Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Silnice II/293 Jilemnice, humanizace

  • Způsob zadání: otevřené řízení
  • Předpokládaná hodnota: 59976143 Kč
  • Číslo zakázky: ZZVZ/0004/17
  • ISVZUS: Z2017-009027
  • Platnost zakázky: 06.04.2017 - 11.07.2017

Veřejná zakázka je ve smyslu ustanovení §7 ods. 1 zákona zadávána ve spolupráci více zadavatelů. Zadavatelé, Liberecký kraj a město Jilemnice, pro účely společného postupu směřujícího k zadání veřejné zakázky uzavřeli dle §7 odst. 2 zákona "Smlouvu o spolupráci veřejných zadavatelů". V rámci této spolupráce v předmětné zakázce vystupuje a je oprávněn k veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky zadavatel Liberecký kraj, IČO: 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2. Veřejná zakázka je spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu 2014-2020.

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je realizace následujících akcí:

AKCE A je vzhledem k různému investorství rozdělena na plnění: A1 Silnice II/293 v Jilemnici, humanizace (investor Liberecký kraj, předpokládaná hodnota: 30 260 543 Kč), A2 Silnice II/293 v Jilemnici, chodník a humanizace (investor město Jilemnice, předpokládaná hodnota: 24 263 223 Kč). Předmětem plnění A1 je komplexní rekonstrukce silnice II/293 ulice Nádražní a Čsl. Legií v Jilemnici v celkové délce cca 790 m. Předmětem plnění A2 je druhá část komplexní rekonstrukce silnice II/293 uličního prostoru ulice Nádražní a Čsl. Legií v Jilemnici.

Předmětem AKCE B je rekonstrukce stezky mezi ulicí Čsl. Legií a před nádražním prostorem vlakové stanice Jilemnice.

Zástupcem zadavatelů je dle uzavřené Smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů Liberecký kraj. Kontaktní osoba je Ing. Libor Vokas, oddělení veřejných zakázek, e-mail: libor.vokas@kraj-lbc.cz, tel.: +420 739 541620. Zadávací dokumentace vč. příloh je zveřejněna: https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/detail.jsf;jsessionid=lXcHKGJ1pfW18z4SIWvjZH7J.undefined?id=87939 

Dokumenty ke stažení

Dokument
Smlouva o provedeni stavby (typ: PDF, velikost: 1.69 MB)
Dodatek c. 1 ke smlouve o provedeni stavby c. SMLD17000044 (typ: PDF, velikost: 292.92 Kb)
Dodatek c. 2 ke smlouve o provedeni stavby c. SMLD17000044 (typ: PDF, velikost: 679.14 Kb)
Dodatek c. 3 ke smlouve o provedeni stavby c. SMLD17000044 (typ: PDF, velikost: 7.71 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.