Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Rekonstrukce střechy č.p. 85 Jilemnice – rok 2019

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1400000 Kč
 • Číslo zakázky: 14/VZ/2018
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 25.10.2018 - 19.11.2018

VZ navazuje na stavební a udržovací práce uvnitř objektu a představuje rekonstrukci střechy.

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení opravy krovu, zateplení stropu nad posledním užívaným podlažím, hromosvod, výměna střešní krytiny a související práce, vše na objektu č.p. 85, ulice Komenského, p.č. 78/2 v katastrálním území Jilemnice.

Stavební řešení:

 • Oprava krovu (podrobněji popsáno v technické zprávě), ošetření celého krovu prostředkem proti dřevokazným škůdcům.
 • Výměna střešní krytiny s vložením historicky řešených vikýřů 4 ks (1 nový a náhrada za 3 původní), osazení oken, klempířských prvků.
 • Sejmutí a likvidace původní azbestocementové krytiny a položení nové střešní krytiny Eternit Dacora.
 • Oprava komínů nad střešním pláštěm v prostoru krovu.
 • Provedení hromosvodu.
 • Zateplení stropu nad posledním užívaným podlažím, položení desek nad zateplením.

Podrobná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 6 – projektová dokumentace pro provedení stavby označená: Stavební úpravy č.p. 85 Jilemnice (rekonstrukce střechy + hromosvod - technická zpráva, výkresová část ve formátu pdf)  a ve výkazu výměr (Příloha č. 4).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Rekonstrukce strechy c.p. 85 Jilemnice – rok 2019 (typ: PDF, velikost: 5.18 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 275.50 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.85 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: ZIP, velikost: 257.98 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 196.00 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: ZIP, velikost: 16.60 MB)
Priloha c.7 (seznam poddodavatelu) (typ: DOCX, velikost: 241.29 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 778.43 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 794.69 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 408.11 Kb)
Smlouva o dilo c. 14-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 1.57 MB)
Dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo c. 14-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 600.47 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.