Facebook

Úvod > Úřední deska

Úřední deska

Dokumenty ke stažení

ZveřejněnoDokument
31.01.2017Poplatek za komunální odpad 2017 (typ: DOC, velikost: 23.50 Kb)
Poplatek za komunální odpad 2017
19.01.2017Oznámení o zahájení územního řízení o umístění stavby: Prodloužení kanalizačního řadu v obci Vítkovice na pozemcích stavební parcely parcelní číslo 21/1 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemkové parcely parcelní číslo 192/22 (trvalý travní porost), 2930 (os (typ: PDF, velikost: 188.51 Kb)
16.01.2017Návrh programu 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 109.15 Kb)
16.01.2017Příloha č. 1a k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 218.10 Kb)
zápis z kontrolního výboru 19.10.2016
16.01.2017Příloha č. 1b k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 378.83 Kb)
zápis z kontrolního výboru 23.11.2016
16.01.2017Příloha č. 1c k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 402.03 Kb)
stanovisko starostky
16.01.2017Příloha č. 2a k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 244.91 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 2b k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 182.60 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 3 k 23. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 250.11 Kb)
grafický snímek
16.01.2017Příloha č. 4a k 23. zasedání ZM (typ: PDF, velikost: 173.59 Kb)
akční plán města
16.01.2017Příloha č. 4b k 23. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 22.73 Kb)
návrh akčního plánu
16.01.2017Příloha č. 4c k 23. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 13.24 Kb)
vyhodnocení akčního plánu
13.01.2017Zápis z 60. schůze RM (typ: PDF, velikost: 1.16 MB)
zápis a schválená usnesení
12.01.2017Město Hostinné - oznámení o vyhlášení výběrového řízení (typ: PDF, velikost: 134.91 Kb)
12.01.2017Vodohospodářské sdružení Turnov - Stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2017 (typ: DOCX, velikost: 51.60 Kb)
12.01.2017VHS Turnov - Poptávkové řízení (typ: PDF, velikost: 538.41 Kb)
Jilemnice - zkapacitnění vodovodního zdroje Bátovka a Benecko, Dolní Štěpanice - likvidace odpadních vod
12.01.2017Zeměměřický úřad - Oznámení o výkonu topografických prací (typ: PDF, velikost: 177.97 Kb)
11.01.2017Rozpis státní finanční podpory pro ORP pro rok 2017 - dotační program MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: XLSX, velikost: 37.92 Kb)
10.01.2017Výběrové řízení - správní odbor - přestupky (typ: PDF, velikost: 106.62 Kb)
06.01.2017Termíny schůzí rady města v 1. pololetí 2017 (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
06.01.2017Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - k.ú. Hrabačov (typ: PDF, velikost: 206.99 Kb)
03.01.2017VV_zm3_ÚP_Jilemnice_oznámení_doručení (typ: PDF, velikost: 162.77 Kb)
Veřejná vyhláška o doručení návrhu dokumentace Změny č. 3 ÚP Jilemnice, oznámení veřejného projednání.
02.01.2017Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP (typ: DOCX, velikost: 30.51 Kb)
02.01.2017Zásady programu MK ČR Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP - opratření (typ: DOCX, velikost: 22.34 Kb)
30.12.2016Výzva 1. kola k podání žádosti o dotaci Ministerstva kultury ČR v rámci programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - 2017 (typ: PDF, velikost: 439.98 Kb)
23.12.2016Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení veřejné nabídky (typ: PDF, velikost: 530.00 Kb)
14.12.2016výzva k podání žádostí o dotaci a k realizaci Programu regenerace MPZ a MPR v roce 2017 (typ: PDF, velikost: 276.56 Kb)
14.12.2016Vyhlášení Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 269.08 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: PDF, velikost: 339.17 Kb)
14.12.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2017 (typ: XLSX, velikost: 19.74 Kb)
01.12.2016Soudní exekutor JUDr. Juraj Podkonický, Ph.D. - Dražební vyhláška (typ: PDF, velikost: 459.37 Kb)
