Facebook

Úvod > Veřejné zakázky

Analýza potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice

 • Způsob zadání: Veřejná zakázka malého rozsahu (mimo režim zadávacího řízení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů)
 • Předpokládaná hodnota: 247000 Kč
 • Číslo zakázky: 04/VZ/2017
 • Zadavatel: Město Jilemnice
 • Platnost zakázky: 17.03.2017 - 27.03.2017

Předmětem plnění je zpracování analýzy potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb ve správním obvodu pověřeného obecního úřadu Jilemnice, vč. stanovení vývojových trendů. Výstupy analýzy budou tvořit analytickou část Komunitního plánu sociálních služeb regionu Jilemnicko pro období 2018-2026. Analýza bude zpracována v rámci projektu "Rozvoj MA21 v Jilemnici" (CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_33/0003005), který je dotován z Evropského sociálního fondu.

Parametry:

 • zpracování socio-demografických dat se zaznamenáním vývoje od roku 2012
 • predikce socio-demografického vývoje v území do roku 2026
 • zpracování sociologického šetření v území se zaměřením na sběr informací o potřebnosti a dostupnosti sociálních služeb působících na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění
 • analýza výstupů sociologického šetření
 • predikce možného vývoje poptávky po sociálních službách stanovená na základě analýzy výstupů sociálních šetření
 • predikce výskytu sociálních jevů v území na základě výstupů socio-demografické analýzy a sociologického šetření, případně s využitím dalších dostupných a validních zdrojů

Řešeným územím je správní obvod pověřeného obecního úřadu Jilemnice. Konkrétně se jedná o tyto obce: Benecko, Bukovina u Čisté, Čistá u Horek, Horka u Staré Paky, Horní Branná, Jestřábí v Krkonoších, Jilemnice, Kruh, Levínská Olešnice, Martinice v Krkonoších, Mříčná, Peřimov, Poniklá, Roztoky u Jilemnice, Studenec, Svojek, Víchová nad Jizerou, Vítkovice v Krkonoších.

Dokumenty ke stažení

Dokument
Vyzva - analyza, socialni sluzby (typ: PDF, velikost: 1.59 MB)
Priloha c.1 - kryci list nabidky (typ: DOC, velikost: 74.50 Kb)
Priloha c.2 - cestne prohlaseni (typ: DOC, velikost: 63.50 Kb)
Priloha c.3 - seznam referenci (typ: DOC, velikost: 57.50 Kb)
Priloha c.4 - navrh smlouvy (typ: DOCX, velikost: 50.24 Kb)
Dodatecne informace c.1 (typ: PDF, velikost: 255.57 Kb)
Protokol - otevirani obalek (typ: PDF, velikost: 661.15 Kb)
Protokol - posouzeni nabidek (typ: PDF, velikost: 784.06 Kb)
Oznameni o vyberu (typ: PDF, velikost: 391.44 Kb)
Smlouva o dilo c. 04-VZ-2017 (typ: PDF, velikost: 2.15 MB)

zpět

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.