Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

TDI - Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice

  • Způsob zadání: dynamický nákupní systém
  • Předpokládaná hodnota: 430 000 Kč
  • Číslo zakázky: ZZVZ/0054/17/4
  • Platnost zakázky: 15.11.2018 - 28.11.2018

Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) zadávána ve spolupráci více zadavatelů pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky. Zadavatelé, Liberecký kraj a Město Jilemnice, uzavřeli dle §7 odst. 2 zákona Smlouvu o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/286, revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“. V rámci této spolupráce v předmětné zakázce vystupuje a je oprávněn k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky zadavatel Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Veřejná zakázka může být spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu.

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění následující stavební akce: „Silnice II/286 revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.

Stavební akce bude vzhledem k různému investorství rozdělena na plnění:

Akce A: Rekonstrukce silnice II/286 a vybudování okružních křižovatek – investorem je Liberecký kraj, předpokládaná hodnota stavebních prací: 34 997 052,43 Kč bez DPH,

Akce B: Rekonstrukce chodníků a vybudování podélných stání – investorem je Město Jilemnice, předpokládaná hodnota stavebních prací: 13 109 505,94 Kč bez DPH. Předpokládaná hodnota stavebních prací celkem: 48 106 558,37 Kč bez DPH (akce A + B).

Zástupcem zadavatelů je dle uzavřené Smlouvy o společném zadání veřejných zakázek a spolupráci při realizaci stavební akce „Silnice II/286, revitalizace ul. Žižkova, Jilemnice“ Liberecký kraj. Kontaktní osoba – Ing. Romana Peknušová, odborný zaměstnanec oddělení veřejných zakázek, odboru investic a správy nemovitého majetku Krajského úřadu Libereckého kraje, tel.: + 420 485 226 992, email: romana.peknusova@kraj-lbc.cz

Kompletní zadávací dokumentace je uveřejněna v souladu s § 96 zákona na profilu zadavatele:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf?id=206819

Dokumenty ke stažení

Dokument
Smlouva o poskytnuti cinnosti tech. dozoru investora (typ: PDF, velikost: 594.07 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.