Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023

  • Způsob zadání: otevřené řízení
  • Předpokládaná hodnota: 7 500 000 Kč
  • Číslo zakázky: 03/VZe/2019
  • ISVZUS: 60065005
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 12.07.2019 - 04.09.2019

Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na služby, zadávanou v otevřeném řízení dle ustanovení § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023.

Nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) ZZVZ pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje e-zakazky.cz: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2

Zástupcem zadavatele je advokátní kancelář Becker & Poliakoff, s.r.o.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Zadávací dokumentace (typ: PDF, velikost: 448.51 Kb)
Příloha č. 1 - Nařízení Rady města Jilemnice č. 5/2009 (typ: PDF, velikost: 211.90 Kb)
Příloha č. 2 - Závazný návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky (typ: DOCX, velikost: 70.45 Kb)
Příloha č. 3 - Vzor krycího listu nabídky (typ: DOCX, velikost: 36.04 Kb)
Příloha č. 4 - Vzor čestných prohlášení k základní způsobilosti (typ: DOCX, velikost: 36.44 Kb)
Příloha č. 5 - Vzor seznamu významných služeb (typ: DOCX, velikost: 44.07 Kb)
Příloha č. 6 - Vzor žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace (typ: DOCX, velikost: 196.37 Kb)
Příloha č. 7 - Rozsah zimní údržby (typ: PDF, velikost: 180.04 Kb)
Příloha č. 8 - Vzor tabulky pro stanovení celkové nabídkové ceny (typ: XLSX, velikost: 13.12 Kb)
Vysvětlení ZD č.1 (typ: ZIP, velikost: 265.19 Kb)
Písemná zpráva zadavatele (typ: PDF, velikost: 246.17 Kb)
Smlouva o zajištění zimní údržby místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019 - 2023 (typ: PDF, velikost: 9.62 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.