Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Svoz bioodpadu ve městě Jilemnice pro období 2018 – 2019

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 1000000 Kč
  • Číslo zakázky: 03/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 26.02.2018 - 16.03.2018

Předmětem zakázky je:

a)       Zajištění svozu rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad (katalogové číslo 20 02 01) z typizovaných speciálních nádob o objemu 240 l rozmístěných v lokalitě Jilemnice a Hrabačov (cca 500 ks).

b)       Doba plnění: 1. 4. 2018 - 31. 10. 2019 (dle potřeby prodloužení sezóny max. do 30. 11. 2019).

c)       Frekvence svozu 1 x týdně – vždy během středy.

d)       Odvoz svezeného bioodpadu na komunitní kompostárnu města nacházející se v lokalitě Javorek, p.p.č. 2212/2 v k. ú. Jilemnice – viz. Příloha č. 5 - Mapa dotčených lokalit (Jilemnice, Hrabačov, Javorek)

e)       Zajištění dokladů o kvalifikovaném odhadu množství svezeného odpadu a předání zadavateli 1 x měsíčně. Zapsání množství svezeného materiálu do Evidenční knihy na kompostárně. Pokud bude v budoucnu na kompostárnu umístěna váha, tak zvážení a zapsání skutečného svezeného množství. 

f)        Šetrné zacházení s nádobou, tak aby riziko poškození bylo minimální.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - svoz bioodpadu (typ: PDF, velikost: 2.96 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 275.50 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.23 Kb)
Priloha c.4 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 62.50 Kb)
Priloha c.5 (mapa dotcenych lokalit) (typ: PDF, velikost: 3.01 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 758.48 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 871.51 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 537.06 Kb)
Smlouva c. 03-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 362.21 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.