Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

TDI - Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

  • Způsob zadání: dynamický nákupní systém
  • Předpokládaná hodnota: 364000 Kč
  • Číslo zakázky: ZZVZ/0054/17/02
  • Zadavatel: Liberecký kraj
  • Platnost zakázky: 27.06.2017 - 19.07.2017

Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona zadávána ve spolupráci více zadavatelů. Zadavatelé, Liberecký kraj a město Jilemnice, pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky uzavřeli dle § 7 odst. 2 zákona „Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů“. V rámci této spolupráce v předmětné zakázce vystupuje a je oprávněn k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky zadavatel Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 2014 – 2020.

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Silnice II/293 Jilemnice, humanizace“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky zadávací dokumentace, za předpokladu, že bude stavba realizována. Předpokládaná hodnota zakázky činí celkem 364 000 Kč bez DPH, vzhledem k různému investorství činí pro smluvní stranu Liberecký kraj hodnota zakázky 202 000 Kč, pro smluvní stranu město Jilemnice je hodnota zakázky 162 000 Kč.

Zástupcem zadavatelů je dle uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů Liberecký kraj. Kontaktní osoba Ing. Libor Vokas, oddělení veřejných zakázek, e-mail: libor.vokas@kraj-lbc.cz, tel.: +420 739 541 620. Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 96 zákona na profilu zadavatele https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=93533.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Smlouva o poskytnuti cinnosti tech.dozoru investora (typ: PDF, velikost: 656.29 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.