Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Veřejná zakázka AIS EKO - ZRUŠENO

Tato zakázka je ve smyslu zákona o veřejných zakázkách, ust. § 12, odst. 2) veřejnou zakázkou podlimitní. V souladu s podmínkami zákona je zakázka zadávána jako tzv. zakázka na dodávky nebo služby s předpokládanou hodnotou nad 1 mil. Kč bez DPH.
Tato veř

  • Způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • Předpokládaná hodnota: 1 106 800 Kč
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 09.08.2012 - 05.09.2012

Předmětem této části veřejné zakázky je pořízení kompletního ekonomického informačního systému a jeho nasazení pro podmínky zadavatele dle návrhu optimalizace a konsolidace současného již nevyhovujícího řešení. Součástí dodávky je převod stávajících dat do nového systému, ověření jeho funkčnosti v pilotním provozu včetně školení administrátorů a uživatelů v rozsahu dle přiložené zadávací dokumentace. Konečná cena nabídky bude obsahovat i veškeré související náklady s dodávkou a cenu pravidelných poplatků za období 48 měsíců následujících po ukončení zakázky. Předmětem hodnocení budou i podmínky servisních služeb za udržování SW.Předpokládaná hodnota této části veřejné zakázky je stanovena v souladu s § 14 odst. b) zákona činí 783.300,- Kč bez DPH. Je tvořena součtem ceny dodávky SW, instalace, pilotního provozu a ceny licenčních a udržovacích poplatků na 48 měsíců následujících po ukončení zakázky. Dodání a implementace předmětu zakázky bude rozděleno do etap, přičemž I. etapa bude zahrnovat dodávku té části ekonomického SW, která je nutná pro zabezpečení plynulého přechodu účetnictví a výkaznictví na rok 2013. Další etapy zakázky budou pořizovány po skončení pilotního provozu předchozí etapy.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (typ: PDF, velikost: 289.49 Kb)
Zadávací dokumentace (typ: PDF, velikost: 75.91 Kb)
Příloha č.2 (typ: PDF, velikost: 33.29 Kb) - Tabulka požadavků na funkcionalitu
Zrušení veřejné zakázky AIS EKO (typ: JPG, velikost: 143.32 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.