28.11.2016Příloha č. 3c k 21. zasedání ZM (typ: DOCX, velikost: 27.75 Kb)
zakladatelská listina
28.11.2016Příloha č. 8b k 21. zasedání ZM (typ: JPG, velikost: 2.92 MB)
mapka
04.11.2016Návrh programu 55. schůze RM (typ: PDF, velikost: 103.43 Kb)
07.10.2016Návrh programu 53. schůze RM (typ: PDF, velikost: 337.92 Kb)
27.09.2016Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Semily - aktualizovaný seznam nemovitých věcí (typ: PDF, velikost: 208.03 Kb)
16.09.2016Návrh programu 52. schůze RM (typ: PDF, velikost: 62.30 Kb)
05.08.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Zvědavá ulička čp. 118 (obnova roubenky), 2016 (typ: PDF, velikost: 246.82 Kb)
13.07.2016Termíny zasedání ZM ve 2. pololetí 2016 (typ: DOC, velikost: 22.00 Kb)
23.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, kostel sv.Vavřince, iluzivní malba (typ: PDF, velikost: 677.26 Kb)
20.06.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice, Masarykovo náměstí čp. 134, 2016 (typ: PDF, velikost: 301.42 Kb)
31.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace Paul Dance na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 202.43 Kb)
Poskytnutí dotace na úhradu vlastního podílu dotace z MŠMT ČR na zakoupení vícemístného vozidla
30.05.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 457.79 Kb)
Poskytnutí dotace na spoluúčast na nákup čtyřkolky a mulčovače pro údržbu lyžařských tratí
23.05.2016Tisková zpráva k možnosti čerpat dotace EU na snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení (typ: DOCX, velikost: 14.53 Kb)
08.03.2016Asistenční služby SČVK (typ: PDF, velikost: 293.56 Kb)
pojištění nouzových situací spojených s únikem vody za vodoměrem
08.03.2016Smlouva o spolupráci při zajištění dopravní obslužnosti LK na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 93.54 Kb)
Poskytnutí dotace na zajištění dopravní obslužnosti Libereckého kraje na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace CMJ na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 180.35 Kb)
Poskytnutí dotace na provoz informačního centra pro mládež na rok 2016
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 290.76 Kb)
Poskytnutí investiční dotace na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Jilemnice, ulice Čsl. Legií"
08.03.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace ČKS SKI Jilemnice na rok 2016 (typ: PDF, velikost: 206.16 Kb)
Poskytnutí dotace na "Údržbu a úpravu lyžařských běžeckých tratí v Jilemnici" na rok 2016
28.01.2016Žádost o poskytnutí dotace z Grantového programu 2016 (typ: XLSX, velikost: 19.72 Kb)
28.01.2016Vyúčtování dotace z Grantového programu 2016 (typ: RTF, velikost: 144.98 Kb)
28.01.2016Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Jilemnice VZOR (typ: PDF, velikost: 326.58 Kb)
22.01.2016Parkování u Šaldova statku (typ: DOCX, velikost: 11.41 Kb)
18.12.2015Cestovní doklady - změny od 01.01.2016 (typ: PDF, velikost: 465.53 Kb)
Cestovní doklady - změny od 01.01.2016
18.12.2015Občanské průkazy - změny od 01.01.2016 (typ: PDF, velikost: 533.83 Kb)
Občanské průkazy - změny od 01.01.2016
18.12.2015Informace pro občany - doručování od 01.01.2016 (typ: PDF, velikost: 255.19 Kb)
Informace pro občany - doručování
18.12.2015Informace pro občany - zprostředkování kontaktu od 01.01.2016 (typ: PDF, velikost: 200.38 Kb)
Informace pro občany - zprostředkování kontaktu
18.12.2015Dodatek veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 105.60 Kb)
17.12.2015Vyhláška 4/2015 (typ: DOCX, velikost: 38.74 Kb)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015. o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, a obecně závazná vyhláška č. 5/2006, o zabezpečení veřejného pořádku, ve znění OZV č. 3/2015
17.12.2015Vyhláška 5/2015 (typ: DOCX, velikost: 48.09 Kb)
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích, ve znění OZV č. 1/2012, 2/2013, 5/2014 a 1/2015
