Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Svoz odpadu z údržby zeleně ze speciálních typizovaných nádob o objemu 240 l rozmístěných na katastru města Jilemnice a odvoz na městskou komunitní kompostárnu 2015 - 2016

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
 • Předpokládaná hodnota: 450 000 Kč
 • Číslo zakázky: 02/VZ/2015
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 19.02.2015 - 09.03.2015

Předmětem zakázky je:

 1. Zajištění svozu odpadu z údržby zeleně (katalogové číslo 20 02 01) z typizovaných speciálních nádob o objemu 240 l rozmístěných v lokalitě Hrabačov, Za Lázněmi, Kozinec, Čsl. Legií, V Jilmu, centrum, celé město vyjma sídliště a vilové zástavby v lokalitě Spořilov – 300 kusů nádob, rozmístění uvedeno v mapovém podkladu a seznamu ulic
 2. Svoz pouze v  období od 1. 4. do 31. 10.
 3. Frekvence svozu 1 x týdně – vždy během středy
 4. Odvoz svezeného odpadu na komunitní kompostárnu města nacházející se v lokalitě Javorek, p.p.č. 2212/2 v k.ú. Jilemnice – viz mapový podklad
 5. Zajištění dokladů o kvalifikovaném odhadu množství svezeného odpadu a předání zadavateli 1 x měsíčně
 6. Před začátkem svozového období jednorázové rozmístění nádob na určená místa (poslední týden v březnu)
 7. Po ukončení svozového období svezení nádob z terénu do areálu kompostárny města
 8. Dodání 200 ks speciálních typizovaných nádob o objemu 240 l, které zůstanou ve vlastnictví dodavatele
 9. 100 ks speciálních typizovaných nádob bude dodáno zadavatelem a zůstanou jeho majetkem

 

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva k podání nabídky - svoz odpadu z údržby zeleně 2015 -2018 (typ: PDF, velikost: 2.33 MB)
Příloha č.1 - Krycí list nabídky (typ: DOC, velikost: 72.50 Kb)
Příloha č.2 - Čestné prohlášení (typ: DOC, velikost: 59.50 Kb)
Příloha č.3 - Seznam referencí (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
Příloha č.4 - Návrh smlouvy (typ: DOC, velikost: 82.00 Kb)
Příloha č.5 - Seznam ulic (typ: DOC, velikost: 54.00 Kb)
Příloha č.6 - Mapový přehled umístění nádob (typ: ZIP, velikost: 1.86 MB)
Dodatecne informace c.1 (typ: PDF, velikost: 382.06 Kb)
Dodatecne informace c.2 (typ: PDF, velikost: 321.93 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 669.92 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 755.73 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 535.20 Kb)
Smlouva o dilo c. 02-VZ-2015 (typ: PDF, velikost: 1.43 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.