Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Jilemnice „Hraběnka" – rekonstrukce lesní cesty

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 515000 Kč
  • Číslo zakázky: 10/VZ/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 21.06.2018 - 03.07.2018

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce lesní cesty v Jilemnici, v lokalitě Hraběnka, p. č. 1571/1 v k. ú. Jilemnice. Řešené území se nachází v lesním komplexu Hraběnka, v katastrálním území Jilemnice. Projekt řeší rekonstrukci stávající lesní cesty třidy 2L, její současná šíře je v rozmezí 2 - 3,5 m. Lesní cesta zajišťuje přístup do okolních lesních porostů a je volně přístupná veřejnosti. Návrh řešení předpokládá rekonstrukci lesní cesty bez zvýšení její třídy. Nová vozovková skladba je navržena z hrubého drceného kameniva, do kterého se zavibruje přírodní výplňové kamenivo. Součástí navržených úprav je také rekonstrukce příčného propustku po převedení vody pod cestou, na čela propustku bude použit lomový kámen do betonu. Výsledkem projektu je kompletně rekonstruovaná lesní cesta včetně podkladní vrstvy, jejíž nové parametry budou následující: lesní cesta kategorie 2L 3,5/20, délka rekonstruovaného úseku 0,229 km. Součástí rekonstrukce je pročištění příkopů po jedné a částečně i po druhé straně, rekonstrukce příčného propustku.

Podrobnější technická specifikace je uvedena v Příloze č. 6 – Projektová dokumentace (výkresy, formát pdf.)

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - Jilemnice „Hrabenka“ – rekonstrukce lesni cesty (typ: PDF, velikost: 3.13 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 275.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 264.00 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOCX, velikost: 241.53 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: XLS, velikost: 43.00 Kb)
Priloha c.5 (navrh smlouvy ) (typ: DOC, velikost: 90.00 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: ZIP, velikost: 4.00 MB)
Dodatecne informace c.1 (typ: PDF, velikost: 574.57 Kb)
Protokol o otevírání obálek s nabídkami (typ: PDF, velikost: 558.42 Kb)
Protokol o jednání hodnotící komise (typ: PDF, velikost: 575.64 Kb)
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (typ: PDF, velikost: 241.70 Kb)
Smlouva o dílo č. 10-VZ-2018 (typ: PDF, velikost: 440.30 Kb)
Dodatek č. 1 (typ: PDF, velikost: 2.07 MB)
Dodatek č. 2 (typ: PDF, velikost: 585.38 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.