Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Rekonstrukce a stavební úpravy ZŠ Jana Harracha v Jilemnici

  • Způsob zadání: Zjednodušené podlimitní řízení
  • Předpokládaná hodnota: 9 177 823,60 Kč
  • Číslo zakázky: 02/VZe/2019
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 26.04.2019 - 17.05.2019

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZZVZ), v souladu s § 53 ZZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení, nedělenou na části (dále jen „zakázka“ nebo „zadávací řízení“). Předmět veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, 46. výzva IROP – INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL – SC 2.4,Název projektu: ZŠ J. Harracha v Jilemnici: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury základního vzdělávání,Reg. č. projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004169.

Nabídka bude odevzdána výlučně písemně v elektronické podobě, jinou formu nabídek zadavatel nepřipouští; nabídka bude vyhotovena a podána v souladu s ust. § 107 ZZVZ obdobně. Nabídka bude zadavateli podána pouze elektronickou formou prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje e-zakazky.cz na adrese: https://sluzby.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/166a9288-1063-4f71-9ef6-84882e8b8ae2 (dále jen: „elektronický nástroj zadavatele“).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace (typ: PDF, velikost: 600.72 Kb)
Přílohy č. 1 - 7 (typ: ZIP, velikost: 28.05 MB) - Příloha č. 1 - Krycí list nabídky Příloha č. 2 - Projektová dokumentace Příloha č. 3 - Smlouva o dílo Příloha č. 4 - Čestné prohlášení Příloha č. 5 - Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů Příloha č. 6 - Slepý položkový rozpočet s výkazem výměr Příloha č. 7 - Stavební povolení
Rozhodnutí o výběru (typ: PDF, velikost: 283.79 Kb)
Smlouva o dílo (typ: PDF, velikost: 3.74 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.