Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Stavební úpravy č.p. 85 Jilemnice

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 4994000 Kč
  • Číslo zakázky: 01/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 15.01.2018 - 09.02.2018

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení stavebně udržovacích prací okenních a dveřních otvorů a výměny dveřních a okenních výplní, stavební úpravy interiéru, oprava krovu, výměna střešní krytiny a související práce, vše na objektu č.p. 85, ulice Komenského, p.č. 78/2 v katastrálním území Jilemnice.

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí v souladu s ustanovení § 101 zákona a to následujícím způsobem:

Část a) stavební část – stavební a udržovací práce uvnitř a částečně vně objektu: přestavba školní družiny na prostory pro výtvarný obor základní umělecké školy. V  1. a 2. NP přeřešení sociálních zařízení – úprava dispozice (demontáž a demolice, nové příčky, obklady, dlažby a zařizovací předměty), provedení nových vnitřních rozvodů vody, kanalizace, vzduchotechniky, elektroinstalace slaboproudé, včetně nového osvětlení, změna média topení z akumulačních kamen na ústřední vytápění s kondenzačním plynovým kotlem, provedení podlah v 1. a 2. NP, provedení přípojek plynu a kanalizace a provedení zateplení v prostoru šaten.

Část b) rekonstrukce střechy - oprava konstrukce krovu a jeho chemické ošetření, náhrada a provedení celkem 4 ks nových střešních vikýřů, včetně osazení oken, sejmutí původní azbestocementové krytiny a položení nové střešní krytiny Eternit Dacora, oprava komínů, klempířské prvky, provedení hromosvodu a zateplení stropu na 2.NP. - ZRUŠENO

 

Podrobná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 6 – projektová dokumentace pro provedení stavby označená: „Projekt č.p. 85 Jilemnice“ sestávající se z

                1 - stavební  úpravy č.p. 85 Jilemnice, k.ú. Jilemnice p.č. 78/2, obsahující  stavební část, ZTI, PL, VZT, UT, PENB, Elektro (technická zpráva, výkresová část ve formátu pdf),

                2 – kanalizační a plynovodní přípojka (technická zpráva, výkresová část ve formátu pdf),

                3 – rekonstrukce střechy (část b), (technická zpráva, výkresová část ve formátu pdf), 

                4 – hromosvod (technická zpráva, výkresová část ve formát pdf),

a výkazu výměr pro část a) veřejné zakázky a ve výkazu výměr pro část b) veřejné zakázky (přílohy č. 4a) a 4b)). 

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - stavebni upravy c.p. 85 Jilemnice (typ: PDF, velikost: 6.72 MB)
Priloha c.1a (kryci list-A) (typ: DOC, velikost: 275.50 Kb)
Priloha c.1b (kryci list-B) (typ: DOC, velikost: 275.50 Kb)
Priloha c.2a (cestne prohlaseni A) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.2b (cestne prohlaseni B) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3a (seznam referenci A) (typ: DOCX, velikost: 241.58 Kb)
Priloha c.3b (seznam referenci B) (typ: DOCX, velikost: 241.64 Kb)
Priloha c.4a (vykaz vymer A) (typ: ZIP, velikost: 288.30 Kb)
Priloha c.4b (vykaz vymer B) (typ: ZIP, velikost: 257.98 Kb)
Priloha c.5a (navrh smlouvy A) (typ: DOC, velikost: 200.00 Kb)
Priloha c.5b (navrh smlouvy B) (typ: DOC, velikost: 194.00 Kb)
Priloha c.6 (PD, vykresy v pdf) (typ: ZIP, velikost: 16.60 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 753.89 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 914.18 Kb)
Oznameni o vyberu - cast A (typ: PDF, velikost: 521.55 Kb)
Rozhodnuti zadavatele o zruseni zadavaciho rizeni - cast B (typ: PDF, velikost: 349.01 Kb)
Smlouva o dilo pro cast VZ „A“ c. 01-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 3.51 MB)
Dodatek c. 1 ke smlouve o dilo pro cast VZ "A" c. 01-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 5.86 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.