zadavatele (typ: PDF, velikost: 105.27 Kb)
DODATEK c.1 ke smlouve o dilo 02-VZe-2016 (typ: PDF, velikost: 663.33 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.