Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Odborné studie k udržitelnému rozvoji města Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu /mimo režim zadávacího řízení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů/
 • Předpokládaná hodnota: 371 866 Kč
 • Číslo zakázky: 05/VZ/2015
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 15.04.2015 - 30.04.2015

Předmětem zakázky je zpracování celkové urbanistické vize města Jilemnice s ohledem na dlouhodobou udržitelnost zástavby, vytvoření podmínek pro kvalitní živé město s vysokou rezidenční atraktivitou a ekonomicky i ekologicky šetrným vztahem k okolní krajině a infrastruktuře. Součástí zakázky jsou samostatné přílohy řešící koncepci udržitelné dopravy, koncepci udržitelné energetiky a řešení klimatických změn.

Dílčí výstupy veřejné zakázky:

 • Celková urbanistická vize (odborná studie)
 • Koncepce udržitelné dopravy (samostatná studie)
 • Koncepce udržitelné energetiky (samostatná příloha)
 • Řešení klimatických změn (samostatná příloha)
 • úvodní přednáška na téma udržitelnosti a rezidenční atraktivity měst
 • účast na dvou workshopech (v rámci analytické fáze workshop ke sběru podnětů a v rámci fáze koncepce workshop nad možnostmi vize města)
 • závěrečná veřejná prezentace
 • zjednodušený výstup ve formě brožury "Jilemnice udržitelná" (textové a grafické podklady pro tištěnou brožuru)

Dokumenty ke stažení

Dokument
Zadavaci dokumentace, cast A (typ: PDF, velikost: 2.30 MB)
Navrh smlouvy, cast B (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Formular, cestne prohlaseni, cast C (typ: DOC, velikost: 130.50 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 594.89 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 474.11 Kb)
Smlouva o dilo c. 05-VZ-2015 (typ: PDF, velikost: 980.59 Kb)
Dodatek c. 1 ke SoD c. 05-VZ-2015 (typ: PDF, velikost: 536.12 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.