Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Rekonstrukce a mobilní zastřešení jeviště v zámeckém parku, Jilemnice

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 2000000 Kč
  • Číslo zakázky: 02/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 08.02.2018 - 16.02.2018

Stávající objekt jeviště je tvořen 1 podzemní místností, která slouží jako skladovací prostor a je přístupná přes schodiště umístěné na východní straně objektu. Stávající konstrukce schodiště bude zachována, pouze mírně upravena a celé schodiště se zakryje pochozím tahokovovým poloroštěm. Vedle schodiště (směrem k severu) budou vytvořeny nové schody pro snadný přístup na jeviště a přístup diváků do hlediště. Jeviště tvoří volný prostor betonové desky, nově se opatří pochozí vrstvou z betonu s povrchovou úpravou kartáčováním. Součástí jeviště je demontovatelná membránová konstrukce pro zastřešení prostoru jeviště. Celé zastřešení je demontovatelné. Skládá se z nosných tyčí, vlastních membránových plachet a lanek pro vypnutí konstrukce. Nosné tyče se osazují do patek, které jsou navrženy zapuštěné v betonové desce stávajícího objektu, nebo v rostlém terénu. Při neosazení nosných tyčí je navrženo zaslepení patek. Je uvažováno umístění jeviště směrem k zámku i naopak.

Mechanická odolnost a stabilita byla potvrzena statickým výpočtem, který je zahrnut ve stavební části PD, bylo prokázáno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící v průběhu výstavby a užívání nemělo za následek destrukci stavební konstrukce. Veškeré konstrukce jsou navrženy v souladu s platnými ČSN a EN pro navrhování příslušných konstrukcí a normami zatížení stavebních konstrukcí a vyhoví z hlediska povolených deformací.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č.6 - Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf.)

Památková ochrana zámeckého parku: Příloha č.7 - MěÚ Jilemnice, ORIM - památková péče, Rozhodnutí R/12/2017 - vydáno 4.4.2017

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Rekonstrukce a mobilní zastreseni jeviste v zameckem parku, Jilemnice (typ: PDF, velikost: 3.55 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 275.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.34 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: XLSX, velikost: 134.79 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 99.00 Kb)
Priloha c.6 (PD, vykresy v pdf) (typ: ZIP, velikost: 25.37 MB)
Priloha c.7 (rozhodnuti PP) (typ: PDF, velikost: 550.67 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 709.67 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 844.45 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 373.30 Kb)
Smlouva o dilo c. 02-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 1.24 MB)
Dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo c. 02-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 389.02 Kb)
Dohoda o zániku závazků ze smlouvy (typ: PDF, velikost: 1.37 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.