Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Příprava a organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných budovách města Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 320000 Kč
 • Číslo zakázky: 15/VZ/2016
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 27.10.2016 - 08.11.2016

Zadavatel má zájem na uzavření rámcové smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem, jejímž předmětem bude příprava a zajištění organizace veřejné zakázky na poskytování energetických služeb metodou Energy Performance Contracting (EPC) v 6-7 objektech zadavatele - města Jilemnice. Zadavatel vyžaduje, aby dodavatel v rámci plnění veřejné zakázky prováděl zejména (nikoli výlučně) níže uvedené činnosti:

 • Specifikace a kompletace základních údajů a podkladů, včetně provedení podrobných prohlídek objektů pro zpracování technické části zadávací dokumentace
 • Sestavení a uveřejnění oznámení o veřejné zakázce do Informačního systému o veřejných zakázkách
 • Návrh výběrových kritérií pro hodnocení nabídek
 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace
 • Technické a administrativní zajištění veřejné zakázky (prohlídka místa plnění, zodpovězení dotazů uchazečů, konečná příprava nabídek)
 • Zpracování návrhu hodnocení nabídek, jednání o nabídkách a následné hodnocení nabídek
 • Asistence při jednání s uchazeči a při uzavírání smlouvy s vítězným uchazečem
 • Ukončení veřejné zakázky
 • Asistence při projednávání návrhu projektové dokumentace pro realizaci navrhovaných energeticky úsporných opatření

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - organizace VZ metodou EPC (typ: PDF, velikost: 1.65 MB)
Priloha c.1 - kryci list nabidky (typ: DOC, velikost: 68.50 Kb)
Priloha c.2 - cestne prohlaseni (typ: DOC, velikost: 57.50 Kb)
Priloha c.3 - seznam referenci (typ: DOCX, velikost: 35.50 Kb)
Priloha c.4 - analyza EPC Jilemnice (typ: PDF, velikost: 1.09 MB)
Priloha c.5 - navrh smlouvy EPC (typ: DOCX, velikost: 54.77 Kb)
Dodatecne informace c.1 (typ: PDF, velikost: 304.75 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 542.19 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 836.99 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 393.76 Kb)
Smlouva c. 15-VZ-2016 (typ: PDF, velikost: 4.15 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.