Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

OPRAVA VNĚJŠÍCH OMÍTEK SEVERNÍ ULIČNÍ ČÁSTI OBJEKTU ZŠ KOMENSKÉHO Č.P. 288 V JILEMNICI, VČETNĚ OPRAVY KORUNNÍ LUNETOVÉ ŘÍMSY

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
  • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 02.03.2012 - 20.03.2012

Předmětem zakázky je oprava vnějších omítek, atiky a korunní lunetové římsy se sgrafitovou výzdobou severní uliční části průčelí (směrem do ulice Metyšova) základní školy v Komenského ulici č.p.288 v Jilemnici.  

Rozsah předmětu zakázky je vymezen od střední části objektu (s věží), která  již je opravena po severozápadní nároží budovy v ul. Metyšova. Součástí zakázky je i kontrola uchycení  kamenných váz v předmětné části průčelí umístěných na atice a jejich případné nové uchycení.Oprava soklu z pískovce není součástí předmětu zakázky. Budova je prohlášena za kulturní památku a podmínky pro provedení oprav jsou stanoveny v závazných stanoviscích MěÚ Jilemnice, oddělení památkové péče.Součástí podkladů pro zpracování nabídky je výkaz výměr, který je uchazečům předkládán k vyplnění a případně k doplnění tak, aby po ocenění obsahoval veškeré práce, materiály a další náklady spojené s realizací předmětu této zakázky. Výkaz výměr může zadavatel poskytnout v elektronické podobě.

Dokumenty ke stažení

Dokument
zakazkamalrozsfasadazsi11a.doc (typ: DOC, velikost: 89.50 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.