Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Obnova tzv. zahradního domu v zámeckém parku v Jilemnici – stavební část

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 3800000 Kč
  • Číslo zakázky: 07/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 21.05.2018 - 06.06.2018

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je provedení obnovy fasád včetně úpravy okenních a dveřních otvorů a výměny dveřních a okenních výplní, stavební úpravy interiéru a související práce, vše na tzv. zahradním domě, objekt bez č. p., Kostelní ulice, na pozemku: stavební parcela č. 59 v katastrálním území Jilemnice.

Památková ochrana tzv. zahradního domu: tzv. zahradní dům byl rozhodnutím MK ČR sp. zn. MK-S 12150/2017 OPP, č. j. MK 14952/2018 OPP ze dne 1. 3. 2018 prohlášen kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, rejstříkové číslo zatím nebylo přiděleno, zámecký park na pozemku: pozemková parcela č. 57/1 a 57/3 v katastrálním území Jilemnice je kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 32037/6-2578.

Podrobná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace pro provedení stavby označená: „Zámek v Jilemnici, obnova tzv. zahradního domku na pozemku sp. č. 59 v kú. Jilemnice“ (technická zpráva, výkresová část ve formátu pdf) a ve výkazu výměr (Příloha č. 4).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Obnova tzv. zahradniho domu v zameckem parku v Jilemnici - stavebni cast (typ: PDF, velikost: 5.32 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 275.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.33 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: ZIP, velikost: 224.78 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 204.50 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: ZIP, velikost: 32.02 MB)
Priloha c.7 (seznam poddodavatelu) (typ: DOCX, velikost: 241.09 Kb)
Priloha c.8 (fotodokumentace objektu) (typ: DOCX, velikost: 9.15 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 771.98 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 871.49 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 380.10 Kb)
Smlouva o dilo c. 07-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 3.88 MB)
Dodatek c. 1 ke Smlouve o dilo c. 07-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 1.29 MB)
Dodatek c. 2 ke Smlouve o dilo c. 07-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 1.24 MB)
Dodatek c. 3 ke Smlouve o dilo c. 07-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 2.71 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.