Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka

  • Způsob zadání: otevřené řízení
  • Předpokládaná hodnota: 5702479 Kč
  • Číslo zakázky: 03/VZe/2017
  • ISVZUS: 60065005
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 18.09.2017 - 26.10.2017

Předmětem této zakázky je dodávka jednoho kusu nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l/min podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ (CAS schopná provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob)  a hmotností třídy S.

Požadavky na technické provedení a podmínky dodání automobilu jsou detailně specifikovány v Příloze č. 4 této zadávací dokumentace.

Zadavatel zadává tímto zadávacím řízení nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku související s realizací projektu „FZŠ – Jilemnice – Cisternová automobilová stříkačka“, podpořeného z programu Ministerstva vnitra ČR č. 014240 „Dotace pro jednotky SDH obcí“. Projekt je evidován pod registračním číslem 014D241007352.

Zadavatel je oprávněn zadávací řízení zrušit v souladu s § 127 odst. 2 písm. e) zákona o ZVZ, pokud nebude z jakýchkoliv důvodů od poskytovatele MV ČR a GŘ HZS, Fond zábrany škod podpora poskytnuta.

VZ je administrována externím subjektem - MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, 169 00 Praha 6, tel.: +420 602 815 427, e-mail: info@maprojekt.cz, www.maprojekt.cz, kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech zadávacích za zadavatele:  Mgr. Martina Zábranská Vrátná

Dokumenty ke stažení

Dokument
Zadavaci dokumentace_CAS_Jilemnice_signed (typ: PDF, velikost: 822.19 Kb)
Priloha_1_Kryci_list_+_prohlaseni_CAS_Jilemnice (typ: DOC, velikost: 117.00 Kb)
Priloha_2_Cestne_prohlaseni_CAS_Jilemnice (typ: DOC, velikost: 143.00 Kb)
Priloha_3_Vyznamne_zakazky_CAS_Jilemnice (typ: DOC, velikost: 122.00 Kb)
Priloha_4_Technicka specifikace_CAS_Jilemnice (typ: PDF, velikost: 703.30 Kb)
Priloha_4_Technicke parametry_tabulka k doplneni dodavatelem_CAS_Jilemnice (typ: DOC, velikost: 296.00 Kb)
Priloha_5_Kupni smlouva_CAS_Jilemnice (typ: DOC, velikost: 166.50 Kb)
Priloha_6_ Prohl. subdodavatele_CAS_Jilemnice (typ: DOC, velikost: 113.50 Kb)
Protokol z otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 791.21 Kb)
Pisemna zprava o hodnoceni nabidek (typ: PDF, velikost: 2.98 MB)
Oznameni rozhodnuti zadavatele o vyberu dodavatele_signed (typ: PDF, velikost: 279.17 Kb)
Kupni smlouva (typ: PDF, velikost: 1.81 MB)
Pisemna zprava zadavatele_signed (typ: PDF, velikost: 409.32 Kb)
Dodatek c. 1 ke Kupni smlouve ze dne 19.12.2017 (typ: PDF, velikost: 305.76 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.