Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému – 2. etapa

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
  • Předpokládaná hodnota: 384 000,- Kč
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 25.06.2012 - 16.07.2012

Předmětem zakázky je dodávka technického zařízení Městského kamerového dohlížecího systému včetně jeho montáže. Technické zařízení bude dodáno v rozsahu 1 kamerového bodů – kamerový bod č. 4 na budově družiny ZŠ v ulici Komenského. Kamerový bod bude integrován do záznamového zařízení a řídícího serveru na služebně MP (ulice Dolení), dispečerského pracoviště na služebně MP a vzdáleného dohledového pracoviště na služebně OOP PČR (ulice Geologa Pošepného).   Propojení uvedeného zařízení bude realizováno formou bezdrátového datového přenosu. Kamerový bod bude realizován otočnou DOME kamerou a bude plně kompatibilní se stávajícím zařízením Městského kamerového dohlížecího systému v Jilemnici.    Veškeré dodané vybavení bude splňovat patřičné atesty a normy v rámci legislativy ČR, jako je norma ČSN EN 50132 pro CCTV sledovací systémy a jejich použití v bezpečnostních aplikacích a přenosové prvky budou schváleny pro provoz Českým telekomunikačním úřadem.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva k podání nabídky uchazeči (typ: DOC, velikost: 49.50 Kb) - Dokument obsahující předmět zakázky, dobu plnění zakázky, vymezení předkládané nabídky, požadavky na kvalifikačnípředpoklady uchazeče, způsob hodnocení nabídek, lhůtu a místo pro podávání nabídek a požadavky na předložené nabídky. Podrobná technická specifikace je dostupná na vyžádání u pověřené kontaktní osoby zadavatele.

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.