Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - revitalizace parku u čp. 64

  • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
  • Předpokládaná hodnota: 545 000 Kč
  • Číslo zakázky: 04/VZe/2018
  • Zadavatel: Město Jilemnice
  • Platnost zakázky: 15.11.2018 - 04.12.2018

Předmětem veřejné zakázky „Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici – revitalizace parku u čp.6 4“ je výsadba alejových stromů, výsadby keřových a trvalkových skupin a solitér včetně založení záhonů, založení trávníku, revitalizace intenzivního trávníku, založení květné louky ve stínu.

Předmět zakázky bude spolufinancován Evropskou unií z Integrovaného regionálního operačního programu, výzva ŘO IROP č. 62 – sociální infrastruktura – integrované projekty SCLLD), 2. výzva MAS - „Přiďte pobejt!“ – Investice do sociálních služeb-I.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Výzva - Dostupnost a rozvoj sociálních služeb v Jilemnici - revitalizace parku u čp. 64 (typ: PDF, velikost: 840.47 Kb)
Příloha č. 1 - Krycí list nabídky (typ: DOCX, velikost: 19.46 Kb)
Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (typ: ZIP, velikost: 8.55 MB)
Příloha č. 3 - Smlouva o dílo (typ: DOC, velikost: 261.00 Kb)
Příloha č. 4 - Čestné prohlášení (typ: DOCX, velikost: 28.83 Kb)
Příloha č. 5 - Seznam jiných osob_Seznam poddodavatelů (typ: DOCX, velikost: 24.56 Kb)
Příloha č. 6 - Položkový rozpočet (typ: XLSX, velikost: 40.88 Kb)
Protokol - otevírání obálek (typ: PDF, velikost: 528.47 Kb)
Protokol - posouzení nabídek I. (typ: PDF, velikost: 2.34 MB)
Protokol - posouzení nabídek II. (typ: PDF, velikost: 314.98 Kb)
Oznámení o výběru (typ: PDF, velikost: 291.65 Kb)
Smlouva o dílo č. 04/VZe/2018 (typ: PDF, velikost: 1.20 MB)
Dohoda o zániku závazků ze smlouvy (typ: PDF, velikost: 164.57 Kb)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.