Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel města Jilemnice

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
  • Předpokládaná hodnota: 1320000 Kč
  • Číslo zakázky: 17/VZ/2014
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 20.11.2014 - 08.12.2014

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel města Jilemnice v letech 2015 - 2017 (období od 1.1.2015 do 31.12.2017). Zadavatel informuje, že pověřil vedením a zpracováním pojistného záměru řešeného touto veřejnou zakázkou pojišťovacího makléře RENOMIA, a.s., se sídlem Holandská 8, 639 00 Brno, IČ 48391301. Obchodní styk, který se bude týkat pojistné smlouvy uzavřené na základě této veřejné zakázky bude prováděn výhradně prostřednictvím pojišťovacího makléře.

Vzhledem k faktu, že některé z informací technického charakteru (soupisy majetku, tabulkové přehledy, ceny majetku atd.) mají povahu citlivých dat, je nutné si tyto informace vyžádat u ing. Morávkové - vedoucí odboru majetku a vnitřních věcí (jedná se o Přílohu č.3 - Vymezení předmětu zakázky a Přílohu č.4 - Seznam vozidel vč. hodnoty). Vyžádání kompletní zadávací dokumentace lze provést osobně na MěÚ Jilemnice, odboru majetku a vnitřních věcí (budova A, kancelář č.208) nebo elektronicky na email moravkova@mesto.jilemnice.cz - uchazeč musí zaslat sken makléřského oprávnění pro výkon pojišťovacích služeb apod. ze svého oficiálního emailu s uvedením kontaktních informací (společnost, adresa, IČO, atd.) pro možnost ověření údajů zadavatelem.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - pojisteni mesta Jilemnice (typ: PDF, velikost: 4.75 MB)
Priloha c.1 - kryci list nabidky (typ: DOCX, velikost: 18.24 Kb)
Priloha c.2 - titulni list nabidky (typ: DOC, velikost: 36.00 Kb)
Dodatecne informace c.1 (typ: PDF, velikost: 331.52 Kb)
Dodatecne informace c.2 (typ: PDF, velikost: 624.39 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 662.24 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 752.91 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 528.84 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.