Facebook

Úvod > Projekty > Lidské zdroje, vzdělávání > Vzdělávání v Jilemnici

Vzdělávání v Jilemnici

V souladu s implementací strategie Smart Administration definovalo Město Jilemnice 3 pilíře, jejichž prostřednictvím bude naplňovat vládní strategii SA: management, ICT, vzdělávání. Předkládaný projekt se zaměřuje na pilíř vzdělávání.

Základním předpokladem pro zefektivnění vzdělávání a zkvalitnění řízení v Jilemnici je vytvoření systémů vzdělávání a hodnocení zaměstnanců. Stávající nastavení hodnocení zaměstnanců a plány vzdělávání se ukazují jako nedostatečně propracované. Je nutné oba systémy důkladně zmapovat a lépe nastavit, aby bylo možné jejich propojení na zkvalitňování řízení a zavádění ICT ve veřejné správě.

Hlavní cíle projektu byly definovány následovně:

  • zefektivnit vzdělávání, odbornou přípravu a rozvoj úředníků a politiků v Jilemnici;
  • zlepšit kvalitu řízení;
  • vytvořit metodiky pro systém vzdělávání a hodnocení.

Cílovou skupinu tvoří úředníci územního samosprávného celku a politici územního samosprávného celku. Jedná se o dvouletý projekt, který bude naplněn prostřednictvím tří klíčových aktivit:

  1. Systém hodnocení a vzdělávání zaměstnanců: v termínu 01-09/2011 bude vypracován Systém hodnocení a Systém vzdělávání zaměstnanců.
  2. Vzdělávání úředníků a politiků: pro každou osobu bude zajištěno společné školení: 2x 3 dny mimo Jilemnici (zúčastní se 20 osob, vydáno 40 certifikátů) a 1x3 dny přímo v Jilemnici (zúčastní se min. 10 osob, vydáno min.30 certifikátů).
  3. E-learningové vzdělávání: zakoupen bude e-learningový software, vytvořena bude mobilní e-learningová učebna čítající 10 notebooků. Dle aktuálních potřeb úřadu budou dodavatelsky vytvořeny 2 e-learningové kurzy (cílová skupina se bude na jejich tvorbě podílet formou společné přípravy podkladů a poskytování zpětné vazby) - zúčastní se 20 osob, vydáno bude 40 certifikátů.

Z projektu bude podpořeno celkem 20 osob (18 úředníků a 2 politici). Celkem bude vydáno 110 osvědčení nebo jiných dokladů osvědčujících úspěšné ukončení vzdělávání.

  • Harmonogram realizace projektu: 01/2011 – 12/2012
  • Celkové náklady projektu: Kč 1.850.664,80
  • Dotace EU: Kč 1.573.065,08
  • Podíl města Jilemnice: Kč 277.599,72

Realizační tým:

Projekt „Vzdělávání v Jilemnici“

Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/57.00055

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

 

Loga ESF

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.