Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Poskytování energetických služeb metodou EPC ve vybraných objektech města Jilemnice

 • Předpokládaná hodnota: 15000000 Kč
 • Číslo zakázky: 02/VZe/2017
 • ISVZUS: Z2017-001563
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 20.01.2017 - 17.02.2017

Tato veřejná zakázka bude realizována metodou Energy Performance Contracting (EPC). Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a vyhodnocování výsledků zavedených energeticky úsporných opatření, přičemž dodavatel poskytne zadavateli záruku za dosažení očekávaných ekonomických přínosů. Energeticky úsporná opatření budou realizována na náklady dodavatele, které bude zadavatel postupně hradit z dosažených úspor. Dodavatel nese příslušné riziko neúspěchu jím navržených a realizovaných opatření. Délka trvání smluvního vztahu, po kterou bude investice splácena, je pevně stanovena na 9 let.

Podstatou EPC projektu je poskytnutí prací a služeb vedoucích ke snížení nákladů na provoz příslušných objektů. Minimální požadovaná výše úspor je stanovena na úrovni 12% stávajícíh energetických spotřeb. Zadavatel předpokládá tento rozsah činností:

 • zpracování projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření
 • vyřízení náležitostí spojených se získáním stavebního povolení (jestli bude potřeba)
 • zpracování prováděcí projektové dokumentace na realizaci úsporných opatření
 • zajištění finnacování navržených opatření
 • dodávka a montáž navržených úsporných opatření
 • zpracování dokumentace skutečného provedení úsporných opatření
 • vypracování provozního řádu a zaškolení obsluhy
 • servisní činnost po dobu trvání smluvního vztahu, včetně kontroly instalovaného zařízení
 • záruka za dosažení předpokládaných úspor, které slouží ke splácení celkových nákladů
 • sledování a vyhodnocování dosažených výsledků po dobu trvání smluvního vztahu

Zadavatel nepředpokládá pronájem předmětného zařízení vybraným dodavatelem, včetně jeho provozování. Předmětem nabídky rovněž není zajištění nákupu teplené energie nebo zemního plynu dodavatelem a následný prodej teplené energie zadavateli.

Tuto veřejnou zakázku administruje Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s. (KEA MSK); Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory; web: www.keamsk.cz. Kontaktní osoba je Ing. Karin Šindlerová, tel.: +420 731 656652, e-mail: info@keamsk.cz .

Dokumenty ke stažení

Dokument
Zadavaci dokumentace (typ: PDF, velikost: 719.56 Kb)
Priloha 01_ZD_Cestne prohlaseni ke kvalifikaci (typ: DOCX, velikost: 20.14 Kb)
Priloha 02_ZD_Kryci list nabidky (typ: DOCX, velikost: 33.25 Kb)
Priloha 03_ZD_Smlouva EPC Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 94.69 Kb)
Priloha 04_ZD_Pokyny pro zpracovani priloh navrhu smlouvy (typ: PDF, velikost: 807.51 Kb)
Priloha 05_ZD_Tabulkove prehledy projektu EPC (typ: XLSX, velikost: 53.39 Kb)
Priloha 06_ZD_Cenova priloha (typ: DOCX, velikost: 19.08 Kb)
Priloha 07_ZD_Popis soucasneho stavu vsech objektu (typ: PDF, velikost: 546.62 Kb)
Priloha 08_ZD_Referencni spotreby energii vsech objektu (typ: PDF, velikost: 292.71 Kb)
Priloha 09_ZD_Referencni teploty (typ: PDF, velikost: 304.98 Kb)
Priloha 10_ZD_Popis navrhovanych opatreni (typ: PDF, velikost: 254.91 Kb)
Priloha 11_ZD_Zarucena uspora energii a nakladu (typ: DOCX, velikost: 23.89 Kb)
Priloha 12_ZD_Vyse garantovane uspory (typ: DOCX, velikost: 20.70 Kb)
Priloha 13_ZD_Podil zadavatele na nadusporach (typ: DOCX, velikost: 22.18 Kb)
Priloha 14_ZD_Seznam poddodavatelu (typ: DOCX, velikost: 19.92 Kb)
Vysvetleni zadavaci dokumentace c.1 (typ: PDF, velikost: 499.21 Kb)
Vysvetleni zadavaci dokumentace c.2 (typ: PDF, velikost: 1.18 MB)
Priloha 01_Vysvetleni ZD_Spotreby energii (cast A) (typ: ZIP, velikost: 55.12 MB)
Priloha 01_Vysvetleni ZD_Spotreby energii (cast B) (typ: ZIP, velikost: 50.26 MB)
Priloha 02_Vysvetleni ZD_Tabulkova priloha (typ: ZIP, velikost: 11.65 Kb)
Priloha 03_Vysvetleni ZD_Prikony svitidel v objektech (typ: ZIP, velikost: 12.79 Kb)
Priloha 04_Vysvetleni ZD_Chybejici EA, RE (typ: ZIP, velikost: 44.63 MB)
Vysvetleni zadavaci dokumentace c.3 (typ: PDF, velikost: 683.41 Kb)
Priloha 01_Vysvetleni ZD_03_Plavecky bazen_MaR (typ: PDF, velikost: 391.07 Kb)
Priloha 02_Vysvetleni ZD_03_Komenskeho_103_VZT (typ: PDF, velikost: 3.15 MB)
Priloha 03_Vysvetleni ZD_03_Plavecky bazen_VZT (typ: PDF, velikost: 799.34 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 1.23 MB)
Zprava o hodnoceni nabidek (typ: PDF, velikost: 1.56 MB)
Oznameni o vyberu dodavatele (typ: PDF, velikost: 745.34 Kb)
Vysledek posouzeni splneni podminek ucasti vybraneho dodavatele (typ: PDF, velikost: 1002.47 Kb)
Smlouva o energetickych sluzbach (typ: PDF, velikost: 2.33 MB)
Pisemna zprava zadavatele (typ: PDF, velikost: 215.54 Kb)
DODATEK c.1 ke Smlouve o energetickych sluzbach (typ: PDF, velikost: 1.86 MB)
DODATEK c.2 ke Smlouve o energetickych sluzbach (typ: PDF, velikost: 1.95 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.