Facebook

Úvod > Projekty > Lidské zdroje, vzdělávání > Standardizace OSPOD v Jilemnici

Standardizace OSPOD v Jilemnici

V souvislosti s novelizací zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, a vyhlášky č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí, výrazně vzrostla pracovní zátěž současných pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD). Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že v důsledku nárůstu případů od roku 2012 a v souvislosti s požadavkem na naplnění standardů v praxi, nemá OSPOD v Jilemnici dostatečnou personální kapacitu ani vhodné podmínky pro práci s klienty.

Hlavní cíle projektu byly definovány následovně:

 • Vytvořit podmínky pro systematickou sociální práci OSPOD jako nezbytného předpokladu pro aktivity veřejných orgánů v oblasti sociální integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.
 • Vytvořit personální i materiální podmínky pro systematickou práci orgánu SPOD, a tím přispět k naplnění standardů kvality poskytování SPOD ve spádové oblasti Jilemnicka.

Cílovou skupinu tvoří pracovníci OSPOD Jilemnice.

Díky projektu budou vytvořeny tyto materiály: Metodika sociálně právní ochrany s naplněním standardů, Metodika nastavení systému odborné spolupráce v oblasti prevence, Strategie prevence.  Dále bude zajištěno vzdělávání sociálních pracovníků, v rámci projektu bude vydáno 27 certifikátů.

 

Stanovených cílů a výstupů projektu bude dosaženo prostřednictvím 6ti klíčových aktivit:

KA1 – Nastavení systematické práce OSPOD, naplnění standardů kvality dle vyhl. č. 473/2012 Sb., vytvoření metodiky výkonu sociálně právní ochrany s naplněním standardů. V rámci projektu dojde k zajištění personálního obsazení oddělení SPOD novými, kvalifikovanými sociálními pracovníky.

KA2 - Profesní rozvoj pracovníků OSPOD, zahrnuje profesní vzdělávání a supervizi. Podmínky vyplývající ze standardů se promítnou do vnitřních předpisů úřadu.

KA3 – Systém odborné spolupráce v oblasti prevence, vytvoření strategie prevence a metodiky systému odborné spolupráce.

KA4 – Zlepšení podmínek pro komunikaci s klienty

KA5 – Informace OSPOD na webu města, bude zajištěna dostupnost informací o výkonu SPOD prostřednictvím úpravy webových stránek města. 

KA6 – Administrace a řízení projektu.

Zpracováním nových postupů, dodržováním metodicky nastavené systematické práce OSPOD, a také zvýšením počtu zaměstnanců v souladu s vyhláškou MPSV dojde ke stabilizaci kvality výkonu OSPOD.

 • Harmonogram realizace projektu: 02/2014 – 06/2015 
 • Celkové náklady projektu: 4.275.604,92 Kč
 • Dotace EU: 3.634.264,18 Kč
 • Dotace ze státního rozpočtu: 641.340,74 Kč
 • Podíl města Jilemnice: 0,00 Kč

Realizační tým:

 • Mgr. Kateřina Jandurová, hlavní manažerka projektu
  Kontakt: jandurova@mesto.jilemnice.cz, tel. 734 259 850
   
 • Ing. Zdeňka Kalfařová, finanční manažerka projektu
  Kontakt: kalfarova@mesto.jilemnice.cz, tel. 481 565 166
   
 • Mgr. Jindřiška Vébrová, koordinátor I.
  Kontakt: , tel. 734 259 860

Projekt „Standardizace OSPOD v Jilemnici“

Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 Loga ESF

 

velikost písma - A +

Loga projektu Projekt Zavádění CAF v Jilemnici

Projekt „Zavádění CAF v Jilemnici“ číslo: CZ.1.04/4.1.01/53.00038. Tento projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Díky projektu pořídilo Město Jilemnice v roce 2011 tyto webové stránky.