Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Jilemnice, ulice Poštovní a Jungmannova – parkovací stání

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 600000 Kč
  • Číslo zakázky: 13/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 10.09.2018 - 21.09.2018

Předmětem veřejné zakázky je stavba nových parkovacích míst:

 Akce A: Jilemnice – Poštovní ulice – parkoviště: Stavba nových parkovacích stání podél vozovky v ulici Poštovní. Stavba je převážně na p. č. 769/1 – ostatní plocha – komunikace v majetku zadavatele a na p. č. 747 – trvalý travní porost, taktéž v majetku zadavatele. Řešená plocha navazuje na vozovku v ulici Poštovní. V severní části této ulice navazuje stykovou křižovatkou na stávající komunikaci – ulice Žižkova sil. II/286 (směr centrum/Lomnice nad Pop.). Délka úseku stavby je cca 30 m. Celková plocha parkovacích stání bude 150 m2.

 Akce B: Jilemnice – Jungmannova ulice – parkovací stání: V rámci akce dojde k rozebrání stávajícího plotu v délce cca 20 m, demolici železobetonové konstrukce včetně vrchní části základu, zároveň dojde k odstranění ocelových trubek uvnitř konstrukce. Bude vyspravena stará kamenná podezdívka včetně přespárování, na opravenou podezdívku se osadí oplocení, provede se rozšíření konstrukce vozovky až po podezdívku plotu v délce cca 17 m.

 Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Jilemnice, ulice Postovni a Jungmannova – parkovaci stani (typ: PDF, velikost: 3.20 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 279.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.50 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.68 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: ZIP, velikost: 29.51 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 91.00 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: ZIP, velikost: 10.85 MB)
Protokol - otevírání obálek (typ: PDF, velikost: 437.63 Kb)
Protokol - posouzení nabídek (typ: PDF, velikost: 532.41 Kb)
Oznámení o výběru (typ: PDF, velikost: 264.12 Kb)
Smlouva o dilo c. 13-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 608.23 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.