Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - stavební aktivity na budově čp. 64

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 5 364 776 Kč
  • Číslo zakázky: 02/VZe/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 15.11.2018 - 12.12.2018

Předmětem veřejné zakázky „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici – stavební aktivity na budově čp.64“ jsou stavební práce, a to:
• jednopodlažní obdélníková přístavba;
• stavební práce upravující vnitřní dispozici v I. a II. NP;
• výměna dožívajících výplní otvorů a kontaktní zateplení pláště budovy, zateplení stropu nad posledním užívaným podlažím, zateplení soklu;
• úprava zpevněných ploch (odstavné parkovací stání).
Předmět zakázky bude spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva ŘO IROP č. 62 – sociální infrastruktura – integrované projekty SCLLD), 2. výzva MAS - „Přiďte pobejt!“ – Investice do sociálních služeb-I.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva - Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - stavební aktivity na budově čp. 64 (typ: PDF, velikost: 1.02 MB)
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (typ: DOCX, velikost: 19.47 Kb)
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (typ: ZIP, velikost: 15.89 MB)
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (typ: DOCX, velikost: 204.82 Kb)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení (typ: DOCX, velikost: 31.64 Kb)
Příloha č. 5 - Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů (typ: DOCX, velikost: 24.94 Kb)
Příloha č. 6 - Položkový rozpočet (typ: XLSX, velikost: 246.58 Kb)
Příloha č. 7 - Stavební povolení (typ: ZIP, velikost: 2.58 MB)
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 (typ: ZIP, velikost: 1.08 MB)
Protokol - otevírání obálek (typ: PDF, velikost: 155.79 Kb)
Protokol - posouzení nabídek I. (typ: PDF, velikost: 2.41 MB)
Protokol - posouzení nabídek II. (typ: PDF, velikost: 150.67 Kb)
Oznámení o výběru (typ: PDF, velikost: 318.13 Kb)
Smlouva o dílo č. 02/VZe/2018 (typ: PDF, velikost: 2.80 MB)
Dodatek č. 1 včetně zveřejnění v registru smluv (typ: ZIP, velikost: 2.52 MB)
Dodatek č. 2 včetně zveřejnění v registru smluv (typ: PDF, velikost: 772.38 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.