Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Úprava veřejného prostoru okolí kostela sv. Vavřince v Jilemnici

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
  • Předpokládaná hodnota: 1300000 Kč
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 03.07.2012 - 26.07.2012

Předmětem veřejné zakázky je dodávka stavebních prací –  komunikace dle dokumentace pro provedení stavby vypracované  ing. arch. Lucií Vogelovou v 05/2012 . Jedná se zejména o

:

  • Zemní práce
  • Komunikace
  • Odvodnění
  • Osazení funkčního pítka 

 

Součástí poskytnutých podkladů je výkaz výměr. Při úpravě veřejných prostor je třeba respektovat  provoz církevních obřadů (11.-12.8. 2012 Svatovavřinecká pouť) a případná doporučení orgánů památkové péče. Úprava veřejného prostranství bude prováděna ve dvou etapách (dle finančních možností města Jilemnice), přičemž v I. etapě bude minimálně provedeno: předláždění plochy z čedičové dlažby v přímém kontaktu s patou kostela, funkční pítko a případně další související  práce (výšková rektifikace mříží)

I. etapa bude provedena nejpozději do 30.9.2012.

Ve druhé etapě bude proveden zbytek poptávaných prací a tato etapa bude provedena nejpozději  do 30.6.2013.

Zadavatel si vyhrazuje možnost rozšíření objemu prací v rámci I.etapy dle jeho finančních možností.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva (typ: DOC, velikost: 75.50 Kb)
Zadávací dokumentaqce (typ: DOC, velikost: 64.00 Kb)
výkaz výměr (typ: XLS, velikost: 87.50 Kb) - výkaz výměr v elektronické podobě
Průvodní zpráva (typ: PDF, velikost: 805.76 Kb) - Součást dokumentace
Souhrnná technická zpráva (typ: PDF, velikost: 145.20 Kb) - Součást dokumentace
Katastrální mapa (typ: PDF, velikost: 40.61 Kb) - součást dokumentace
Koordinační situace bourání (typ: PDF, velikost: 784.06 Kb) - Součást dokumentace
Koordinační situace návrh (typ: PDF, velikost: 720.31 Kb) - Součást dokumentace
Krycí list (typ: DOC, velikost: 44.00 Kb)
Čestné prohlášení o splnění kvalifikace (typ: DOC, velikost: 28.00 Kb) - součást zadávacích podmínek
Výkaz výměr na pítko (typ: XLS, velikost: 40.50 Kb)
Technická zpráva (typ: PDF, velikost: 77.80 Kb) - součást dokumentace
Situace stavby (typ: PDF, velikost: 381.08 Kb) - Součást dokumentace
Uložení vpusti (typ: PDF, velikost: 60.39 Kb) - Součást dokumentace
Vzorové příčné řezy (typ: PDF, velikost: 175.43 Kb) - Součást dokumentace
Podélné profily (typ: PDF, velikost: 135.84 Kb) - Součást dokumentace
Charakteristické příčné řezy (typ: PDF, velikost: 73.81 Kb) - Součást dokumentace
Vytyčovací výkres (typ: PDF, velikost: 349.94 Kb) - Součást dokumentace
Tabulka prvků (typ: PDF, velikost: 19.92 Kb) - Součást dokumentace - pítko
pítko (typ: PDF, velikost: 355.66 Kb) - ilustrační obrázek pítka
Smlouva o dílo (typ: PDF, velikost: 182.06 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.