Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Jilemnice, ulice Metyšova - rekonstrukce ulice a veřejného osvětlení

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 4000000 Kč
  • Číslo zakázky: 12/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 17.08.2018 - 29.08.2018

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice Metyšova v Jilemnici, která navazuje na rekonstrukci vodovodu. V horní části ulice dojde k napojení na stávající povrch místní komunikace pomocí zafrézování krytové vrstvy vozovky. Od bytových domů dojde k rozšíření komunikace na šířku min. 5,50 m. V horní pravé části ulice budou zřízena podélná stání, ve střední části ulice jsou navržena kolmá stání. Po celé délce ulice bude chodník ze zámkové dlažby. Podél parkovacích stání bude chodník veden před oplocením. V km 0,170 50 bude místo pro přecházení a chodník bude dále veden po levé straně vozovky. Na konci ulice Metyšova bude chodník rozšířen pro umístění kontejnerů na komunální odpad. Pro plynulé napojení na chodník do centra města bude v ulici Ve Vrbičkách doplněn chodník v délce 25,0 m. Celkem bude doplněno 14 ks podélných stání a 12 ks kolmých stání včetně dvou parkovacích míst pro osoby se sníženou schopností pohybu. Celkem tedy 28 ks parkovacích stání. Na stavbu je vydáno pravomocné stavební povolení, které vydal Městský úřad Jilemnice, odbor dopravy, č. j.: PDMUJI-9285/2018/OD.

Součástí stavby je rekonstrukce veřejného osvětlení v ulici Metyšova, čímž je rozuměno uložení kabelových vedení do výkopu, vztyčení stožárů a jejich osazení svítidly. Na tuto část stavby je vydáno pravomocné územní rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Jilemnice, odbor územního plánování a stavebního řádu, č. j. PDMUJI 10872/2018/Mř/Rozh.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Jilemnice, ulice Metysova - rekonstrukce ulice a VO (typ: PDF, velikost: 3.29 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 279.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.50 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.71 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: ZIP, velikost: 32.09 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy) (typ: DOC, velikost: 92.50 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: ZIP, velikost: 49.45 MB)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 714.87 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 859.70 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 377.97 Kb)
Smlouva o dílo č. 12-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 1.31 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.