Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - vnitřní vybavení objektu čp. 64

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 698 399 Kč
  • Číslo zakázky: 03/VZe/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 15.11.2018 - 04.12.2018

Předmětem veřejné zakázky „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici – vnitřní vybavení objektu čp.64“ je pořízení interiérového vybavení kancelářským nábytkem, který bude rozmístěn v pěti kancelářích a jedné zasedací místnosti. Součástí dodávky je montáž, instalace a rozmístění nábytku v kancelářích a zasedací místnosti dle technických podmínek.

Předmět zakázky bude spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva ŘO IROP č. 62 – sociální infrastruktura – integrované projekty SCLLD), 2. výzva MAS - „Přiďte pobejt!“ – Investice do sociálních služeb-I.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva - Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - vnitřní vybavení objektu čp. 64 (typ: PDF, velikost: 863.87 Kb)
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (typ: DOCX, velikost: 19.47 Kb)
Příloha č. 2 - Technické podmínky (typ: ZIP, velikost: 1.78 MB)
Příloha č. 3 - Kupní smlouva (typ: DOCX, velikost: 184.20 Kb)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení (typ: DOCX, velikost: 29.04 Kb)
Příloha č. 5 - Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů (typ: DOCX, velikost: 24.66 Kb)
Příloha č. 6 - Položkový rozpočet (typ: XLSX, velikost: 30.57 Kb)
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (typ: PDF, velikost: 78.47 Kb)
Protokol - otevírání obálek (typ: PDF, velikost: 717.64 Kb)
Protokol - posouzení nabídek (typ: PDF, velikost: 1.85 MB)
Oznámení o výběru (typ: PDF, velikost: 343.09 Kb)
Kupní smlouva k VZ č. 03/VZe/2018 (typ: PDF, velikost: 1.30 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.