Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Vnitřní konektivita ZŠ Jana Harracha v Jilemnici

  • Způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • Předpokládaná hodnota: 1 288 711 Kč
  • Číslo zakázky: 04/VZe/2019
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 13.06.2019 - 02.07.2019

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení, nedělenou na části (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, 46. výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4,Název projektu: ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání,Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004169.

Nabídka bude odevzdána výlučně písemně v elektronické podobě, jinou formu nabídek zadavatel nepřipouští; nabídka bude vyhotovena a podána v souladu s ust. § 107 ZZVZ obdobně. Nabídka bude zadavateli podána pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje e-zakazky.cz na adrese: https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2/zakazka/P19V00000010

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva a zadávací dokumentace včetně příloh (typ: ZIP, velikost: 2.25 MB)
Rozhodnutí - Oznámení o výběru dodavatele (typ: PDF, velikost: 700.67 Kb)
Kupní smlouva (typ: PDF, velikost: 1.26 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.