Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Revitalizace parku u Jednoty a Revitalizace parku u Labutě – II. etapa

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 828000 Kč
  • Číslo zakázky: 12/VZ/2017
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 31.07.2017 - 21.08.2017

Předmětem zakázky je provedení revitalizace dvou ploch, parku u Jednoty a parku u Labutě v Jilemnici.  

Revitalizace parku u Jednoty – předmět plnění A:

Nevelká parková plocha je v současnosti užívána pouze jako průchozí a neplní jinou funkci. Je relativně nadstandardně frekventovaná pěším provozem. Trávníky a pěší komunikace jsou standardně udržované. V tomto roce došlo k prosvětlení prostoru vykácením nevhodných dřevin. Dominantním vegetačním prvkem je buk lesní (Fagus sylvatica ´Atropunicea´), který byl ošetřen v loňském roce. Keřové patro chybí. Půdopokryvné patro je zastoupeno pouze trávníky, které jsou místy poškozené. Jižní hranicí sousedí dané území se soukromými pozemky a je zde nutné vyřešit odclonění. Podél komunikací probíhají technické sítě, které omezují svými ochrannými zónami výsadby stromů. Území parčíku protíná jedna přímá pěší komunikace. Zadáním této práce je nejen revitalizovat vegetační prvky, ale vytvořit atraktivní a kvalitní sadovou úpravu. Kromě provozní funkce bude plnit fci odpočinkovou a posílí biologickou rozmanitost této lokality. Celková plocha úprav: 670 m2, plocha vegetačních úprav: 670 m2, počet vysazených stromů: 4 ks, počet vysazovaných keřů nadstandardní velikosti: 5 ks, počet vysazovaných keřů a trvalek 763 ks, plocha zakládaných a rekonstruovaných trávníkových ploch: 495 m2, plocha zakládaných keřových a trvalkových ploch: 175 m2.

 Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6a – projektová dokumentace pro předmět plnění A.

 

Revitalizace parku u Labutě – II. etapa – předmět plnění B:

Revitalizace parku u Labutě – II. etapa je prostor zeleně, který je součástí klidové zóny města a vzhledem k jeho umístění je schopen dobře plnit fci krátkodobé rekreace. Zájmové území je v současnosti zanedbané, dlouhodobě neudržované, území bylo znehodnoceno živelnou zástavbou doplňkových staveb a zřizováním technických sítí bez rekultivačních prací. Cílem projektu je nejen revitalizovat vegetační prvky, ale také vytvořit atraktivní a kvalitní sadovou úpravu, která kromě provozní fce bude plnit i fci odpočinkovou a posílí biologickou rozmanitost této lokality. Vzhledem k umístění parku bylo zvoleno jednoduché přírodně blízké řešení, jehož základními prvky budou stávající stromy a nové či stávající revitalizované trávníky a skupinové výsadby v jednoduché volné linii. Součástí zakázky je revitalizace menší průchozí parkové plochy tzv. II. etapa – etapizace je uvedena ve výkrese V7 „dispoziční koncept“ v doplňku č. 1. Celková plocha vegetačních úprav: 2 790 m2, počet vysazovaných stromů 3 ks, počet ošetřených dřevin 9 ks, plocha zakládaných a rekonstruovaných trávníkových ploch 1 465 m2, plocha zakládaných keřových a trvalkových ploch 315 m2.

 Revitalizace předmětu plnění B je finančně podpořena z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR.

 Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6b  - projektová dokumentace pro předmět plnění B. 

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - revitalizace parku u Jednoty + u Labute (typ: PDF, velikost: 3.52 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 72.50 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 57.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 36.17 Kb)
Priloha c.4a (vykaz vymer A) (typ: XLS, velikost: 89.50 Kb)
Priloha c.4b (vykaz vymer B) (typ: XLS, velikost: 86.00 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 108.50 Kb)
Priloha c.6a (PD-A, vykresy v pdf) (typ: ZIP, velikost: 7.23 MB)
Priloha c.6b (PD-B, vykresy v pdf) (typ: ZIP, velikost: 10.13 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 842.73 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 1.25 MB)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 573.07 Kb)
Smlouva o dilo c. 12-VZ-2017 (typ: PDF, velikost: 1.32 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.