Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Dodávka štěpkovače a kontejnerů na separovaný odpad – město Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 1400000 Kč
 • Číslo zakázky: 16/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 19.09.2017 - 05.10.2017

Veřejná zakázka je realizována v rámci projektu s názvem „Modernizace systému odděleného sběru odpadů v Jilemnici“, registrační číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16_041/0003371, který je spolufinancován Evropskou unií z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), prioritní osy 3 Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, specifický cíl 3.2 Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů, výzvy č. 41.

Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je dodávka štěpkovače a dodávka kontejnerů na separovaný odpad ve městě Jilemnice. Konkrétně se jedná o dodávku:

 • 500 ks sběrné nádoby na bioodpad, obsah nádoby 240 l, typ Kompostejnér,
 • 600 ks samolepek na nádobu na bioodpad,
 • 3 ks velkoobjemových kontejnerů, objem 12 m3,
 • 15 ks nádob na separovaný odpad (žlutý – plasty),
 • 20 ks samolepek na nádobu na plast,
 • 5 ks nádob na separovaný odpad (šedý – kovy),
 • 10 ks samolepek na nádobu na kov,
 • 1 ks štěpkovače.

Vymezení specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedeno v Příloze č. 6 této zadávací dokumentace – Projektová dokumentace. Dodané zboží musí být nové a nepoužívané. Uchazeč v rámci své nabídky předloží popisy, prospekty nebo fotografie zboží určeného k dodání.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - dodavka stepkovace a kontejneru na separovany odpad (typ: PDF, velikost: 3.49 MB)
Priloha c.1 (kryci list) (typ: DOC, velikost: 90.00 Kb)
Priloha c.2 (cestne prohlaseni) (typ: DOC, velikost: 86.50 Kb)
Priloha c.3 (seznam referenci) (typ: DOC, velikost: 88.50 Kb)
Priloha c.4 (vykaz vymer) (typ: XLSX, velikost: 50.09 Kb)
Priloha c.5 (navrh kupni smlouvy) (typ: DOCX, velikost: 80.85 Kb)
Priloha c.6 (projektova dokumentace) (typ: PDF, velikost: 558.79 Kb)
Dodatečné informace č. 1 (typ: PDF, velikost: 242.71 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 709.06 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 853.61 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 367.60 Kb)
Kupni smlouva c. 16-VZ-2017 (typ: PDF, velikost: 3.52 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.