02.11.2015Příloha k vyhlášce 3/2015 (typ: PDF, velikost: 29.18 Kb)
veřejná prostranství, na nichž se zakazuje konzumace alkoholických nápojů a žebrání
30.10.2015Vyhláška 3/2015 (typ: PDF, velikost: 319.38 Kb)
Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku
23.10.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 230.19 Kb)
19.10.2015Upozornění občanům (typ: DOCX, velikost: 11.68 Kb)
těžba a kácení - Hraběnka
17.09.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města z programu regenerace 2015 (typ: PDF, velikost: 490.82 Kb)
31.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města grant památky 2015 (typ: PDF, velikost: 3.78 MB)
08.07.2015Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace VHS 2015 č.1 (typ: PDF, velikost: 246.60 Kb)
01.07.2015Nová úroveň vztahů mezi fotbalovým oddílem TJ Jilemnice a městem Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 16.48 Kb)
19.06.2015Výsledky grantového programu (typ: DOCX, velikost: 14.85 Kb)
02.06.2015Upozornění občanům (typ: DOC, velikost: 98.00 Kb)
na území města Jilemnice byl zakázán podomní a pochůzkový prodej
28.01.2015Kontrolní výbor 21.1.2014 (typ: DOC, velikost: 32.50 Kb)
Zápis z KV dne 21.1.2014
28.01.2015Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 (typ: DOC, velikost: 230.00 Kb)
Zpráva o provedených kontrolách v roce 2014 Městským úřadem v Jilemnici
19.12.2014Vyhláška 5/2014 (typ: PDF, velikost: 91.55 Kb)
kterou se mění OZV města Jilemnice č.1/2011 o msítních poplatcích ve znění OZV 1/2012 a 2/2013
10.11.2014Přehled zařízení k nakládání s odpady na území ORP Jilemnice (typ: PDF, velikost: 46.95 Kb)
20.10.2014Návod pro občana: Co mám dělat, když si měním adresu trvalého pobytu? (typ: PDF, velikost: 277.81 Kb)
09.06.2014Příloha k vyhlášce 2/2014 o ochraně veřejného pořádku (typ: DOC, velikost: 44.50 Kb)
vzor žádosti
19.05.2014Vyhláška 2/2014 (typ: PDF, velikost: 97.97 Kb)
o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností, veřejnosti přístupných sportovních podniků, tanečních zábav, dskoték a jiných kulturních podniků
19.05.2014Vyhláška 3/2014 (typ: PDF, velikost: 159.02 Kb)
kterou se zrušuje OZV č. 3/2006 O podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
19.05.2014Vyhláška 4/2014 (typ: PDF, velikost: 160.67 Kb)
kterou se zrušuje OZV č. 5/99 O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města
07.05.2014Město Špindlerův Mlýn - Oznámení o vyhlášení věřejné výzvy (typ: PDF, velikost: 251.65 Kb)
07.04.2014Vyhláška č. 1/2014, kterou se nařizuje provedení speciální ochranné deratitazce (typ: DOC, velikost: 29.50 Kb)
02.04.2014Výzva č. 2/2014 k předkládání žádostí o příspěvek z Grantového programu města Jilemnice 2014 (typ: PDF, velikost: 214.92 Kb)
02.04.2014Žádost o poskytnutí příspěvku z Grantového programu 2014 - Výzva č.2/2014 (typ: XLS, velikost: 57.50 Kb)
03.03.2014Pravidla poskytování příspěvků z Grantového programu města Jilemnice (typ: DOCX, velikost: 20.98 Kb)
03.03.2014Výzva č.1/2014 k předkládání žádostí o příspěvek z Grantového programu města Jilemnice 2014 (typ: DOCX, velikost: 82.98 Kb)
03.03.2014Žádost o poskytnutí příspěvku z Grantového programu 2014 - Výzva č.1/2014 (typ: XLS, velikost: 58.00 Kb)
20.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - KÚLK (typ: PDF, velikost: 569.00 Kb)
Jilemnice - Všesportovní a volnočasový areál "Hraběnka" - 1.etapa
18.02.2014Posuzování vlivů na životní prostředí - MŽP (typ: PDF, velikost: 692.37 Kb)
Program rozvoje Libereckého kraje 2014 - 2020
16.12.2013Vyhláška 2/2013 , kterou se mění OZV o místních poplatcích (typ: DOC, velikost: 40.00 Kb)
sazba poplatku a ustanovení k placení poplatků
04.11.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 13.19 Kb)
Záměr prodeje pozemku v kú Jilemnice
07.10.2013Informační zpráva OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 56.70 Kb)
