Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Jilemnice, ulice Tkalcovská - rekonstrukce ulice a veřejného osvětlení + ulice Jeriova - rozšíření parkoviště

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 2700000 Kč
  • Číslo zakázky: 11/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 02.08.2018 - 20.08.2018

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Tkalcovská v Jilemnici. Jedná se o celkovou úpravu ulice. Dojde k rozšíření vozovky na 4,7 m v celé délce ulice a doplnění kolmých stání včetně zelených ostrůvků. Stávající zelený pás po levé straně se posune směrem do stávajícího chodníku. Nový zelený pás bude mít šířku 1,75 m a stávající chodník před budovou školy se zúží z cca 3,35 m na 2,25 m. Na pravé straně bude stávající chodník rozšířen z 1,88 m na 2,60 m. V rozsahu stavby bude upravena plocha pro kontejnery na tříděný odpad v ul. Jana Buchara, dojde k rozšíření parkoviště v ul. Jeriova o 2 parkovací stání, přeložení metalického kabelu CETIN v délce 95 m a rozšíření stávajícího chodníku na protilehlé straně parčíku v ul. Jaroslava Havlíčka z 2 m na 2,65 m. Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení v ul. Tkalcovská.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Jilemnice, ulice Tkalcovska - rekonstrukce ulice a VO + ulice Jeriova - rozsireni parkoviste (typ: PDF, velikost: 3.24 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 280.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.50 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.64 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: ZIP, velikost: 38.80 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: ZIP, velikost: 46.12 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 782.07 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 895.75 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 542.97 Kb)
Smlouva o dílo č. 11-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 2.05 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.