Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Jilemnice - Roztocká ulice, chodník podél silnice III/28411 - vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS - ZRUŠENO

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 450000 Kč
  • Číslo zakázky: 01/VZ/2017
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 09.02.2017 - 01.03.2017

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR), dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP), dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění + autorský dozor.

Chodník by měl začínat před začátkem zástavby města Jilemnice - u cesty k volnočasovému areálu Hraběnka a pokračovat podél zástavby ke stávajícímu chodníku u parkoviště pro bytové domy č.p. 1000 a 1001 u Společenského domu Jilm.  Délka řešeného úseku je cca 910m. Vzhledem k tomu, že chodník je veden podél silnice III/28411 Jilemnice - Roztoky, nesmí dojít ke zúžení vozovky této silnice III. třídy, která je ve správě silnic Libereckého kraje. Dle prostorových možností je chodník navržen po dohodě s investorem po levé (jižní) straně silnice ve směru od Roztok k Jilemnici, kde je také větší zástavba převážně rodinných domů. Z inženýrských sítí se nachází v zeleném pásu podél silnice, kde má být nový chodník, veřejné osvětlení, trasa elektrických kabelů NN a telefonních kabelů. Na několika místech příčně přechází vodovod, kanalizace a plynovod (ten i po délce). Silniční příkopy jsou většinou zaústěné do vpustí, ale doposud není známa trasa přípojek.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č.5 - Projektová dokumentace, studie.

Hodnotící kritérium VZ: Celková ekonomická výhodnost nabídky (70% cena nabídky a 30% zkušenosti uchazeče, odborná praxe).

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - PD chodnik Roztocka (typ: PDF, velikost: 1.71 MB)
Priloha c.1 - kryci list nabidky (typ: DOC, velikost: 71.00 Kb)
Priloha c.2 - cestne prohlaseni (typ: DOC, velikost: 58.00 Kb)
Priloha c.3 - seznam referenci (typ: DOC, velikost: 49.00 Kb)
Priloha c.4 - navrh smlouvy (typ: DOCX, velikost: 46.58 Kb)
Priloha c.5 - projektova dokumentace, studie (typ: ZIP, velikost: 2.31 MB)
Dodatecne informace c.1 (typ: PDF, velikost: 480.04 Kb)
Zruseni verejne zakazky (typ: PDF, velikost: 236.63 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.