Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení - ZRUŠENO

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 4 387 017,81 Kč
  • Číslo zakázky: 05/VZe/2019
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 06.09.2019 - 02.10.2019

Předmětem veřejné zakázky „Rekonstrukce čp. 70 pro potřeby sociálního bydlení“ jsou stavební práce, a to: Rekonstrukce a úpravy objektu čp. 70: Objekt čp. 70 je stavbou občanského vybavení. Většina stavebních aktivit se bude odehrávat ve II. NP, kde budou v místech původního velkého bytu vybudovány 4 bytové jednotky určené k sociálnímu bydlení. Byty jsou přístupné ze společné chodby dvouramenným schodištěm. Úroveň tohoto podlaží není jednotná, podlaha jižní části se dvěma byty je umístěna o čtyři stupně výš než severní s dalšími dvěma byty. Naprostá většina otvorů i výplní v I. NP zůstane bez úprav, vyměněna bude pouze okenní výplň budoucí kočárkárny a hlavní vstupní dveře do objektu. Stávající okenní otvory vedoucí do obytných místností v úrovni II. NP budou zúženy a prodlouženy do původních historicky i fakticky doložených rozměrů. V rámci stavebních úprav nebudou prováděny žádné razantní zásahy do nosných konstrukcí. Návrh bytů je řešen novými pórobetonovými příčkami. Dojde k zateplení stropů nad vytápěnými byty. Vnější fasáda nebude prováděna. Nově prováděné dozdívky v obvodovém plášti budou pouze hrubě omítnuty. Prostor před vstupem bude vydlážděn.

Dokumenty ke stažení

Dokument
vyzvaazadavacidokumentace.zip (typ: ZIP, velikost: 7.39 MB) - Výzva a zadávací dokumentace
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (typ: PDF, velikost: 205.02 Kb)
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 (typ: ZIP, velikost: 930.83 Kb)
Rozhodnutí_Oznámení o zrušení VŘ (typ: PDF, velikost: 346.54 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.