O d 1 . 1 . 2 0 1 4 p l a t í p r o v š e c h n y z amě s t na v a t e l e po v i nn o s t e l e k t r o n i c k é komuni k a c e s e s p r á v o u s o c i á l n í h o z a b e z p e č e n í
07.10.2013Doplňující informační sdělení OSSZ Semily (typ: PDF, velikost: 49.08 Kb)
13.09.2013Zápis z jednání komise tělovýchovy a sportu č.21 ze dne 9.9.2013 (typ: DOC, velikost: 17.50 Kb)
11.09.2013Usnesení - KÚLK (typ: PDF, velikost: 1.77 MB)
USNESENÍ - Přerušení odvolacího řízení
10.09.2013Záměr prodeje (typ: PDF, velikost: 526.48 Kb)
Záměr prodeje - část ppč. 983/4, kú Hrabačov
20.05.2013Šetření spokojenosti s poskytovanými službami Městského úřadu Jilemnice (typ: DOC, velikost: 24.00 Kb)
21.01.2013Grafický snímek - příloha č. 1 (typ: JPG, velikost: 305.85 Kb)
02.01.2013Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 60.50 Kb)
Aktuální jednací řád ZM
10.12.2012Vyhláška o místních poplatcích v úplném znění (typ: DOC, velikost: 167.00 Kb)
06.12.2012Vyhláška 1/2012 (typ: DOC, velikost: 64.00 Kb)
o místních poplatcích
27.02.2012Zápis z jednání Komise životního prostředí - únor 2012 (typ: DOC, velikost: 58.50 Kb)
18.01.2012Postup a doporučení pro splnění ohlašovacích povinností v oblasti odpadového hospodářství pro rok 2012 (typ: PDF, velikost: 848.63 Kb)
21.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 3/2011 (typ: DOC, velikost: 388.50 Kb)
Sídliště Spořilov, parkování u pošty, Tyršovo náměstí, kamiony na Kozinci, ul. Na Vrších a U Potoka
01.06.2011Zápis z komise dopravy a veřejného pořádku č. 2/2011 (typ: DOC, velikost: 6.32 MB)
Doporučení RM, návrh úpravy provozu u prodejny Tesco, sídliště Spořilov aj., průjezd areálem bývalého pivovaru, veřejné osvětlení, vyhláška o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
28.02.2011Vyhláška 1/2011 (typ: DOC, velikost: 180.00 Kb)
o místních poplatcích, ruší 8/2006 a nabývá účinnosti 1.4.2011
28.02.2011Příloha vyhlášky 1/2011 (typ: XLS, velikost: 30.50 Kb)
příloha č. 1 k vyhlášce 1/2011 o místních poplatcích
28.01.2011Jednací řád Zastupitelstva města Jilemnice (typ: DOC, velikost: 53.50 Kb)
24.11.2010Veřejná zakázka malého rozsahu pro projekt:Revitalizace významných částí městské zeleně - část Znalecké posudky - znění výzvy (typ: DOC, velikost: 616.50 Kb)
Předmětem veřejné zakázky je zajištění znaleckých posudků na provozní bezpečnost stromů pro projekt „Revitalizace významných částí městské zeleně v Jilemnici“, část: AREÁL MASARYKOVY MĚSTSKÉ NEMOCNICE a ZÁMECKÝ PARK.
20.04.2010Odkaz na Portál veřejné správy - vyhledávání v životních situacích a činnostech úřadů, postup řešení životní situace (typ: DOC, velikost: 20.00 Kb)
15.12.2009Vyhláška 7/2009 (typ: DOC, velikost: 24.50 Kb)
o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány výherní hrací přístroje
02.11.2009Nařízení č.5/2009 (typ: DOC, velikost: 39.50 Kb)
kterým se vymezuje rozsah, způosb a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků
28.07.2009Informace o dočasném úložišti větví, upozornění pro občany, informace k postupu při havarijním kácení dřevin (typ: DOC, velikost: 227.00 Kb)
07.07.2009vyhláška 1/2009 (typ: PDF, velikost: 440.48 Kb)
požární řád
15.04.2009Nařízení 1/2009 (typ: DOC, velikost: 31.50 Kb)
kterým se mění nařízení č. 3/2003 ve znění nařízení č. 2/2004, č. 2/2005, č. 6/2006, č. 1/2008
07.01.2009Rádce občana v oblasti životního prostředí (typ: DOC, velikost: 529.00 Kb)
stručně vše co potřebujete vědět v oblasti životního prostředí
08.12.2008Nařízení 1/2008 (typ: DOC, velikost: 25.50 Kb)
který mse mění nařízení č. 3/2003, o stání motorových vozidel na vymezených msítních komunikacích, ve znění nařízení č. 2/20044, 2/2005 a 6/2006
02.06.2008Oznámení - Evropské sociální fondy (typ: DOC, velikost: 199.00 Kb)
17.07.2007Program rozhoje Libereckého kraje 2007-2013 (typ: POSUZOVANI-VLIVU1, velikost: 157.62 Kb)
Str.1
 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.